0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşletme Verimliliği Eğitimi

İşletme Verimliliği Eğitimi, karlılık, büyüme ve sürdürülebilir kavramlarının ön planda tutulduğu günümüz koşullarında, işletme içi iş görenlerin ve bunlara bağlı tüm ekiplerin de verimliliği esas olmaktadır.

Eğitim Adı: İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyon – Duygusal Zeka – Delegasyon
Eğitim Başlama Tarihi: 8 Şubat 2020
Eğitim Bitiş Tarihi: 9 Şubat 2020
Eğitim Saatleri: 10.00 – 17.00
Eğitimin toplam bedeli: 1.500 TL + KDV
Eğitimin Yapılacağı Yer: Taksim Nippon otel – İstanbul
Minimum Katılımcı sayısı: 4 Kişi (En az 4 kişi ile açılır)
Maksimum Katılımcı sayısı: 15 Kişi

İşletme içerisinde var olan, misyon ve vizyon ile tanımlanmış değerleri daha kalıcı hale getirebilecek teknikleri ve öğretileri içeren İşletme Verimliliği Eğitimi kapsamında, grup çalışmaları ile desteklenen öğretiler ön planda olacaktır.

İçerikte belirlenen konuların karma bir yapı içerisinde teorik olarak sunulması yansıra örnek olaylar ve görsel öğretiler ile desteklenen bir eğitim uygulaması yapılacaktır.

İşletme Verimliliği Eğitiminin süresi 2 gündür.

Kimle Katılmalı

İşletme içerisinde aktif ve katılımcı değer üreten her tür çalışan

Eğitim İçeriği

FARKINDALIK VE TANIMA

 • Farkındalık teknikleri
 • Kendimizi tanıyalım
 • Değer üreteme yöntemleri
 • Kişisel atalet ve yapısal değişim sorunları
 • Tanımak için esas olan çalışmalar
 • Kendimizi yönetme ve yöneltme teknikleri
 • Karşımızdaki tanıma ve ikna modelleri
 • Profesyonel ve kurumsal davranış

GRUP ÇALIŞMASI VE SONUÇ ÜRETME

 • Grup temelli çalışma kuralları
 • Grup psikolojisi
 • Birlikte çalışma ve karşılaşılan sorunlar
 • Etkin takım çalışması
 • Takım çalışmasını bozan etkenler ve giderilmesi
 • Verimli takım çalışmaları
 • Takım çalışmalarında liderlik ve etkinlik
 • Grup çalışmalarında zaman yönetimi

TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • Empati Basamakları
 • Empatide sen dili ve ben dili nerede kullanılır?
 • Empati İle İletişim Eğitimi
 • Neler empatiyi engeller?
 • Önyargı ve empati
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • Kaliteli iletişim kavramına bakışı
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Müşteri Beklentileri nelerdir?
 • Uzun Dönemli Müşteri Yaklaşımı ve Güven İlişkisi, Sadık müşteri yaratabilmek
 • Müşteri Tipleri ve Müşteri Tiplerine Uygun İlişki Biçimleri
 • Müşteri Şikayetlerinin Önemi, şikayet bir şans mı?
 • Aşırı müşteri taleplerinin karşılanmasındaki teknikler, müşteriyi kaybetmemek yaklaşımları
 • Şikayet sürecinde Alınması Gereken Önlemler
 • Şikayet Karşılama ve Çözüm Süreci, beklentiler

MOTİVASYON VE EKİP VERİMLİLİĞİ

 • İşletmelerde motivasyon uygulamalarının gerekçeleri ve etkileri
 • Motivasyonun olumlu olumsuz etkileri
 • Denge faktörlerini n analizi
 • Yönetimsel modellerin motivasyon üzerindeki değişimleri ve etkileri
 • Firma imajının ve marka değerinin motivasyonel etkileri
 • Motivasyonel stratejilerde kullanılan araçlar ve kullanım teknikleri
 • Örgütsel ve yönetsel motivler
 • İşletme yönetiminde verimlilik konsepti
 • İşletme içi verimlilik Faktörleri
 • Verimlilik etkisinde değişebilecek veya değişemeyecek etkenler
 • Motivasyon-Verimlilik ilişkisinde birey-örgüt etkileşimi
 • Motivasyon-Verimlilik ilişkisinde işgören-iş ve işveren etkileşimi

DUYGUSAL ZEKA

 • Duygusal Zekâ Nedir? :
 • “Duygusal Zekâ” kavramına ilişkin bilinmesi gerekenler
 • Duygularınızı Anlamak:
 • Olumlu ya da olumsuz duygular nasıl ortaya çıkar
 • Duygularınızı Yönetmek
 • Empati
 • Başkalarının duygularını anlama, bakış açılarını görme ve sıkıntılarına ilgi gösterme
 • İlişkilerinizi Yönetmek
 • İnsanlar ile daha iyi ilişkiler kurabilme

İŞYERİNDE YETKİNLİK VE DELEGASYON

 • İş modelimiz ne? Buna göre yetkinlik modelimiz nasıl olmalı?
 • Şirketimizi Etkileyecek Dış gerçekler:
 • Şirketimizin içinde bulunduğu ortamda neler oluyor?
 • Stratejik odak: Kazanmak için stratejimiz ne?
 • Organizasyonel kabiliyetler: stratejiyi yetkinlik modeline uyarlamak için hangi organizasyonel kabiliyetlere (şirket yetkinliklerine) ihtiyacımız var?
 • Temel Yetkinlikleri belirlemede Organizasyonel Yetkinliklerin kullanımı.

DELEGASYON

 • Görev aktarma ve devretme
 • Yetki kullanımı
 • Yetkisizlik tanımı
 • Karar verme ve uygulama
 • Sorun çözen yetki devri
 • Vekalet tanımı

İşletme Verimliliği Eğitimi Başvuru Formu

  Kayıt Formu

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.