Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

0

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

Amaç

Bu eğitimde işletmeler açısından, Tek Düzen Hesap Planı ile ilgili muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hususlar  incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Finans ve mali işler departmanlarında çalışan meslek profesyonelleri ve mali işlerden sorumlu tepe yönetim.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

PROGRAM

 • İşletmenin Kuruluşu
 • İşletme Türleri
 • Tüccarlar-Tüccar Sınıfları
 • İşletmelerde Belge Düzeni
 • Muhasebe Kayıt Sistemi
 • Defter Tutma
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • İşletme Hesabı Esasında Defter Tutma
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Muhasebede Hesaplar- Hesapların İşleyişi
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Hesap Planı Uygulamaları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Dönen Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Şüpheli Alacaklar Uygulamaları
 • Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamaları
 • Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar
 • Ortaklardan Alacaklar
 • Stoklar
 • İlk Madde ve Malzeme – Yarı Mamuller/Üretim – Mamuller Hesapları ve İşleyişleri
 • Stok Sayım Farkları
 • Alış İade ve İskontoları
 • Alış Vade Farkları
 • Kur Farkları
 • Ciro Primleri
 • Konsinye Mallar
 • Eşantiyon – Numune Mallar
 • Zayi Olan – Kıymeti Düşen Mallar
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hizmet Maliyetleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakedişler
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj
 • Gelecek Aylara / Yıllara Ait Giderler
 • Gelir Tahakkukları
 • İndirilecek Kdv
 • Devreden Kdv
 • Peşin Ödenen Vergiler – Geçici Vergi
 • Duran Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • İştiraklere Sermaye Taahhütleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Arazi Arsalar – Binalar – Taşıtlar- Demirbaşlar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Haklar
 • Finansal Kiralama-Leasıng Muhasebe İşlemleri
 • Özel Maliyetler
 • Yabancı Kaynaklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Mali Borçlar
 • Banka Kredileri
 • Ticari Borçlar
 • Ortaklara Borçlar
 • Özkaynaklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Sermaye – Özsermaye Kavramları
 • Sermaye Taahhütleri Hesap İşleyişi
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Sermaye Yedekleri
 • Kâr
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.