0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kurumsal Eğitimler

Kurumunuza özel olarak yapılan kurumsal eğitimlere ait başlıklar aşağıdadır. bu başlıklar size sadece fikir vermesi açısından paylaşılmıştır. Biymed Akademi olarak kurumsal eğitimlerde her bir firmaya özel eğitim içeriği oluşturulmaktadır. Firmanın isteklerine ve beklentilerine göre hem eğitim içerikleri yeniden oluşturulmakta hem de eğitim sırasında yapılan grup çalışmaları, uygulamalar ve aktiviteler yeniden hazırlanmaktadır.

Kurumsal Yöneticilik Eğitimleri

 • Aile Şirketlerinde Yönetim Sürekliliği Eğitimi
 • Bütünsel Liderlik Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Değişim Yönetimi Eğitimi
 • Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
 • Ekip (Takım) Çalışması
 • Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi
 • Etkili Takım Liderliği ve Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Fasilitasyon Eğitimi
 • Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi
 • Genel Yönetim Teknikleri Eğitimi
 • Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi
 • Kurum içi iletişim ve Kurumsal Verimlilik Eğitimi
 • Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müzakere Becerileri Eğitimi
 • Arabuluculuk Eğitimi
 • Satışta Koçluk Eğitimi
 • Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
 • Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi
 • Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
 • Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
 • Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
 • Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
 • Yönetimde Koçluk Eğitimi
 • Yönetimde Temel Yaklaşımlar Ve Yöneticilik Eğitimi
 • Zaman Yönetimi

 

Kurumsal Satınalma Yönetimi ve Tedarik Zinciri Eğitimleri

 • Temel Satınalma Yönetimi Eğitimleri
 • Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 • Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 • İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimleri
 • İleri Derece Satın Alma yönetimi
 • Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitimi
 • Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
 • Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi
 • ileri Satınalma’da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi
 • ileri Satınalma’da Sözleşme ve Bütçe Yönetimi ile Uluslararasi ve Endirek Satınalma Eğitimi
 • Uluslararası Satınalma Yönetimi Eğitimi
 • Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi
 • İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 • Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satinalma Yönetimi Eğitimi
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 • Lojistik ve Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi
 • Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi Eğitimi
 • Diğer Eğitimler
 • Satın Alma’da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi
 • Sertifika Programları
 • Satınalma Uzmanlık Sertifika Programı
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
 • Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika programı
 • Tedarik Zinciri Yönetimine Uzmanlık Sertifika programı

Kurumsal Kalite Yönetimi Eğitimleri

 • ISO9001:2015 KYS iç Denetçi/Tetkikçi
 • ISO9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi/Tetkikçi
 • ISO9001:2015 KYS Temel Eğitimi
 • Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Yalın Yönetim Eğitimi
 • Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi
 • Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi
 • 5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi
 • EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek
 • Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
 • Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi
 • Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Süreçlerle Yönetim Eğitimi
 • Süreçlerle Yönetim Eğitimi
 • Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması
 • Üretim Planlaması ve Yönetimi
 • Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi
 • Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Yönetişimi Sistemleri Uzmanlık Programı
 • İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi
 • Performans Yönetimi Eğitimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri eğitimi
 • Davranış Çözümleriyle Mülakat Yönetimi Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Koçluk Yetkinlikleri
 • Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi
 • İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi
 • İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi
 • İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi
 • İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi
 • İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi
 • İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
 • İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi
 • İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji
 • İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi
 • İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi
 • Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Ücret Politikaları Eğitimi
 • Ücret Yönetimi Eğitimi
 • Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi
 • Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi
 • Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

 • Kurumsal gelişim eğitimleri
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • İş ve Zaman Etüdü Eğitimi
 • Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi
 • Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi
 • Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi
 • Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi
 • Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi
 • Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi
 • İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi
 • İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi
 • İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi
 • İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
 • İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri
 • Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Protokol Kuralları Eğitimi
 • Raporlama Teknikleri Eğitimi
 • Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
 • Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi
 • Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
 • Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi
 • Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline
 • Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi
 • Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi
 • Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi
 • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi
 • Çalışan Bağlılığı Eğitimi
 • Çalışan Deneyimi Yönetimi Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 • Zaman Yönetimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Ekip (Takım) Çalışması
 • Eğitimcinin Eğitimi
 • Fasilitasyon Eğitimi
 • Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Performans Yönetimi Eğitimi
 • Etkin Tahsilat Becerileri Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi Eğitimi
 • Yöneticilik ve Yönetim Becerileri
 • Eğitimcinin Eğitimi ve Sunum Teknikleri
 • İleri Excel İle Sihirli Finansal Sonuçlar Eğitimi
 • Değişim Yönetimi Eğitimi
 • Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi
 • Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
 • Satışta Koçluk Eğitimi
 • Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
 • Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Koçluk Yetkinlikleri
 • Yönetici Asistanlığında Mesleki ve Kariyer Gelişimi Eğitim Programı
 • Kriz Yönetimi Eğitimi
 • Mobing ve Önleme Yönetimi Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi
 • Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi
 • İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi
 • İkna Yönetimi Eğitimi
 • Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Eğitimi
 • İletişim ve Koordinasyon Yönetimi Eğitimi
 • Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
 • Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi

