Depo Eğitimi

Eğitimcinin Eğitimi

0

Eğitimde Temel İlkeler

 • Eğitim Nedir?
 • Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
  • Yetişkin Kimdir?
  • Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Öğrenme Düzeyleri
  • Yetişkinin Eğitim Açısından Özellikleri
 • Çeşitli Öğretim Yöntemleri

Ön Hazırlık ve Eğitim Planlama

 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Önemi
  • Eğitim İhtiyaç Analiz Çeşitleri
  • Eğitim İhtiyaç Analizi Proje Adımları
 • Eğitim Amaç ve Hedeflerini Belirlemek
 • İçerik Tasarımı ve İçerik Notları
 • Eğitim Ekipmanları ve Salon Düzeni
  • Görsel Araçlar
  • Görsel ve İşitsel Eğitim Araçlarının Yararları
  • Eğitim Salonunun Düzeni

Eğitimcinin İşi ve Rolü

 • Eğitim İçin Fiziksel Hazırlık
  • Katılımcılarla İlgili Bilgi
  • Eğitim Öncesi Ödevler
  • Prova
 • Eğitim Sunumunu Gerçekleştirme
  • Etkili Açılış
  • Grubu Canlı Tutma
  • Zaman Yönetimi
  • Etkili Kapanış
 • Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama
  • Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme
 • Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
  • Katılıcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
  • Aykırı Seslerin Bastırılması
  • Beden Dili
  • Katılıcılarla Eşit Mesafe Kuralı
  • Kişisel Alanı Korumak

Uygulama Çalışması

Farklı ihtiyaç analizlerine göre oluşturulmuş eğitim senaryolarının katılımcılarla uygulanması.
Katılımcıların yapacakları sunumlar video ile kaydedilecek ve eğitim sonunda katılımcılara verilecektir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.