Satın Alma İçin Pratik Çok Amaçlı SWOT Analizleri Eğitimi

0

Satın Alma İçin Pratik Çok Amaçlı SWOT Analizleri Eğitimi

Neden Satın Alma İçin SWOT Analizleri?

SWOT Analizi, Türk İş hayatında çok duyulan, hatta eskiyen, özellikleri ancak “basmakalıp” düzeyde “ ehh şöyle” bilinen, uygulamaları çok ender ancak, kullanılması çok kolay olan, kullanılabilirse etkileri “müthiş”  ancak, basit kuralları bilinmediği için, yapmaya çalışanların “yaptık ama valla pek bi şey çıkmadı” dedikleri bir “yanılmacadır”.

Oysa SWOT analizleri satın almanın ötesinde tedarik zinciri yönetimi, çok amaçlı tedarikçi planlama etkinlikleri, satın alma için bütçe hazırlama, farklı düzeylerde strateji belirleme, tüm satın alma etkinliklerinde de “anahtar” konumda bir analizdir.

Ayrıca, kökeninde korunma (defansif) ve atak/rekabetçi (ofansif) odaklı kullanılabilme özellikleri bulunmaktadır.

Satın almanın her düzeyinde çok amaçlı kullanımı tartışmasızdır.

Eğitimin Amaçları Nelerdir?

Güçlü özellikler, zayıf özellikler, fırsatlar, tehditler, hedefler odaklarında,

 • Şirketinin satın alma yetkinliğini rekabet ortamında değerlendirmek
 • Tedarikçi piyasalarını araştırmak ve piyasa istihbaratı toplamak
 • Tedarikçi değerlendirmek ve seçmek
 • Tedarikçiler arasında kıyaslama yapmak
 • Tedarikçi denetlemek
 • Satın alma ile ilgili diğer şirket içi birimlerle işbirliğini değerlendirmek
 • Tedarikçi geliştirmek
 • Tedarik zinciri kurmak ve geliştirmek
 • Satın alma birimi bütçesi kurgulamak ve yönetmek
 • Satın alma kadrosunu değerlendirmek ve geliştirmek

konularında her biri için en pratik, neredeyse bir A 4 boyutuna sığacak ölçekte, en önemli bilgileri “şablon” halinde sunmak ve değerlendirmek amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır.

Eğitime kimler katılabilir

 • Tüm deneyimli satın alma profesyonelleri (yeni başlayanlar hariç, 2 yıl kadar deneyimi olması tercih edilir)
 • Tüm satın alma yöneticileri
 • Tüm tedarik zinciri uzman ve yöneticileri
 • Üst düzey satın alma/tedarik zinciri yöneticileri
 • Satın alma ile yakından ilgili tüm şirket sahibi/girişimci/yatırımcı ve iş adamları için tasarlanmıştır.

Çalışmamızın Türk iş hayatında kanıtlanmış yararları arasında;

 • Alınması gereken taktik, operasyon ve stratejik düzlemlerdeki satın alma kararlarını öncelikleri ile belirleyebilmek
 • Kararları, satın alma bütçesine ve istenirse şirket işletme bütçesine bağlayabilmek
 • Yapılması gereken işleri hızla istenilen önceliklerde, bütçe imkanlarına göre ve değişik kriterlerde sıralamak, pratikte “yapılacak işler” cinsinden satın alma odaklı eylem planları yapabilmek bulunmaktadır.

Eğitimimiz bir Power Point sunumu değildir. Katılımcılarımızla birlikte hızla düşünerek, yazarak, çizerek yapılacak olan bir atölye çalışmasıdır. Katılımcılarımızı satın alma odaklı soruları, sorunları ile gelmeye, notlar almaya davet ettiğimiz bir çalışmadır.

