0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yöneticiler için Bütçe ve Bütçe Raporlama Eğitimi

Yöneticiler için Bütçe Eğitimi sürecinde, bütçenin işletmelerdeki önemi ve buna bağlı olarak bütçe oluşturma stratejileri işlenecektir. Bütçe oluşumu ve buna bağlı üretilen değerlerin yorumlanması da eğitim kapsamındadır. Özellikle bütçeden çıkan sonuçların işlem bünyelerindeki hangi tür oluşumları etkilediği eğitimin bir diğer sürecidir.

Kimler Katılabilir :

İşletme Sahipleri, Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

Yöneticiler için Bütçe Eğitimi içeriği

• Stratejik Yönetim ve Bütçenin önemi
• Ekonomik verilerden hareketle bütçe çalışması
• Finansal tabloların oluşumdaki etkileri
• Bütçe oluşumunda görevler
• Bütçenin çıktıları
• İşletme verimliliğinde esas alınan değerler
• Stratejik Planlama ve Bütçeler
• Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
• Bütçe yapımında hedefleme ve tahminleme kriterleri
• İşletmenin artış ve eksiliş değerlerindeki bütçe tahminleri
• Bütçeyi oluşturan sorumluluk kavramı
• Bütçe oluşumundaki performans ölçümleri
• Nakit akım tablosunun önemi ve neleri etkilediği
• İşletme borç ve alacak yapılanmasında bütçe çalışması ve kriterleri
• Fizibilite bütçeleri
• Satış Bütçeleri
• Üretim bütçeleri
• Kritik Hedefler Bütçesi
• Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
• Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri
• Bütçelemede Özel Raporlamalar
• Bütçe sapmaları ve revize değerleri
• Bütçe ekibinin organizasyondaki yeri
• Bütçe takvimi ve sonuç raporları yorumu

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.