Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

0

Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

Amaç

Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanlarındaki değişiklikler, Şirket hissedarları, yönetici ve menfaat sahiplerinin iç denetimden beklentilerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Hem iç hem de dış kaynaklardan ortaya çıkan beklentiler, gereklilikler ve standartlar şirket yönetimlerini risk ve uyum aktivitelerine ilişkin rol, sorumluluk ve ilişkileri tekrar düşünmeye zorlamaktadır.

Şirketler büyümeye devam ettikçe, rekabet arttıkça, teknoloji geliştikçe, küresel sermayenin getirdiği riskler arttıkça ve şirketler sermaye piyasalarına açıldıkça; etkin, esnek ve organizasyonu büyüme, süreklilik ve diğer zorluklara karşı destekleyen bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır. Perakende sektörü de tüm pazar payı içinde önemli bir paya sahip olan ve kendi içinde önemli dinamikleri olan bir sektör haline gelmiştir. Bu kapsamda gelişen ve büyüyen ve çok mağazalı perakende sektöründeki şirketlerinde mağaza ve merkez birim içi denetimlerindeki uygulamaları vermek eğitimin amacını oluşturmaktadır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Perakende sektöründeki faaliyet gösteren şirketlerde  görev alan İç Denetim Yönetici ve Yardımcıları, İç Kontrol Yönetici ve Çalışanları ile “Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim” eğitimine katılmış olan kişiler.

Yöntem

Bu eğitim hem iç denetim konusunda detaylı teknik bilgi almak isteyen hem de Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında denetim yapmak isteyen birimler için uygundur. Ayrıca, İç Denetim Birimlerine yeni katılan denetçiler için de oldukça faydalı olacaktır.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

PROGRAM

 • Risk ve Kontrol
  • Risk, risk yönetimi, kontrol, iç kontroller, iç kontrol sistemi
  • COSO iç kontrol çerçevesi
  • COSO’daki baslıca kavramlar ve uygulanması
 • İç Denetime Giriş
  • İç denetim nedir? İç kontrol ve iç denetim sistemleri, tanımları, uygulamaları ve farkları
  • Uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama çerçevesi
  • İç denetim – iç kontrol ilişkisi
  • İç denetim döngüsü
 • İç Denetim Metodolojisi
  • Risk değerlendirmesi
  • Stratejik iç denetim planının hazırlanması
  • Denetim planlaması ve kapsam (Mağaza ve Merkez birim denetimleri)
  • Denetimin gerçekleştirilmesi, risk ve kontrollerin belirlenmesi, denetim ve kontrol testlerinin uygulanması, bulguların elde edilmesi
  • Raporlama ve önerilerin geliştirilmesi
  • Kapama ve takip mekanizması
  • İç denetim rol ve sorumlulukları
  • Çalışma kağıtları ve dokümantasyon
 • Vaka Çalışması
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.