Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

0

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi Amacı

Maliyetleri düşürmenin en etkili yolu verimliliği artırmaktır. Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi, üretim yönetiminde maliyetleri düşürme yöntemleri sayesinde verimliliği artırarak, işçi, makine, enerji, hammadde ve malzeme girdilerinin ayrıştırılmış maliyetleri ve verimlerinin hesaplama yöntemlerinin tanıtılması ve bu sayede girdilerin saptanarak iyileştirilecek süreçlerin nasıl tespit edileceği ve hangi operasyonlara tabi tutulması gerektiğini göstermektir.

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimine Kimler Katılmalı

İlgili tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitiminden elde edilecek yararlar

 • Problemin tanımı ve Sebep Sonuç Analizleri
 • Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak
 • Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
 • Davranışsal Yöntemlerle verim arttırma
 • Yönetimde İnsan İlişkileri ve Yüksek Verim
 • Çalışanları Motive Etmek İçin Stratejiler
 • Üretken Ortam Yaratmak

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi içeriği

 • Katma Değerli ve Katma Değersiz Süreçlerin Tanımlanması
 • Problem betimleme ve Neden-Sonuç Analizleri
 • Problem Çözme Yöntemleri ve Karar Alma Prosesleri
  • Kişisel Zaman Yönetimi
  • Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak,
  • Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S)
  • Zaman Verimliliği
 • Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
  • Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplama Yöntemi
  • Direkt- Endirekt İsçilik, Enerji, Genel Giderlerin Dağıtımı
  • Başabaş Noktası Analizleri
  • Maliyet düşürme Stratejileri

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi Bilgi Formu

Eğitimler sırasında çekilen fotoğrafları için referanslar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.