0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mali ve Finansal Tabloların Analizi Eğitimi

Mali ve Finansal Tabloların Analizi Eğitimi

Mali ve Finansal Tabloların Analizi Eğitimi amacı, finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir.

Mali ve Finansal Tabloların Analizi Eğitiminde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Mali ve Finansal Tabloların Analizi Eğitimi İçeriği

 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri
 • Temel mali tablolar
 • Bilanço analizi
 • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
 • Bilanço dipnotları
  • Bilançonun tanımı ve özellikleri, Bilanço düzenleme ilkeleri
  • Bilançonun biçimsel yapısı ve bölümleri
  • Bilançonun düzenlenme aşamasında öne çıkan hususlar
  • Veri yasaları ve yeni TTK kapsamında Bilanço
  • Tek düzen hesap planı ve açıklamaları
  • Türkiye Finansal raporlama Standartları ve Bilanço
 • GELİR TABLOSU
  • Gelir Tablosunun tanımı ve düzenlenme ilkeleri
  • Gelir Tablosunun biçimsel yapısı ve bölümleri, yer alan bilgilerin incelenmesi
  • Tek düzen hesap planından gelir tablosuna gdiş
  • Gelir tablosu ile ilgili özel hükümler ve gelir tablosu Dipnotları
  • Enflasyonun Bilanço Ve Gelir Tablosuna Olan Etkileri
 • SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
  • Tanımı ve biçimsel yapısı
  • Bölümler ve sunulan bilgiler
 • NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU
  • Tanım ve biçimsel yapı
  • Bölümler ve tabloda yer alan bilgiler
  • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosunun düzenlenmesi ve yorumlanması
 • NAKİT AKIM TABLOSU
  • Nakit Akım Tablosunun tanımı ve özelliği, Nakit Akım Tablosunda sunulan bilgiler
  • Nakit akım tablosunun düzenlenmesi ve öne çıkan hususlar
 • ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun tanımı, önemi ve biçimsel yapısı
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun düzenlenmesi
 • MALİ TABLOLARIN ANALİZİ
  • Finansal TablAnalizinin tanımı, kapsamı ve Amacı
  • Finansal Analiz Teknikler
   • Karşılaştırmalı Tablo Analizleri ve düzenlenmesi
   • Yatay ve Dikey Analizler
   • Uygulama Örnekleri, Analiz ve Yorumlar
 • Oran Analizleri ve Likidite Oranları
 • Mali Yapı Analizinde kullanılan Oranlar
 • Çalışma ve Faaliyet Verimliliğini ölçen oranlar
 • Büyüme ile ilgili oranlar
 • Mali Yükümlülükler ve Faizlerin karşılanması ile ilgili Oranlar
 • Örnek Olaylar, Uygulamalar, Yorumlar
 • Çalışma Sermayesi Yeterlilik Analizleri

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.