Eğitimin telif hakları Eğitmenimize ait bulunmakta olup, fikir hırsızlarına karşı AGK Hukuk Bürosu tarafından aktif şekilde korunmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Satın Almaya Gelene Kadar SWOT Analizi Özellikleri
  • SWOT analizi sandığınız “basmakalıp” analiz değildir! O halde nedir?
  • Tarihte nerelerden kaynaklandı, en iyi kimler kullandı, iş hayatına nasıl geldi?
  • Nedir?
  • Nereye gidiyor ve nasıl?
  • “Süper çok yönlü” amaç ve özellikleri nelerdir?
  • En sık yapılan “Türk Tipi” yanlışlar nelerdir?
  • Profesyonelce yapma kuralları nelerdir?
  • Kısa, hızlı örnekler
  • Neden satın alma SWOT analizi?
 • Satın Alma Odaklı SWOT Analizleri
  • Satın alma SWOT analizi kurgusu (şematik gösterim)
  • Satın alma odaklı SWOT analizleri için kurallar
 • SWOT Analizi 1
  • Satın Alma Odaklı Şirket İç SWOT Analizi
  • Şirket düzeyinde satın alma odaklı güçlü yönleri bulma
  • Şirket düzeyinde satın alma odaklı zayıf yönleri bulma
  • Şirket düzeyinde satın alma odaklı fırsatları yönleri bulma
  • Şirket düzeyinde satın alma odaklı tehditleri bulma
  • Şirket düzeyinde satın alma hedeflerini bulma
  • Yukarıdaki başlıklar için pratik 7 şer analiz ipucu hızla çalışılacaktır
  • Şematik, örneklemeli toplu özet
 • SWOT Analizi 2
  • Tedarikçi Piyasaları Araştırma ve İstihbarat Odaklı SWOT Analizleri
  • Satın alma odaklı piyasa araştırma ve istihbarata hızlı “çarpıcı” bakış
  • ve yapılmaması gerekenler
  • Tedarikçi piyasalarını araştırma ve izleme için 17 parametreli SWOT analiz şablonu
  • Analiz içinde analiz; Porter 5 tekniği için SWOT analiz şablonu
  • Analiz içinde analiz 2; satın alma istihbaratı için ilk SWOT analizi
  • Entegre örnekler
 • SWOT Analizi 3
  • Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Odaklı SWOT Analizleri
  • Stratejik (ne demek?) düzeyde SWOT analizi parametreleri (7)
  • Taktik (ne demek?) düzeyde SWOT analizi parametreleri (7)
  • Operasyonel  (ne demek?) düzeyde SWOT analizi parametreleri (7)
  • Çok farklı 3 entegre örnek
  • Tedarikçi değerlendirme odaklı SWOT analizinin “tek sayfaya” indirgenmesi
 • SWOT Analizi 4
  • Tedarikçiler Arasında Kıyaslama/Derecelendirme Odaklı SWOT Analizleri
  • Kıyaslama için Kraljic anlayış ve şeması
  • Kıyaslama odaklı temel SWOT analiz şablonu
  • (Bu şablon satın alma odaklı “müzakerenin” de SWOT analiz şablonudur)
  • Örnek
 • SWOT Analizi 5
  • Tedarikçi Denetim Odaklı SWOT Analizleri
  • Periyodik denetim için temel SWOT analiz şablonu
  • Ani, rastgele denetim için SWOT analiz şablonu
  • Analiz içinde analiz; Tedarikçi mali analiz imkan, kabiliyet ve vasıtaları odaklı SWOT  analizleri
  • (satın alma odaklı mali analizin arka planı 10 dakika içinde şematize edilecektir)
  • Çok etkileyici ve farklı Türkiye örnekleri
 • SWOT Analizi 6
  • Satın alma ile Bağlantılı Şirket İçi Süreçler Odaklı SWOT Analizler
  • Satın alma ile etkin etkileşim içinde bulunan şirket içi bölümler
  • Muhasebe satın alma ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Finans satın alma ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Üretim satın alma ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Proje satın alma ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Kalite Kontrol satın alma ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Lojistik satın alma ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Kuşbakışı özet niteliğinde satın alma – işletme yönetimi ilişkisi için SWOT analiz şablonu
  • Tek sayfaya indirgeme yöntemi
  • Satın alma ile etkileşimi olabilecek diğer şirket içi süreçler için SWOT analiz şablonu kurma ipuçları (yurt dışı merkezle ilişkiler SWOTu gibi)
  • Örnek
 • SWOT Analizi 7
  • Tedarikçi Geliştirme Odaklı SWOT Analizleri
  • Çok önemli Türkiye örnekleri
  • Stratejik düzeyde geliştirme için SWOT analiz şablonu
  • Taktik düzeyde geliştirme için SWOT analiz şablonu
  • Operasyonel düzeyde geliştirme için SWOT analiz şablonu
  • Karma örnekler
 • SWOT Analizi 8
  • Tedarik Zinciri Odaklı SWOT Analizleri
  • Çok önemli Türkiye örnekleri
  • Tedarikçi geliştirme kavramı (şematik), çok sık rastlanan yanılsamalar
  • Birinci derece tedarikçiler için pratik SWOT analiz şablonu
  • İkinci derece tedarikçiler (birinci derece tedarikçilerin alt tedarikçileri) için pratik SWOT analiz şablonu
  • Sözleşme düzeyinde SWOT analiz şablonu
  • (katılımcı ihtiyaç ve isteklerine göre farklı olacaktır)
 • SWOT Analizi 9
  • Satın Alma Bütçesi Kurgu ve Yönetimi Odaklı SWOT Analizleri
  • Kısa işletme bütçesi ve satın alma bütçesi formatları
  • Satın alma bütçesi formatı odaklı SWOT analizi şablonu
  • Analiz için önemli ipuçları
 • SWOT Analizi 10
  • Satın Alma Kadrosu Yetkinlik, Geliştirme ve Yönetim Odaklı SWOT Analizleri
  • Türkiyede en sıksık karşılaşılan satın almacı profilleri ve satın alma birimi profilleri
  • Satın alma çalışanları, satın alma birimi için (yönetici/yönetim/organizasyon odaklı) ayrı SWOT analiz şablonları
  • Tek sayfaya indirgeme
  • EN ÖNEMLİ İŞİMİZ;
  • Analizler içinde en önemli “yaşamsal” analiz, satın alma istihbaratı odaklı SWOT analizi parametreleri (ikinci bölüm)
  • Örnek
 • Kısa entegre örnekler ve kapanış

