0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İş Yaşamında Verimlilik Ve Motivasyon Eğitimi

Eğitim Süresi          :    1-Bir- Gün

Eğitimin Amacı       :    Endüstri 4.0 aracılığıyla teknolojinin iş hayatı ve özellikle üretim üzerindeki hâkimiyeti arttıkça sayısal verimliliğin arttırılması imkânları tıkanmaya başladı. Bu süreçte kurumlar; “İnsan”a yönelmeye ve verimliliğin sosyal yönüne de odaklanma eğilimine girdiler. Program; sayısal değerleri bir tarafa bırakarak insanın verimliliği üzerine eğiliyor ve önemli bir farkındalık oluşturuyor…

Kimler Katılmalı      :    Her düzeyde çalışanlar.

Konu Başlıkları       :

 1. TANIMLAR
  • İnsan
  • Çalışan
  • Motivasyon
  • Verimlilik
 2. EKİP OLMAK
  • Takım vs Ekip
  • Ekipleşme İhtiyacı
  • Ekibin ABC’si
  • Ekip Çalışmasının İnsan Doğasıyla İlişkisi
  • Anadolu Kültürü ve Ekip
  • Maslow Demişti…
 3. MOTİVASYON
  • Self Motivasyon Kavramı
  • İK Gözüyle Motivasyon Araçlarına Bakış
 4. ÖRGÜTLERDE VERİMLİLİĞİN SOSYAL YÖNÜ
  • Kurum Kültürü Verimlilik İlişkisi
  • Golden Circle™
  • Verimliliği Etkileyen Örgüt İçi Temel Unsur: Stres
   • Stres Ne Kadar Kötü?
   • Stres Kaynakları ve Potansiyel Sonuçlar
   • Örgütsel Stres ve Verimlilik
 1. BİRAZ DA KOÇLUK
  • Akıllı Hedefler
  • Yaşam Çarkımız
  • Mutluluk / Başarı İlişkisi

GENEL TARTIŞMA ve KAPANIŞ

Eğitime Başvuru Formu

  Kayıt Formu

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.