0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Şirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını dönem sonu kapanış işlemleri eğitiminde hedeflenmektedir.

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Şirketlerin muhasebe departmanları çalışanları, görev ve sorumluluk ilgi alanları itibarıyla eğitim içeriği kapsamında olan herkesi kapsamaktadır.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

Eğitim içeriği

 • Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
  • Dövizli hesaplar
  • Tahakkuk uygulamaları
  • Reeskont hesaplamaları
  • Karşılıklar
 • Hesap Bazında Dönem Sonu İşlemleri
  • Hazır Değerler
  • Menkul Kıymetler
  • Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar
  • Stoklar Dönem Sonu Envanteri
  • Duran Varlıkların ve Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Faiz ve Masrafların Durumu, muhasebeleştirme ve yenileme fonu uygulaması
  • Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar
  • Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (örneklerle normal ve hızlandırılmış amortisman uygulanmaları)
  • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi – istisna uygulamalarının muhasebeleştirilmesi
  • Gelecek Döneme ilişkin Giderler Gider ve Gelir Tahakkukları
  • Bankalar ve Banka Kredileri
  • Ticari Borçlar, Diğer Borçlar ve Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
  • Gelecek Döneme İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları
  • Özsermaye ve Sermaye İşlemleri
  • Karlar ve Kar Yedekleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  • Vergi Karşılıları
  • Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri
  • Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler
  • Kar dağıtım işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları
 • Dönem Sonlarında Karşılaşılan Özellikli Hususlar
  • Bağış ve yardımlar
  • Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler
  • Personel prim karşılıkları
  • Stok imhaları
  • Yıllara sari inşaat işlerinde iş bitimi ve hak ediş/Maliyet tahakkukları
  • Dönem Ayırıcı İşlemler (Kıst Gelir-Gider ve Vergi Muhasebe Durumu)
  • Örtülü Sermayede ve Transfer Fiyatlandırmasında Özellik Arz Eden Dönem Sonu Uygulamaları
  • Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve Özellik Arz Eden Durumlar

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi Başvuru Formu

  Kayıt Formu

  Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi Diğer Tarihleri

  Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitim Genel Bilgileri

   Eğitim Bilgileri

   Eğitimlere katılım şartları

   • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan online kayıt formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
   • Bir eğitimin açılması için minimum 4 katılımcının (aynı firma veya 4 farklı firmadan katılımcı olabilir) kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
   • Online kayıt formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Biymed Akademi'ye ulaştıktan sonra online kayıt formunda yer alan eposta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
   • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Biymed Akademi tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
   • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Biymed Akademi tarafından alınmaz.
   • Eğitimlerimiz ücretsiz değildir.

   Hizmet Sözleşmesi

   • Biymed Akademi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik yeri ve mekânında, etkinlik tarihlerinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.
   • Katılımcı firma, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar bildirebilir. Zamanında yapılan bildirimlerde, eğitim ödemesi yapılmış ise ödemesi iade edilecektir. İade istenmemesi durumunda bir yıl içinde aynı eğitim veya farklı bir eğitim programına katılabilir. Eğer etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar katılım iptali bildirilmemiş ise eğitime katılıp katılmadığına bakılmaksızın, eğitim bedelini etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder.
   • Katılımcı Firmalara, bu sözleşme kapsamında, kesin kayıt formları eposta veya faks ile iletilecek olup, kesin kayıt formunda yer alan kaşe ve imzaların orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
   • Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

   Eğitim Genel Bilgileri

   • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır.
   • Eğitimler minimum 4 kişi ve maksimum 20 kişi ile açılmaktadır.
   • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir.

   Sertifika

   • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

   İndirim Koşulları

   • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
   • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
   • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

   Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

   • Öğle yemekleri
   • Çay-Kahve ve ikramlar
   • Eğitim notları (Basılı)
   • Sertifika

   Eğitim Saatleri

   • Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır.
   • 10.00-11.10 Eğitim
   • 11.10-11.20 Ara
   • 11.20-12.30 Eğitim
   • 12.30-13.30 Yemek arası
   • 13.30-14.45 Eğitim
   • 14.45-15.00 Ara
   • 15.00-17.00 Eğitim

   Eğitime ait Fotoğraflar

   Diğer Kurumsal Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

   • İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları
   • Temel bütçe eğitimi
   • Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
   • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
   • Uluslararası Muhasebe ve Finansal RaporlamaStandartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
   • Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi
   • Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
   • Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
   • İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
   • İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri
   • Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
   • Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
   • Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
   • Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
   • Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
   • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
   • E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
   • Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Fnansal Tablo Analizi Eğitimi
   • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
   • Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi

   Comments are closed.