Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

0

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Amaç

Geçtiğimiz 10 yılda özellikle bankacılık sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Risk Yönetimi, günümüzde birçok şirket tarafından finansal, operasyonel ve stratejik risklerin gözetilmesi, karşılaşılan   ekonomik belirsizlikler karşında dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve esneklik elde edebilmek amacıyla artarak benimsenmektedir.

Kurumlar, risk yönetiminde olgunlaştıkça, birimlerin bağımsız yürüttüğü risk yönetimi faaliyetleri, bir merkezden yürütülmekte, karşılaşılan risklerin birbirleriyle etkileşimi değerlendirilmekte ve riskler karşında, şirketin hedefleri doğrultusunda ortak stratejiler geliştirilmektedir. Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır.

Reel ve Finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, sermaye optimizasyonu sağlamak ve uygun bir risk yönetimi sistemi geliştirerek stratejik hedeflerini kabul edilebilir risk düzeyleri ile uyumlaştırmayı amaçlayan çalışanları katılabilir. Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

PROGRAM:

 • Kurumsal Risk Yönetimi : Genel Bakış,  Trendler ve Düzenlemeler?
  • Riskin ve Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı, Önemi, İlkeleri, Amaçları Standartları
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Çerçevesi (Risk Mimarisi ve Risk Stratejisi)
  • Riske Dayalı Kurum Kültürü Oluşturma
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Dokümante Edilmesi (Raporlar, Siciller)
  • Kurumsal Risk Yönetiminde Kişilerin Sorumlulukları Risk Kapasitesi ve Risk İştahı
  • Risklerin Belirlenmesi, Derecelendirilmesi ve Risk Haritalarının
  • Oluşturulması (Yaklaşımlar, Teknikler, Risk Matrisi)
  • Risklerle Mücadele Yolları (Riskten Kaçınma, Kabul Etme, Azaltma, Transfer)
  • Risklerin Kontrol Edilmesi (Önleyici, Tespit Edici, Düzeltici Kontroller)
  • Bilgi Akışı ve Raporlama
  • Gözden Geçirme ve Denetim
 • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi
  • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi – Temel Öğeler
  • Belirsizlik ve Değer
  • Olaylar, Riskler ve Fırsatlar
 • Kurumsal Risk Yönetimi İçeriği
  • İç Ortam
  • Hedef Belirleme
  • Olayları Tanımlama
  • Risk Değerlendirmesi
  • Risk Durumları Belirleme Örnekleri
  • Risk Tepkileri
  • Kontrol Aktiviteleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
  • Roller ve Sorumluluklar
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Kısıtlamaları
 • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci, Uygulama Örneği
 • Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik (İç Sistemler ve İSEDES Yönetmeliği)
 • Basel II Uygulamalarında Risk Yönetimi
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.