Genel ve Temel Muhasebe Eğitimi

0

Temel Düzeyde Genel Muhasebe Eğitimi

Genel ve temel muhasebe eğitimi firmaların muhasebe ve finans departmanında çalışan ya da çalışacaklara yönelik hazırlanmış bir muhasebe eğitimidir.

Temel Muhasebe Eğitimi Amacı

Katılımcıların temel muhasebe eğitimi sonunda muhasebe ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde öğrenmeleri ve çalışacağı kurumun muhasebe işlemlerini yürütebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. Muhasebe mesleğinde yer edinmek ve bu alanda profesyonel, piyasa bilgisi olan biri olmak isteyenler temel muhasebe eğitimi ile muhasebenin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmak için eğitime katılabilirler.

Temel Muhasebe eğitiminde işletmeler açısından temel genel muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hatalar incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

 • Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyenler,
 • Bir firmanın muhasebe ve finans departmanında çalışmak isteyenler,
 • Kendi işini kurmayı hedefleyenler ve temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyanlar,
 • Şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyen profesyoneller,
 • Serbest olarak muhasebecilik mesleği ile uğraşanlar,
 • Muhasebe ile ilgili başarı sertifikası almak isteyenler,
 • Yeni bir meslek edinmek isteyenler,

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

Temel Muhasebe Eğitimi İçeriği

 • İşletme ve Muhasebe
 • Muhasebe’nin Temel Kavramlarını ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Mali Tablolar ve Temel Mali Tablolara İlişkin İlke ve Esaslar
 • Hesaplar
 • Belge ve Kayıt Düzeni
 • Defterler
 • Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi
 • Muhasebe’deki Kayıt Belgeleri ve Kayıt Defterleri
 • Muhasebe Süreci
 • Stoklar
 • Alacaklar
 • Duran Varlıklar
 • Mali Borçlar
 • Özkaynaklar
 • Gelirler ve Giderler
 • Dönemsonu İşlemler
 • VUK Değerleme Hükümleri
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.