Satış Pazarlama Eğitimleri

 • Satış Becerileri Eğitimi
 • Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi
 • Etkin Tahsilat Becerileri Eğitimi
 • Satışta Koçluk Eğitimi
 • Satışta Koçluk Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Perakende Satış Yönetimi Eğitimi
 • Satış Ekibinin Organizasyonu Ve Yönetimi
 • Satış Koçluğu Eğitimi
 • Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi
 • Telefonla Tahsilat Yönetimi Ve Teknik Yaklaşımlar Eğitimi
 • İleri Pazarlama Ve Satış Teknikleri Eğitimi
 • Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi
 • Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

 • Muhasebe Eğitimleri
 • Temel Muhasebe Eğitimi
 • Mali Tablolar Analizi Eğitimi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 • İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
 • İşletme Bütçeleri ve Bütçe kontrol Teknikleri
 • UFRS Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe Standartları UFRS Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri Eğitimi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi
 • Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 • İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
 • Mali Tablolar Analizi Eğitimi
 • Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması
 • Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
 • Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları
 • Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi
 • Finans Eğitimleri
 • Finansal Analiz Ve Finansal Yönetim Eğitimi
 • Temel Bütçeleme Eğitimi Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar
 • Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı
 • İleri Excel İle Sihirli Finansal Sonuçlar Eğitimi
 • Yöneticiler için Finans Yönetimi
 • Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi
 • Yöneticiler için Bütçeleme Eğitimi
 • Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi
 • Denetim ve Raporlama
 • İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi

Diğer Kurumsal Eğitimler

 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi
 • Motivasyon ve Moral: Sürdürebilirliğin Analizi Eğitimi
 • Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi
 • Açık Ofis Kuralları Ortam Yönetimi Eğitimi
 • Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi
 • Ben Ötesi’ne Bilinçlenme: Yönetim Tarzının Dönüşümü Eğitimi
 • Hata Kültürü ve Öğrenme Yönetimi Eğitimi
 • Genel Girişimcilik Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal gelişim eğitimleri
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • İş ve Zaman Etüdü Eğitimi
 • Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi
 • Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi
 • Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi
 • Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi
 • Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi
 • Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi
 • İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi
 • İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi
 • İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi
 • İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
 • İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri
 • Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Protokol Kuralları Eğitimi
 • Raporlama Teknikleri Eğitimi
 • Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
 • Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi
 • Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
 • Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi
 • Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline
 • Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi
 • Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi
 • Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi
 • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi
 • Çalışan Bağlılığı Eğitimi
 • Çalışan Deneyimi Yönetimi Eğitimi

kurumsal eğitim konuları, kurumsal şirket eğitimleri, şirket içi eğitim konuları, kişisel gelişim eğitimleri nelerdir, şirketlere eğitim veren firmalar, kurumsal eğitim veren firmalar, firma eğitimleri, şirket içi eğitim örnekleri, kurumsal eğitimler nelerdir, kurumsal şirket eğitimleri, kurumsal eğitim veren firmalar, kurumsal eğitim konuları, kurumsal eğitim ve danışmanlık, şirketlere eğitim veren firmalar, firma eğitimleri, şirket içi eğitimler, kurumsal eğitim konuları, şirket içi eğitim örnekleri, şirket içi eğitim programları, kurumsal eğitimler nelerdir, şirket içi eğitim konuları, şirket içi eğitimler, şirketlere eğitim veren firmalar, firma eğitimleri, şirket içi eğitim örnekleri, kurumsal eğitim konuları, şirket içi eğitim programları, şirket içi eğitimler, firma içi eğitim konuları, şirket içi eğitimler nelerdir, kurumsal şirket eğitimleri, kurumsal eğitimler, kurumsal eğitim konuları, şirket içi eğitim örnekleri, şirket içi eğitim programları, kurumsal eğitimler nelerdir, şirket içi eğitim konuları, şirket içi eğitimler, şirketlere eğitim veren firmalar, firma eğitimleri, şirket içi eğitim programları, kurumsal şirket eğitimleri, şirket içi eğitim konuları, şirketlere eğitim veren firmalar, kurumsal eğitim konuları, şirket içi eğitim örnekleri, şirket içi eğitimler, kurumsal eğitimler, kurumsal eğitim veren firmalar, kurumsal şirket eğitimleri, kurumsal eğitim konuları, eğitim firmaları, istanbul eğitim firmaları listesi, şirket içi eğitim örnekleri, şirket içi eğitim programları, şirket içi eğitim konuları

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.