Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi

0

Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Mali tablolar analizi eğitimi nin temel amacı; mali tabloların tanıtılması, yorumlanması ve bu sayede şirketlerin finansal durumunun tespitinin yapılabilmesidir.

 • Amaç

  Bir işletmenin büyümesi için sorumlu yetkili ve yöneticilerin mali tablolar analizini yorumlayabilmesi, tabloları bilmesi ve doğru karar alabilmesi en önemli kriterlerdir. Bu kapsamda Mali Tablolar Analizi Eğitimi ile hem şirket analizi yapmak durumunda olan çalışanlara, hem de şirket yönetiminde bulunanlara firmalarını yatırımcılara açmayı düşünenlere mali tabloların nasıl analiz edileceğini öğretmek, konuya ilişkin bilgileri anlaşılabilir bir şekilde aktarmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

  Mali tablolar analizi eğitiminin temel amacı; mali tabloların tanıtılması, yorumlanması ve bu sayede şirketlerin finansal durumunun tespitinin yapılabilmesidir.

  Muhasebenin işlendiği ve biriktirdiği bilgilerin belli dönemler içerisinde ilgililere aktarılarak işletme hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle mali tabloların genel özellikleri öğretilmekte, tanımlaması yapılmakta, analizin önemi vurgulanmakta ve analiz teknikleri aktarılmaktadır. Buna bağlı olarak da eğitim genel muhasebe kavramlarıyla birlikte yürütülmekte olup, katılımcının konuya daha vakıf olabilmesi için tabanda bir muhasebe bilgisinin olmasını tavsiye ederiz.

  Eğitimin Hedefi Kitlesi 

  • Şirket yöneticileri ve çalışanları,
  • Finans yöneticileri,
  • Finansal kurumlar ve çalışanları,
  • Yatırımcılar,
  • Bankacılar,
  • Vergi uzmanları ve çalışanları,
  • Parasını değerlendirmek isteyen herkes.

  Yöntem

  Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

  Program

  Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

  Eğitim Süresi

  2 gündür.

 • Êğitim içeriği

  • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
  • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
  • Yönetim Muhasebesi
  • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
  • Finansal tablo analizi
  • Yatay Analiz
  • Dikey Analiz
  • Rasyo Analizi
  • Uygulamalı örnekler
  • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
  • Finansal riskler ve yönetim teknikleri
  • Dupont Modeli
  • Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller
  • Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler
  • Finansal Planlamanın Faydaları
  • Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
  • Satış Yüzdeki Yöntemi
  • Mali Tablolar Analizi Eğitimi Diğer Eğitim Tarihleri

   • Eğitim Bilgileri

    Eğitimlere katılım şartları

    • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan online kayıt formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
    • Bir eğitimin açılması için minimum 4 katılımcının (aynı firma veya 4 farklı firmadan katılımcı olabilir) kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
    • Online kayıt formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Biymed Akademi'ye ulaştıktan sonra online kayıt formunda yer alan eposta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
    • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Biymed Akademi tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
    • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Biymed Akademi tarafından alınmaz.
    • Eğitimlerimiz ücretsiz değildir.

    Hizmet Sözleşmesi

    • Biymed Akademi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik yeri ve mekânında, etkinlik tarihlerinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.
    • Katılımcı firma, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar bildirebilir. Zamanında yapılan bildirimlerde, eğitim ödemesi yapılmış ise ödemesi iade edilecektir. İade istenmemesi durumunda bir yıl içinde aynı eğitim veya farklı bir eğitim programına katılabilir. Eğer etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar katılım iptali bildirilmemiş ise eğitime katılıp katılmadığına bakılmaksızın, eğitim bedelini etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder.
    • Katılımcı Firmalara, bu sözleşme kapsamında, kesin kayıt formları eposta veya faks ile iletilecek olup, kesin kayıt formunda yer alan kaşe ve imzaların orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
    • Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

    Eğitim Genel Bilgileri

    • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır.
    • Eğitimler minimum 4 kişi ve maksimum 20 kişi ile açılmaktadır.
    • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir.

    Sertifika

    • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

    İndirim Koşulları

    • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
    • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
    • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

    Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

    • Öğle yemekleri
    • Çay-Kahve ve ikramlar
    • Eğitim notları (Basılı)
    • Sertifika

    Eğitim Saatleri

    • Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır.
    • 10.00-11.10 Eğitim
    • 11.10-11.20 Ara
    • 11.20-12.30 Eğitim
    • 12.30-13.30 Yemek arası
    • 13.30-14.45 Eğitim
    • 14.45-15.00 Ara
    • 15.00-17.00 Eğitim
   • Mali Tablolar Analizi Eğitimi Fotoğrafları

   • Diğer Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

    • İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları
    • Mali Tablolar Analizi Eğitimi ve Finansal Analiz Eğitimi
    • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
    • Uluslararası Muhasebe ve Finansal RaporlamaStandartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
    • Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi
    • Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
    • Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
    • İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
    • İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri
    • Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
    • Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
    • Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
    • Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
    • Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
    • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
    • E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
    • Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Fnansal Tablo Analizi Eğitimi
    • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
    • Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi
   Share.

   Leave A Reply

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.