0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satınalma İleri Müzakere Teknikleri

Müzakere Teknikleri Eğitiminin Amacı

Satınalınan fiyata hakim olunması ve en iyi fiyatın elde edilebilmesi için gerekli müzakere tekniklerinin, tedarikçilerinin farklı davranış şekillerine göre ele alınması; tekniklerinin ve uygulamalarının öğrenilmesi.
Bu eğitim sonunda katılımcılar fiyat yönetimi, pazarlık ve müzakere tekniklerini kullanarak doğru fiyat ile satınalma yapacak ve fiyatlarını yöneterek şirketlerine kısa ve uzun vadede maliyet avantajı sağlayabileceklerdir.

Müzakere Teknikleri Eğitiminin İçeriği

 • Müzakere Öncesi Yapılacak Hazırlıklar
  • Müzakerede 4 Temel Amaç ve Olası Uzlaşma Aralığı
  • Fiziksel ve Kişisel Hazırlıklar
  • Fiyat ve Güç Analizi (SWOT, Porter 5 Güç)
  • Müzakere Öncesi 7 Hazırlık Tekniği
  • Renk Stratejilerinin Belirlenmesi
  • Font Stratejilerinin Belirlenmesi
  • Baş Müzakerecinin ve Ekibinin Kurulması
  • Müzakere Ekibi Karakter Analizi (Hayvanlar ve İnsanlar)
  • Müzakere Programının ve Stratejilerin Belirlenmesi
 • Müzakere Sürecinde Uygulanacak Teknikler
  • Müzakere Açılış Teknikleri ve Blöf
  • Çıkmaza Giren Müzakerelerin Aşılması
  • Güçlü Görünen Tedarikçilere Karşı Özel Taktikler
  • Taviz Vermenin 14 Kuralı
  • Satınalma’da 23 Müzakere Tekniği ve Tedarikçilerin Karşı Taktikleri
  • Satınalma’da Olmazsa Olmaz 7 Temel Müzakere Kuralı
  • Satışçıların Satınalmacılara Karşı En Çok Uyguladığı 18 Teknik
  • En Çok Yapılan 12 Müzakere Hatası
  • Etkili 32 İkna Tekniği
  • Müzakerelerde Kullanılan 8 Psikolojik Karakter
  • Beden Dili Psikolojisinin Müzakerelerde Kullanılması

Eğitime Başvuru Formu

 

Müzakere Teknikleri Eğitimine ait Diğer Eğitim Tarihleri

Diğer Satınalma Eğitimleri

tüm eğitimler modüler katılıma uygundur.

 

Eğitim Bilgileri

Müzakere Teknikleri Eğitimine Katılım Şartları

Eğitim Bilgileri

Eğitimlere katılım şartları

 • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan online kayıt formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
 • Bir eğitimin açılması için minimum 4 katılımcının (aynı firma veya 4 farklı firmadan katılımcı olabilir) kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Online kayıt formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Biymed Akademi'ye ulaştıktan sonra online kayıt formunda yer alan eposta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
 • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Biymed Akademi tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
 • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Biymed Akademi tarafından alınmaz.

Hizmet Sözleşmesi

 • Biymed Akademi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik yeri ve mekânında, etkinlik tarihlerinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.
 • Katılımcı firma, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar bildirebilir. Zamanında yapılan bildirimlerde, eğitim ödemesi yapılmış ise ödemesi iade edilecektir. İade istenmemesi durumunda bir yıl içinde aynı eğitim veya farklı bir eğitim programına katılabilir. Eğer etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar katılım iptali bildirilmemiş ise eğitime katılıp katılmadığına bakılmaksızın, eğitim bedelini etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder.
 • Katılımcı Firmalara, bu sözleşme kapsamında, kesin kayıt formları eposta veya faks ile iletilecek olup, kesin kayıt formunda yer alan kaşe ve imzaların orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
 • Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

Eğitim Genel Bilgileri

 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır.
 • Eğitimler minimum 4 kişi ve maksimum 20 kişi ile açılmaktadır.
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir.

Sertifika

 • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20 indirim uygulanır.
 • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

 • Öğle yemekleri
 • Çay-Kahve ve ikramlar
 • Eğitim notları (Basılı)
 • Sertifika

Eğitim Saatleri

 • Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır.
 • 10.00-11.10 Eğitim
 • 11.10-11.20 Ara
 • 11.20-12.30 Eğitim
 • 12.30-13.30 Yemek arası
 • 13.30-14.45 Eğitim
 • 14.45-15.00 Ara
 • 15.00-17.00 Eğitim

Eğitim Yeri

 • İstanbul - Taksim - Talimhane (Oteller) Bölgesi

Müzakere teknikleri eğitimi pdf tanıtım dosyası
 • Müzakere teknikleri pdf dosyasını indirmek için tıklayın.
 • Takım Liderleri için Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi pdf dosyasını indirmek için tıklayın.
 • Müzakere Becerileri Eğitimi pdf dosyasını indirmek için tıklayın.
müzakere teknikleri eğitimi ders notları, eğitim sunumu

Müzakere teknikleri eğitimi sunumu henüz siteye yüklenmemiştir.

müzakere teknikleri eğitimi ppt slaytları ve sunum dosyası

Müzakere teknikleri eğitimi ppt dosyasını indirmek için tıklayın.

