İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları

0

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları

 • Bütçe Eğitiminin Amacı

  İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Globalleşme ile, bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar bütçelemenin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Firmaların muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

  Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir .

  Eğitimin Hedefi ve Katılımcı Kitlesi

  • Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması
  • Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanınması
  • Bütçeleme sürecindeki aşamaların öğrenilmesi
  • Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımların öğrenilmesi

  Bütçe Bölüm Yöneticileri, Bütçeleme, Planlama ve Raporlama Uzmanları, Departman Müdürleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve İşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

  Yöntem

  Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

  Program

  Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

  Eğitim Süresi

  2 gündür.

 • Bütçe Eğitimi İçeriği

  • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
  • Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
  • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
  • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
  • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
  • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
   • Program Bütçe
   • Sorumluluk Bütçesi
   • Yatırım Bütçeleri
   • Nakit Akış Bütçesi
   • Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler
  • Bütçeleme Teknikleri
   • Esnek Bütçeleme
   • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
   • Kritik Hedefler Bütçesi
   • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
   • Dinamik Bütçeler (Rolling Forecast Budgeting)
   • Öncelik sıralı Bütçeleme
   • Yürüyen Bütçeler
   • Bulanık Bütçeleme
   • Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
   • Faaliyet Hacminin Planlanması
   • Satış Miktar Bütçesi
   • Satış Tahmin Yöntemleri (Zaman Serileri Analizi/ Pazar Analizi/ Ürün Analizi/ Regresyon Analizi)
   • Üretim Miktar Bütçesi
   • Direkt İlk madde ve Malzeme Kullanım Miktar Bütçesi
   • Direkt ilk Madde ve Malzeme Satınalma Bütçesi
   • Direkt madde Maliyet Giderleri Bütçesi
   • Direkt İşçilik Zamanı Bütçesi
   • Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
   • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
   • Satışların Maliyeti Bütçesi
   • Faaliyet Giderleri Bütçesi
   • Yönetim Giderleri Bütçesi
   • Satış ve Pazarlama Giderleri Bütçesi
   • Ar Ge Giderleri Bütçesi
   • Gelir Tablosu Bütçesi
   • Nakit Akış Bütçesi
   • Bütçelenmiş Bilanço
   • Departman Bütçeleri ve Gider türlerinin Bütçelenmesi
   • Gelirlerin Planlanması
   • Satış Fiyatları Bütçesi
   • Satış Gelirleri Bütçesi
   • Diğer Gelirler Bütçesi
   • Bütçelenmiş Mali Tablolar
   • Gelir Tablosu Bütçesi
   • Proforma Bilanço (Bütçelenmiş Bilanço)
   • Proforma Bilançonun Yararları
   • Proforma Bilanço Düzenleme Yöntemleri
   • Nakit Akış Bütçesi
   • Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
   • Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri
  • Bütçe Uygulamaları ve Vak’a Çalışmaları
 • Bütçe Eğitimi Başvuru Formu

  • Bütçe Eğitimi Diğer Tarihleri

   • Eğitim Bilgileri

    Eğitimlere katılım şartları

    • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan online kayıt formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
    • Bir eğitimin açılması için minimum 4 katılımcının (aynı firma veya 4 farklı firmadan katılımcı olabilir) kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
    • Online kayıt formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Biymed Akademi'ye ulaştıktan sonra online kayıt formunda yer alan eposta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
    • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Biymed Akademi tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
    • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Biymed Akademi tarafından alınmaz.
    • Eğitimlerimiz ücretsiz değildir.

    Hizmet Sözleşmesi

    • Biymed Akademi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik yeri ve mekânında, etkinlik tarihlerinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.
    • Katılımcı firma, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar bildirebilir. Zamanında yapılan bildirimlerde, eğitim ödemesi yapılmış ise ödemesi iade edilecektir. İade istenmemesi durumunda bir yıl içinde aynı eğitim veya farklı bir eğitim programına katılabilir. Eğer etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar katılım iptali bildirilmemiş ise eğitime katılıp katılmadığına bakılmaksızın, eğitim bedelini etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder.
    • Katılımcı Firmalara, bu sözleşme kapsamında, kesin kayıt formları eposta veya faks ile iletilecek olup, kesin kayıt formunda yer alan kaşe ve imzaların orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
    • Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

    Eğitim Genel Bilgileri

    • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır.
    • Eğitimler minimum 4 kişi ve maksimum 20 kişi ile açılmaktadır.
    • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir.

    Sertifika

    • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

    İndirim Koşulları

    • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
    • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
    • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

    Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

    • Öğle yemekleri
    • Çay-Kahve ve ikramlar
    • Eğitim notları (Basılı)
    • Sertifika

    Eğitim Saatleri

    • Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır.
    • 10.00-11.10 Eğitim
    • 11.10-11.20 Ara
    • 11.20-12.30 Eğitim
    • 12.30-13.30 Yemek arası
    • 13.30-14.45 Eğitim
    • 14.45-15.00 Ara
    • 15.00-17.00 Eğitim
   • Bütçe Eğitimi Fotoğrafları

   Share.

   Leave A Reply

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.