Maliyet Analizi Eğitimi

0

Maliyet Analizi Eğitimi

Amaç

Maliyet analizi; üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurlarının saptanması, kısımlara ayrılması ve incelenmesi süreçlerinden oluşan ve kendine has teknikler ile gerçekleştirilen bir analizdir.

Maliyet analizi; firmaların, stok değerlemesi, kar/zarar hesaplaması, planlama, bütçeleme gibi birçok sürecinde temel veri kaynağı durumundadır. Ayrıca alma, kiralama, üretme, satma ve fiyatlama kararları konusunda kritik öneme sahiptir.

Günümüzde, sert piyasa koşulları firmalara, fiyat politikalarında esneklik şansı bırakmadığı için karlılığı arttırmanın tek yolu olarak maliyetlerin azaltılması yöntemi karşımıza çıkıyor. Maliyet analizi eğitimi işletme ve kurumların maliyetlerin analizlerini etkin bir şekilde yapılarak maliyetlerin yönetilmesini amaçlamaktadır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personel, Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve kariyer hedefleriyle maliyet yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir .

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

 

Eğitim Süresi

2 gündür.

 

Eğitim içeriği

 • Maliyet – Hacim İlişkileri
  • İş Hacmi Kavramı
  • İş Hacmi İle İlişkileri Yönünden Giderler
  • Maliyet Fonksiyonları
 • Maliyet -Hacim İlişkilerinin Saptanması
  • Analitik Yöntem
  • Muhasebe Yöntemi
  • Matematiksel – İstatistiki Teknikleri
  • Maliyet – Hacim İlişkilerinin Saptanmasında Karşılaşılan Sorunlar
 • Maliyet -Hacim Kar Analizleri 1
  • Kar Fonksiyonu
  • Kar Fonksiyonun Uygulama Alanları
  • Başabaş ve Hacim – Kar Grafikleri
  • Kar Fonksiyonlarındaki Parametre Değişiklikleri
  • Maliyet – Hacim – Kar Analizlerinin Dayandığı Varsayımlar
  • Maliyet – Hacim – Kar Analizlerinin Kararlarındaki Uygulamalar
 • Maliyet -Hacim Kar Analizleri 2
  • Birden Fazla Mamul Üretiminde Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
  • Eğrisel Fonksiyonlarda Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
  • Belirsizlik Halinde Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
 • Tam Maliyet – Normal Maliyet Ve Değişken Maliyet Yöntemleri
  • Tam Maliyet Yöntemi
  • Normal Maliyet Yöntemi
   • Değişken Maliyet Yöntemi
   • Yöntemler Arasındaki Kar Farkları
   • Yöntemlerin Türkiye’deki Uygulamaları
 • Yönetim Kararlarında Geçerli Maliyet Analizleri
  • Maliyetlerin Yönetim Kararları Açısından Sınıflandırılması
  • Geçerli Maliyet Analizlerinin Yönetim Kararlarında Uygulanması
  • Birleşik Mamuller ve Yönetim Kararları

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.