Müzakere Teknikleri Nedir?

 SATIŞ VE SATINALMADA MÜZAKERE YÖNTEMLERİ GENEL MÜZAKERE YÖNTEMLERİ

Müzakere (Negotiation) Nedir?

Başlangıçta farklı hedefleri olan ancak birlikte bir sonuca varmaları gereken iki veya daha fazla tarafın karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşabilmeleri için tartışma ve ikna yoluyla farklılıkları çözmeye çalıştıkları bir etkileşim sürecidir.

Müzakere, her şeyden önce uyuşmazlığa düşmüş taraflar arasında tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak müşterek bir karara ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Arabuluculukta en çok kullanılan yöntem olup, tüm arabuluculuk yöntemleri gibi uyuşmazlığın dava konusu olmadan çözülmesi amacını güder.

Başarısız olunması veya bir anlaşmaya varılamaması halinde mahkemeye veya tahkime başvurulacak olan müzakerelere anlaşma/uzlaşma müzakeresi (settlement negotiation) denir.

Müzakerenin iki temel unsuru vardır:

 • Taraflar arasında iletişim
 • Müşterek karar verme
 • Görüşme yerine iletişim kavramının kullanılmasının nedeni, “iletişim”in “görüşme” kavramına nazaran daha kapsamlı olması, aynı zamanda “görüşme”den farklı olarak “iletişim”in sözlü olmayan etkileşimi de içermesidir.
 • Yine, anlaşma yerine müşterek karar vermenin amaçlanması, müzakerenin taraflar arasında ortak bir fiil olduğunu, farklı fikirlerin bir araya gelmesini sağladığı ve müzakereye katılan her tarafın kendi bireysel tercihlerinin dikkate alındığını göstermektedir.
 • Bu yöntem birbirinden bazı şeyler elde etmek isteyen tarafların birbirini ikna etmek ve etkilemek suretiyle kendi istedikleri şekilde düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamak için bilgi ve hüner de gerektiren bir iletişim sürecidir.

Müzakerenin Temel Özellikleri:

 • Müzakere için en az iki taraf gerekir.
 • Müzakerenin tarafları gerçek ve tüzel kişiler, gruplar, devletler olabilir.
 • Müzakerede asıl amaç karşı tarafı etkilemek ve ikna etmektir.
 • Bunun için birçok iletişim yöntemi kullanılır.
 • Müzakere karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişini içerdiğinden dinamik bir süreçtir.
 • Müzakere tarafların gönüllü olarak katıldığı bir süreçtir.
 • Müzakerelerde avukat veya temsilci bulundurulması şart olmamakla beraber, böyle bir uygulama taraflar açısından genellikle yararlı sonuçlar vermektedir.
 • Müzakere sonunda yapılmış olan sözleşme borçlu tarafça ihlal edilirse, sözleşmenin diğer tarafı mahkemeye başvurarak sözleşmenin ifası konusunda bir hüküm aldırarak sözleşmenin icra edilmesini sağlayabilir.

Müzakerenin Avantajları:

 • Müzakere, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ADR) için bir başlangıç noktasıdır.
 • Müzakere, tüm ADR yolları içinde, tarafların uyuşmazlık üzerinde en çok kontrol ve karar verme gücüne sahip oldukları yöntemdir.
 • Taraflar uyuşmazlık üzerinde birbirleriyle doğrudan görüşürler.
 • Ilımlı, resmi olmayan bir ortam sağlar.
 • Tüm ADR yollarından en az şekli olandır ve çok daha az usul kuralına sahiptir.
 • Bağlayıcı olmayan bir süreçtir.

Müzakerenin İşleyişi

 • Müzakerede tarafların bir araya gelmesi önemlidir.
 • Müzakerede amaca ulaşabilmek için mutlaka taraflar arasında iletişim bulunmalıdır.
 • Geleneksel müzakere yöntemleri, tarafların duygularını konuşarak açık bir şekilde ifade etmesini müzakerenin sağlıklı yürümesi açısından önemli görür.
 • Buna karşın daha kuralcı müzakere modellerinde hedef daha menfaat temellidir, bu nedenle duygulardan çok tarafların menfaatleri üzerinde durulur ve her iki tarafın da evet diyebileceği sonuca ulaşılana kadar müzakere devam ettirilir. Bu tür müzakerelerde taraflar birbirlerinin menfaatlerini tespit etmek ve bunları tatmin edecek seçenekleri bulmak amacındadırlar.

 

Fotoğraflar

Müzakere Teknikleri Eğitimi Fotoğrafları

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.