0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ekip, Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi

Ekip, Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi

Ekip, Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi amacı, günümüz şirketlerinde, başarı ve kârlılığın artırılmasının en önemli faktörlerinin başında, birbirinden bağımsız organizasyon fonksiyonlarının uyum içinde ve senkronize çalışabilirlikleri gelmektedir. Program, değişik departmanlarda çalışan kişilerin aynı amaca uyum içinde ilerleyebilmelerini sağlamak ve ekiplere liderlik yapacak kadrolara temel yetkinlikleri vermek için geliştirilmiştir.

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Katılımcı Profili

Kendini ve çalıştığı organizasyonu geliştirmek isteyen orta ve üst düzey yöneticiler ve yönetici adayları

Metodoloji

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi, iki güne yayılmış toplam bir günlük teorik paylaşım, iki ekip aktivitesi ve bir yarışmadan oluşmaktadır.

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Ön Gereksinimi

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimindeki yarışma kısmının şirket geneline fayda üretebilmesi adına şirket yönetimi tarafından geliştirilmeye ihtiyaç duyulduğuna inanılan en az üç proje alanının eğitim öncesinde bildirilmesi gerekmektedir. Eğitimin ikinci günü yapılacak olan yarışmada, katılımcılar toplam sayılarına göre 5 ya da 6 kişilik üç ekibe ayrılacaklar ve beher ekip; yönetimin belirlediği proje konularından eğitmen tarafından rastgele seçilecek bir tanesi için ekip halinde proje üretecek ve sunacaktır.

Bu adımın yerine getiril(e)memesi durumunda proje konuları genel alanlar çerçevesinde eğitmen tarafından belirlenecektir. Bu durumda doğal olarak “Eğitim Sonrası Adımlar” başlığı da geçerliliğini kaybedecektir.

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Sonrası Adımlar

Beher eğitim sonrası ilgili program katılımcıları tarafından seçilecek olan program birincilerinin; tüm eğitim projesi sonunda kendi içlerinde yarışacakları ve şirket tarafından ödüllendirilecek bir “Genel Birinci” seçilmesi yönünde bir proje ile sürecin devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu süreç; kurum onayınız ile eğitmenimiz tarafından programlanacak ve projelendirilecektir.

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi İçeriğ

 1. TANIMLAR
  1.1. Ekip vs Takım
  1.2. Yönetim, Yönetici – Peter İlkesi
  1.3. Lider-lik
  1.4. Sinerji
 2. EKİP OLABİLMEK
  2.1. Sinerji Yaratma Süreci
  2.2. Ekibin Olmazsa Olmazları
  2.3. Şirket İçi İletişimin Önemi
  2.4. Neden Ekip Çalışması?
  2.5. Maslow Göstermişti…
  2.6. Ekip Anlayışının Organizasyona Kattıkları…
  2.7. Anadolu Kültürü ve Ekip Anlayışı…
 3. ÇİZ BAKALIM – Ekip Oyunu1
 4. NASIL EKİP OLUNUR?
  4.1. Ekip Olmanın Uzun İnce Yolu
  4.2. Motivasyon
  4.3. Motive Etmenin Aşamaları ve Araçları
  4.4. Lider İletişimine Giriş
  4.5. Dinlemenin Önemi, Nasıl Dinlemeli
  4.6. Ekip Başarısının A, B, C’si ve İlişkilendirmesi
  4.6.1. Güven
  4.6.2. Açıklık
  4.6.3. İşbirliği
  4.6.4. Her Ekibe Bir E… Lazım mı?
  4.7. Dinamitler ve Güzellikler
  4.8. Kazanan Ekip için Kazanan İnsan
 5. KENDİNİ YÖNETEMEYEN EKİP DE YÖNETEMEZ!
  5.1. Önce Kendinizi Tanıyın: SWOT
  5.2. İşi de Yönetin
  5.3. Liderlik ve İnisiyatif
  5.4. Liderlik ve Proaktif Yaklaşımlar
 6. YAP BAKALIM – Ekip Oyunu2
 7. ARA DEĞERLENDİRME
 8. PROJE ÜRETİM YARIŞMASI
  8.1. Ekipleri İçin Proje Konularının Dağıtılması ve Çalışma Detaylarının Aktarılması
  8.2. Proje Geliştirme Çalışması
  8.3. Proje Sunumları ve Değerlendirme ile Günün Birincisinin Seçilmesi
 9. TARTIŞMA ve KAPANIŞ

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.