E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri)Eğitimi

0

E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri)Eğitimi

Amaç

E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Projelerinde dikkat edilmesi gereken hususların gözden geçirilmesi, mevcut ticari hayatta yaşanan uygulamalar göz önüne alındığında, e-Fatura sistemine geçildiği zaman ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar/çözümler ve bunun yanında ortaya çıkabilecek avantajların irdelenmesi ve E-Fatura uygulamasında yararlı çözüm örneklerinin (muhasebe, satın alma, masraf politikası, dekontlu işlemler, tedarikçi-müşteri ilişkileri, uyuşmazlıklar, mutabakatsızlıklar, dönemsellik ilkesi) irdelenmesi eğitimin amaçlarıdır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

İlgili mevzuat kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasından yararlanmaya başlama zorunluluğu bulunan, zorunlu olmadığı halde avantajlarından yararlanmak amacıyla e-fatura ve e-defter uygulamasına girmek isteyen firmaların yöneticileri ve personeli, satın alma müdürleri ve personeli, muhasebe ve vergi müdürleri ve personeli, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, finans direktörleri, iç denetim personeli ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personel.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

1 gündür.

PROGRAM

 • E-Fatura ve E-Defter uygulamalarının hukuki alt yapısı
 • E-Fatura ve E-Defter tebliğlerine genel bir bakış
 • E-Fatura ve E-Defter kullanmaya tabi olanlar
 • E- Defter kayıt düzeni
 • Projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Kağıt faturadan e-faturaya geçince ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri
 • E-fatura konusunda belirli pratik örnek ve çözümlerin değerlendirilmesi
 • İthalat işlemleri ve e-faturanın dekontlu işlemlere olan etkisi (takip ve muhasebeleşme bacağı)
 • Tedarikçi ve müşterilerinize olan iletişim, ilişkiler ve muhtemel uyuşmazlıklara ilişkin yorumlarımız-önerilerimiz
 • Portal, entegrasyon ve özel entegrasyonu yöntemleri hakkında bilgiler
 • Yöntemlerin artı ve eksi noktaları, kısıtları ve avantajları
 • Özel entegratör uygulaması nedir? Bu firmaların hizmetleri nasış çeşitlendi? Aldığımız hizmetten en fazla faydayı nasıl sağlarız?
 • E-arşiv tebliğ taslağı neleri içeriyor?
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.