Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

Satın Alma Yönetimi Sertifika Programı

Satınalma Yönetimi Sertifika programı Temel Satınalma Eğitimi ve ileri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimi Modüllerinden oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 gündür. program modüler katılıma uygun olduğu için Sadece Temel Satınalma Yönetimi Eğitimine 2 gün veya ileri derece satınalma yönetimi eğitimine 2 gün olarak ta katılabilirsiniz.

Her bir modül sonunda sertifika verilecektir. Eğitimlere ait içerikler ve tarihleri aşağıdadır.

Temel Satınalma Eğitimi Tarihleri

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimi Tarihleri

TEMEL SATINALMA YÖNETİMİ MODÜLÜ

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.
 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?
 • Temel satın alma süreci.
  • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
  • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.
  • Stok maliyetine giriş.
  • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.
  • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.
  • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.
  • Satın alma bölümünün organizasyonu.
  • Satın almanın kalite sorumluluğu.
 • Tedarikçi çeşitleri.
  • Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.
  • Çok satıcı. Çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.
 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.
 • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
  • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.
  • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.
  • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.
 • Tedarikçi seçimi.
  • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.
  • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.
  • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.
  • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Pareto analizi.
 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?
  • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri
  • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.
  • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?
  • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.
 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
  • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.
  • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.
  • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.
  • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.
  • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.
  • Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.
 • Satın alma performansının ölçümü.
  • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları
  • Hangi kriter doğru olabilir?
 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.
  • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?
  • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.
 • Satın almada toplam kalite yönetimi.
 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

İLERİ DERECE SATINALMA YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ MODÜLÜ

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
 • Satınalma İçin Çeşitli Örgüt Şemaları
 • Satınalmada Diğer Birimlerle İş-Evrak Akışı (Örneklerle). Satınalmaya Gelen ve Satınalmanın Kullandığı Evraklar ve Bu Evraklara Bağlı Olarak Yapılan İşlemler
 • Satıcı ve Malzemelerin Tanımlanması
 • Fiyatların Tanımlanması
 • Piyasa Etüdü Yapmanın Detayları
  • Yeni Bir Ürün İçin
  • Yeni Bir Tedarikçi İçin
  • Değişen Fiyatlar İçin
 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme (Örnekler) Kontrat Nasıl Yapılır, Hangi Noktalar Önemlidir
 • Hukuksal Açıklar ve Yönetimi, Doğru-Yanlış Örneklerle
  • Sözleşme Yönetimi
  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  • Sözleşmede En Önemli Maddeler
  • Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır?
  • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri
 • Bütçeleme. Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır? Örnek İncelenmesi
 • Satınalmada Yaşanan Yapısal ve İşlevsel Sorunlar (Vaka/case study üzerinden tartışmalar)
 • Satınalma Sisteminin Kurgusu
 • Satınalma Siparişi – Giriş
 • Teslim Alma İşlemleri
  • Kalite Kontrol kabulü
  • Kabul Numunesi işlemleri
  • Depo Kabul İşlemleri
 • Fiyatlandırma Kontrolü
 • Satınalma Faturalarının Analizi
 • Satınalma Planlaması
  • Ürün toplama esasına göre planlama
 • Satınalmada Müzakere Süreci
  • Müzakere Kavramı
  • Müzakere Planlaması
  • Müzakereye Hazırlanma
  • Teklif Alma ve Değerlendirme
  • Müzakerede Basarı ve Başarısızlık Faktörleri
  • Müzakere Sürecinde Etkin iletişim
  • Türkçe ve Beden Dili
  • Dinleme, Doğru Sorular Yöneltme, Satıcıya Sorulacak Doğru Sorular, Nasıl İnsan Sarrafı Oluruz?
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi Hayat Eğrisi. Kapasite/Fiyat/Kar ilişkisi
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?
 • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?
 • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?
 • ABC (PARETO) Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır? Maliyet Tabanlı İş Planı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınama ilişkileri
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Felsefesi
  • Öncelikler Sıralaması
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Hangi Şartlar Altında Söz Konusudur?
 • Satınalmacının Performans Değerlendirmesi
 • Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?
 • Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?
  • Hangi Şartlar Altında Strateji Çalışması Yapılmalıdır?
  • Karar Standardizasyonu Kavramı
 • İşletme Malzeme Planlaması (MRP)
 • E-Satınalma
  • İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B)
  • İnternet Tabanlı Satın Alma
Eğitim Başvuru Formu

  Satınalma Yönetimi Sertifika Programına ait Genel Bilgiler

  Satınalma Yönetimi Sertifika Programı Fotoğrafları

  Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi Fotoğrafları

  Satınalma Eğitimi
  satınalma eğitimi, satınalma eğitimi ankara, satınalma eğitimi istanbul, satınalma eğitimi izmir, satınalma eğitimi bursa, satınalma eğitimi ücretsiz, satınalma eğitimi pdf, satınalma eğitimi indir, satınalma eğitimi slayt, satınalma eğitimi antalya, satınalma eğitimi ders notları, satınalma eğitim dökümanları, hastane satınalma eğitimi, satınalma eğitimleri izmir, satınalma uzmanlık eğitimi indir, ileri satınalma eğitimi izmir, itü satınalma eğitimi, ileri satın alma eğitimi, satınalma eğitimi konya, satınalma eğitim kitapları, satınalma eğitim konuları, kamu satın alma eğitimi, satınalma ve lojistik eğitimi, medya satın alma eğitimi, satınalma eğitim notları, satın alma eğitimleri nelerdir, online satınalma eğitimi, satınalma eğitimi ppt, satınalma eğitim programları, satın alma ve planlama eğitimi, profesyonel satınalma eğitimi, satın alma eğitimi sertifikası, satın alma sözleşme eğitimi, stratejik satınalma eğitimi, sap satınalma eğitimi, satınalma eğitimi tkhk, satın alma teknikleri eğitimi, satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimi, teknik satınalma eğitimi, temel satınalma eğitimi, tobb satınalma eğitimi, tekstil satınalma eğitimi, tkhk satınalma eğitimi 2016, satınalma uzmanlık eğitimi, satınalma uzmanlığı eğitimi, satın alma uzmanı eğitimi, uluslararası satınalma eğitimi, satın alma eğitimi video, satınalma yönetimi eğitimi, satınalma yönetimi eğitim, stratejik satınalma yönetimi eğitimi, yurtdışı satınalma eğitimi, ileri derece satınalma yönetimi eğitimi, satınalma ve tedarik zinciri eğitimi, satınalma eğitimi 2015, satınalma eğitimi 2016, satınalma eğitimleri 2016, satınalma eğitimleri 2015

  Kaydet

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.