Eğitmen Bilgisi

 • Eğitmenimiz yaklaşık 40 yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında satış stajyeri olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak yönetim, satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.
 • Halen yönetim danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir.
 • Eğitmenimiz ayrıca, EIPM,  European Institute of Purchasing Management ( Avrupa Satın Alma Yönetimi Enstitüsü ) akredite eğitmen ve danışmanıdır ve EIPM adına Türkiyede ve yurt dışında “ satın alma için mali analiz “, “ tedarikçi ilişkileri yönetimi “, “tedarik zinciri yönetimi “, “ satın alma için ileri düzey müzakere “, “satın alma da kategori yönetimi” gibi farklı seminerler vermektedir
 • Koçlukla ilgili ilk eğitimlerini 1994 te ABD de Cleveland, Ohio da almış olup halen koç olarak Certified  Premium Advanced Master Trainer Coach ve NLP alanında Certified  Premium Advanced Master Trainer diplomalarına sahip bulunmaktadır. Koçlukta “ ilk” olan pek çok eğitim yapmış olup, halen koçluk hizmeti verdiği Türk ve yabancı yöneticiler 50 – 62 yaş grubunda, performans koçluğu yaptığı profesyoneller ise 36 – 45 yaş aralığında bulunmaktadırlar.
 • Deneyimi içinde İngiliz ve Amerikan satış şirketlerinde bulunmuş, İskandinav, Hint, Rus ve Japon satış şirketleri ile yakından çalışmıştır.
 • Bu güne kadar doğrudan satış sorumluluğu taşıdığı ürün/hizmet yelpazesi içinde ; döviz, emtia borsaları ürünleri, finans ürünleri ve türevleri, ithal sınai elektronik ürünler, taahhüt hizmetleri, sınai yazılım paketleri, ithal mobilya, ev eşyası ve dekoratif ürünler,, danışmanlık hizmetleri, teknik mühendislik ürünleri, teknik mühendislik hizmetleri, cam ev eşyası, perakende mağaza hizmetleri, finansal yatırım ürünleri, ağır iş makineleri yedek parça ve bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri, reklam hizmetleri, kurumsal kimlik tasarım ürün ve hizmetleri, internet bazlı görsel duyuru sistemleri, elektronik güvenlik araç ve sistemleri, sanat eserleri göze çarpanlar arasında bulunmaktadırlar
 •  Sadece 2015 -2016 yılında uygulamalı satın alma danışmanlık hizmeti verdiği şirket sayısı 9 dur. Bu danışmanlıkların bir bölümü, yeni eklerle 2017 yılında da devam etmektedir.
Eğitim Başvuru Formu

Satın Alma İçin Pratik Çok Amaçlı SWOT Analizleri Eğitimine ait Genel Bilgiler

Satın Alma İçin Pratik Çok Amaçlı SWOT Analizleri Eğitimi Diğer Tarihleri

Satın Alma İçin Pratik Çok Amaçlı SWOT Analizleri Eğitimi Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Eğitimlere katılım şartları

 • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan online kayıt formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
 • Bir eğitimin açılması için minimum 4 katılımcının (aynı firma veya 4 farklı firmadan katılımcı olabilir) kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Online kayıt formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Biymed Akademi'ye ulaştıktan sonra online kayıt formunda yer alan eposta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
 • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Biymed Akademi tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
 • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Biymed Akademi tarafından alınmaz.

Hizmet Sözleşmesi

 • Biymed Akademi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik yeri ve mekânında, etkinlik tarihlerinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.
 • Katılımcı firma, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar bildirebilir. Zamanında yapılan bildirimlerde, eğitim ödemesi yapılmış ise ödemesi iade edilecektir. İade istenmemesi durumunda bir yıl içinde aynı eğitim veya farklı bir eğitim programına katılabilir. Eğer etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar katılım iptali bildirilmemiş ise eğitime katılıp katılmadığına bakılmaksızın, eğitim bedelini etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder.
 • Katılımcı Firmalara, bu sözleşme kapsamında, kesin kayıt formları eposta veya faks ile iletilecek olup, kesin kayıt formunda yer alan kaşe ve imzaların orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
 • Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

Eğitim Genel Bilgileri

 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır.
 • Eğitimler minimum 4 kişi ve maksimum 20 kişi ile açılmaktadır.
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir.

Sertifika

 • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20 indirim uygulanır.
 • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

 • Öğle yemekleri
 • Çay-Kahve ve ikramlar
 • Eğitim notları (Basılı)
 • Sertifika

Eğitim Saatleri

 • Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır.
 • 10.00-11.10 Eğitim
 • 11.10-11.20 Ara
 • 11.20-12.30 Eğitim
 • 12.30-13.30 Yemek arası
 • 13.30-14.45 Eğitim
 • 14.45-15.00 Ara
 • 15.00-17.00 Eğitim

Eğitim Yeri

 • İstanbul - Taksim - Talimhane (Oteller) Bölgesi
Satın Alma İçin Pratik Çok Amaçlı SWOT Analizleri Eğitimi Fotoğrafları

Satınalma Eğitimi Fotoğrafları

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.