Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi

0

Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi

Amaç

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile aktif – ciro büyüklüğü ve çalışan sayısı ile denetimi yaptırmak zorunda tüzel kişiliğe haiz Anonim ve Limitet şirketler ile, bu sınırların altında kalan tüm Anonim şirketler için bağımsız denetim zorunlu olmasından dolayı, daha önce denetim faaliyetinde bulunmamış ve ileride bu potansiyele sahip olabilecek meslek profesyonellere tüm bağımsız denetim süreçlerini içeren uygulama eğitimi

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamı ile yaygınlaşan ve meslek mensubu SMMM ve YMM’lerce icra edilecek bağımsız denetim faaliyetlerine ilgi duyan meslek profesyonelleri

Yöntem

Eğitim anlatım, birebir bağımsız denetim örnek bir şirket üzerinden risk değerleme, riske karşılık verme (saha çalışması) ve raporlama aşamaları uygulamalı şeklinde yapılacaktır.

Eğitim Süresi

3 gündür.

PROGRAM

 • Genel Olarak Denetim Süreci
 • Finansal Tablo Denetim Ortamı
 • Genel İlkeler ve Sorumluluklar
 • TEMEL UDS’LERE GENEL BİR BAKIŞ (1/2 Gün)
 • BDS 200 (Bağımsız Denetim Standardı): Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi
 • BDS  220: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
 • BDS 240: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • BDS 300:Finansal Tablo Denetiminin Planlanması
 • BDS 315:  İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • BDS 320:  Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik
 • BDS 330: Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler
 • BDS 450:  Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi
 • BDS 500:  Denetim Kanıtı
 • BDS 501: Denetim Kanıtı – Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar
 • BDS 505:  Dış Kaynaklı Teyitler
 • BDS 520: Analitik Prosedürler
 • BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Denetimi
 • BDS 550 : İlişkili Taraflar
 • BDS 580: Yazılı Beyanlar
 • ÖRNEK ŞİRKET BAĞIMSIZ DENETİM SAHA ÇALIŞMASI  (2,5 Gün)
 • Şirket Kabul Anketleri ve Sözleşmesinin Yapılması
 • 1.R: Risk Değerleme Süreçleri ve İç Kontrol Süreçlerinin İncelenmesi ve Bununla İlgili Örnek Çalışma Kağıtlarının Düzenlenmesi
 • Şirket ile İlgili Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlenmesi ve Risk Haritasının Çıkarılması
 • 2.R: Maddi Doğruluk Testleri ile Birlikte Finansal Tablo Kalemleri İle İlgili Kanıt Toplanması
 • Denetim ile İlgili UFRS Düzeltme ve Sınıflandırma Kayıtlarının Verilmesi
 • UFRS Finansal Tablolarının Hazırlanması
 • 3.R:Bağımsız Denetim Raporunun ve Denetim Görüşünün Oluşturulması
 • SPK’da işlem gören şirketlere ait Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.