Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

0

Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

Amaç

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile aktif – ciro büyüklüğü ve çalışan sayısı ile denetimi yaptırmak zorunda tüzel kişiliğe haiz Anonim ve Limitet şirketler ile, bu sınırların altında kalan tüm Anonim şirketler için bağımsız denetim zorunlu olmasından dolayı, özellikle Halka Açık Şirketler de bağımsız denetim hizmetini gerçekleştirecek olan meslek mensubu için gerekli olan Temel Sermaye Piyasası Mevzuatının verilmesi bu eğitimin temel amacıdır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamı ile yaygınlaşan ve meslek mensubu SMMM ve YMM’lerce icra edilecek bağımsız denetim faaliyetlerine ilgi duyan meslek profesyonelleri

Yöntem

Eğitim Sermaye Piyasası Mevzuatı güncel gelişmeler çerçevesinde mesleki uygulama çerçevesinde anlatılacaktır.

Eğitim Süresi

1 gündür.

PROGRAM

 • Genel Olarak Sermaye Piyasası Kanunu
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ
 • SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ (II-5.2)
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Genel Esaslar
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışında Yapılacak Ödemeler ve Blokaj
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi ve Satışın Tamamlanması
 • Satış Şekilleri
 • Tahsisli Satışlara İlişkin Özel Hükümler
 • Nitelikli Yatırımcılara Yapılacak Satışlara İlişkin Özel Hükümler
 • Nitelikli Yatırımcılara Yapılacak Satış
 • Halka Arz Yoluyla Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası İhraçlarında Satışa Başlama Süresi
 • Halka Arz Yoluyla Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası İhraçlarında Satış Süreleri
 • Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Aracı İhraçlarına İlişkin Satışa Başlama ve Satış Süreleri
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Sürelerine İlişkin Ortak Hükümler
 • Halka Arzda Uygulanabilecek Satış Yöntemleri
 • Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi
 • Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi Türleri
 • Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi
 • Borsada Satış Yöntemi
 • Niteliği Belirlenmiş Ortaklıklarca Halka Arz Edilecek Paylar İçin Uygulanacak Satış Yöntemleri
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Tahsisatlara İlişkin Genel Esaslar
 • Dağıtıma İlişkin Genel Esaslar
 • Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yönteminde Dağıtım İlkeleri
 • Mükerrer Talep Durumunda Dağıtım Esasları
 • Dağıtım Listesinin Kesinleşmesi, Bedel İadesi ve Teslim Satış Sonuçlarının Saklanması ve Bildirimi
 • Satış Sonuçlarının Kamuya Açıklanması
 • Yeni Pay Alma Hakkının Kullanımı
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmeksizin Satışında Halka Açık Ortaklıklarca Uygulanacak Esaslar
 • Payların İlk ve İkincil Halka Arzında Teşvikler
 • Yetkili Kuruluşlara İlişkin Esaslar
 • KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ
 • Genel Olarak Özel Durum Tebliğleri
 • KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ
 • Kurumsal Yönetim İle İlgili Yaklaşımlar
 • Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri
 • Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri -Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
 • Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.