Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi Eğitimi

0

Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi  Eğitimi

Amaç

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme içi veya işletme dışı personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi işletmelere büyük katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticilerin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması iş çevresi için ortak dili konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim ile finansal tabloları kullanarak temel mali analiz bilgilerine sahip olmak eğitime katılacak her düzeyde işletme çalışanları için öncelikli hedeftir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Finans ve mali işler departmanlarında çalışmayan meslek profesyonelleri ve çalışanlar

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

PROGRAM

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
 • Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal matematik, faiz, bileşik faiz, net bugünkü değer ve anüite hesaplamaları
 • Temel finans yönetimi
 • Finansal planlama
 • Finansal risk yönetimi
 • Finansman kaynakları
  • Faktoring
  • Leasing
  • Hisse senetleri
  • Tahvil & Bono
  • Türev ürünler
  • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi (Örnek Uygulamaları ile)
  • Yatay Analiz
  • Dikey Analiz
  • Rasyo Analizi
 • İngilizce Finansal Tablo Terminolojisi (İstenirse)
 • Yeni TTK’da muhasebe, finans ve denetim alanındaki yeni uygulamalar
 • Genel olarak UMS – TFRS bir bakış
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.