0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Planlaması Eğitimi İçeriği, Tedarik Zinciri yönetiminin temel konuları üzerine, Tedarik Zinciri planlaması için gerekli olan KPI verileri hakkında teknik bilgiler aktarılır.

Tedarik Zinciri emirlerini oluşturan parti büyüklüğü, asgari stok seviyesi, satın alma zamanlaması ve Tedarik Zinciri sürecinin yönetimi nasıl olacağı konusunda bilgiler verilir. Tedarik zinciri sürecinin temel yönetimi mantığının kavratılması hedeflenir. Tedarik Zincirinin performans kriterleri ve performansa dayalı yönetim modelinin uygulama yaklaşımları aktarılır. Performans artırımı ve performans değerlendirmenin temel mantığının kavranması hedeflenir.

Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Planlaması Eğitimi

Eğitime Kimler Katılabilir, Tedarik Zinciri bölümü personel ve yöneticileri, Tedarik Zinciri planlaması yapan ve performans değerlendirmesi yapan planlamacılar, Tedarik Zinciri departmanını yöneten üst düzey yöneticiler, bir şekilde Tedarik Zinciri ile bağlantılı çalışan her kademedeki personel ve yöneticiler.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Eğitimin TarihiEğitimin Verileceği Yer 
8 Eylül 2022
9 Eylül 2022
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
22 Eylül 2022
23 Eylül 2022
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
20 Ekim 2022
21 Ekim 2022
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
17 Kasım 2022
18 Kasım 2022
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Amacı

Globalleşme ile hızla artan rekabetin en önemli ve büyük ilerlemeyi gösteren sektörlerinden biri lojistik sektörüdür. Lojistik eğitimi ile amaçlanan; katılımcıların lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerini benimsemeleri, süreçlere ilişkin detaylı bilgi edinmeleri, stratejik kararlar alabilmelerinin desteklenmesi, karar verme ve sorun çözme yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

Lojistik Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Lojistik eğitimine firmaların, Lojistik, Satınalma, Depo, Dış Ticaret veya Sevkiyat bölümlerinde çalışanlar,
 • Lojistik sektöründe veya satınalma alanında çalışan veya çalışmak isteyenler,
 • Bu sektörde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyenler veya bu sektör ile ilgilenenler.

Lojistik Eğitimi içeriği

 • Günümüz Şartlarındaki Acımasız Rekabet ve Maliyet Yapılanması
 • Lojistik Planlama Organizasyonlarında Süreç
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
 • Stokta Bulundurma Maliyetleri
 • Stok Devir hızına Bağlı Olarak Stokta Bulundurma Maliyeti Hesabı
 • Ürün Çeşitlerine Göre Stok Devir Hızlarının değerlendirilmesi
  • Stok Devir Hızları İle İlgili Olarak dikkat edilmesi Gereken hususlar
  • Stok Devir Hızları İle İlgili Olarak Alınabilecek Tedbirler
 • JIT Yönetimi
 • Stok Maliyetleri ve Stok Devir Hızlarıyla İlgili Verilerin Değerlendirilmesi
 • JIT Stok Kontrol Modeli
 • Alternatif JIT Uygulaması Tavsiyeleri
 • JIT veya Alternatif JIT Modelinde Önemli Sorun ‘Senkronizasyon ve Optimizasyon’
 • Siparişe Göre Üretim/Butik Üretim, Stoklu Üretim
 • Maliyet Yapılanmasının Planlama, Satın Alma ve Sevkiyat Açısından Değerlendirilmesi
 • QR-Quick Response (Çabuk Yanıt) ve ECR Efficient Customer Response (Müşteriye Verimli Yanıt)
 • İşletme Malzeme Planlaması Kavramı ve Yazılım MRP/ERP
 • MRP/ERP Yazılım İçeriklerinin TZ (Tedarik Zinciri) Yönetimine olumlu katkıları
 • Economic Order Quantity EOQ (Ekonomik Sipariş Verme Noktası)
 • Ekonomik Sipariş Verme Miktarı
 • Minimum Order Quantity MOQ (Asgari Sipariş Miktarı)
 • Minimum Shipment Quantity MSQ (Asgari Sevkiyat Miktarı)
 • Tekrar Sipariş Verme Noktası
 • Satın Alma Planlamasında Dikkate Alınması Gereken Hususlar/Planlamanın incelikleri
 • Acil Alımların Yarattığı Maliyet ve Olumsuzluklar
 • Satın Almada Dikkate alınması Gereken Temel Konular
  • Satın Alma Süreci
  • Temel Satın Alma Süreci Satın Alma Sürecinde Evrak, İşlem ve İş Akışı
  • Satın Almada Dikkate Alınması Gereken Temel Konular
  • Yeni Tedarikçiler Nerede Aranmalı ve Nasıl Bulunmalıdır?
  • Satın Alma, Pazarlık ve Müzakere
   • Pazarlık
   • Müzakere
   • Müzakere ve Pazarlık Hazırlığı
   • Müzakere ve Satın Almacının Karşılıklı Pozisyonları
   • Müzakere ve Pazarlıkta Kullanılacak Bir Diğer Argüman, Tedarikçi Değerlendirme Puanı
   • Tedarikçi değerlendirme tablosu ve Tedarikçi Değerlendirme Şablonunun Kullanım Alanları
   • Risk Faktörünün Değerlendirilmesi
  • Tedarikçiler ile Uzun Dönemli Çalışmanın Önemi ve Bunun Planlama Kabiliyetine Olan Etkileri
 • Stok Seviyeleri
  • Stok Seviyeleri Nasıl Belirlenir/Nasıl Belirlenmelidir
  • Stok Planı
  • Stok Miktarları Belirlendikten Sonra Oluşabilecek Riskler
 • Sipariş Büyüklüklerinin Değişimlerine Karşı Tedarik Sürelerinin Değişimleri
 • Sabit Tedarik Süresine Göre Oluşabilecek Olan Model
 • İdeal Envanter Seviyeleri Var mıdır?
 • Riskler Nelerdir?
 • Hedef Belirlemede Olabilirlik Tespitleri
  • Olanaklar Dâhilinde Hedef Belirleme ve Uygulama
 • Stok Kalite Oranı Inventory Quality Ratio (IQR)
 • Hedefler ve Sonuç Riskleri Karşılaştırması

Eğitime Başvuru Formu

  Kayıt Formu

  Diğer Satınalma Eğitimleri

  tüm eğitimler modüler katılıma uygundur.

  Lojistik Eğitimi Fotoğrafları

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.