0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

SATINALMA, LOJİSTİK ve DEPO YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

SATINALMA, LOJİSTİK ve DEPO YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Satınalma yönetimi eğitimleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi eğitimleri ve Depo stok yönetimi eğitimlerine ait içerik bilgileri aşağıdadır. Daha fazla bilgi için Biymed Akademi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Satınalma Yönetimi Eğitimi

Satınalma Yönetimi Eğitimi Amacı, satınalma fonksiyonlarının işletme yönetimi içindeki yeri ve önemi belirtilerek, satınalmacıların işlerini neden ve ne şekilde daha iyi yapabileceklerinin bilgisi aktarılmaya çalışılacaktır.

Satınalma Yönetimi Eğitimine Kimler Katılmalı

Satınalma, Lojistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri İlişkileri, Depo birimlerinde görev yapan çalışanları ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri kapsamaktadır.

Satınalma Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.
 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?
 • Temel satın alma süreci.
  • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
  • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.
 • Stok maliyetine giriş.
 • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.
 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.
 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.
  • Satın alma bölümünün organizasyonu.
  • Satın almanın kalite sorumluluğu.
 • Tedarikçi çeşitleri.
  • Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.
  • Çok satıcı. Çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.
 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.
 • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
  • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.
  • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.
  • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.
 • Tedarikçi seçimi.
  • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.
  • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.
  • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.
  • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Paretanalizi.
 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?
 • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri
 • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.
 • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?
 • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.
 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
 • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.
 • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.
 • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.
 • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.
 • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.
 • Satınalma bütçesi nasıl hazırlanmalıdır?
 • Satın alma performansının ölçümü.
  • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları
  • Hangi kriter doğru olabilir?
 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.
  • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?
  • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.
 • Satın almada toplam kalite yönetimi.
 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimi

İleri Derece Satınalma Eğitiminin Amacı, İleri Satınalma Tekniklerini kullanarak, Satınalma, Tedarikçi ve Stok Yönetimi süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak. Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve karlılığı artırmak. ileri seviye satınalma eğitimi olarak temel satınalmada görülen konuların pekişmesi ve derinlemesine işlenmesini ileri satınalma eğitimi içerisinde anlatılmaktadır.

İleri Satınalma Eğitime Kimler Katılmalı

Satınalma, Lojistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri İlişkileri, Depo birimlerinde görev yapan çalışanları ve yöneticileri bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri kapsamaktadır.

İleri Satınalma Eğitimi İçeriği

 • Satınalma İçin Çeşitli Örgüt Şemaları
 • Satınalmada Diğer Birimlerle İş-Evrak Akışı (Örneklerle). Satınalmaya Gelen ve Satınalmanın Kullandığı Evraklar ve Bu Evraklara Bağlı Olarak Yapılan İşlemler
 • Satıcı ve Malzemelerin Tanımlanması
 • Fiyatların Tanımlanması
 • Piyasa Etüdü Yapmanın Detayları
 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme (Örnekler) Kontrat Nasıl Yapılır, Hangi Noktalar Önemlidir? Hukuksal Açıklar ve Yönetimi, Doğru-Yanlış Örneklerle
  • Sözleşme Yönetimi
  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
   • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
   • Sözleşmede En Önemli Maddeler
   • Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır?
   • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri
 • Bütçeleme. Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır? Örnek İncelenmesi
 • Satınalmada Yaşanan Yapısal ve İşlevsel Sorunlar (Vaka/case study üzerinden tartışmalar)
 • Satınalma Sisteminin Kurgusu
 • Satınalma Siparişi – Giriş
 • Teslim Alma İşlemleri
  • Kalite Kontrol kabulü
  • Kabul Numunesi işlemleri
  • Depo Kabul İşlemleri
 • Fiyatlandırma Kontrolü
 • Satınalma Faturalarının Analizi
 • Satınalma Planlaması
 • Ürün toplama esasına göre planlama
 • Satınalmada Müzakere Süreci
  • Müzakere Kavramı ve Müzakereye Hazırlanma
  • Teklif Alma ve Değerlendirme
  • Müzakerede Basarı ve Başarısızlık Faktörleri
  • Müzakere Sürecinde Etkin iletişim
  • Türkçe ve Beden Dili
  • Dinleme, Doğru Sorular Yöneltme, Satıcıya Sorulacak Doğru Sorular, İnsan Sarrafı Olma
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi Hayat Eğrisi. Kapasite/Fiyat/Kar ilişkisi
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?
 • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?
 • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?
 • ABC (PARETO) Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır? Maliyet Tabanlı İş Planı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınama ilişkileri
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Felsefesi
  • Öncelikler Sıralaması
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Hangi Şartlar Altında Söz Konusudur?
 • Satınalmacının Performans Değerlendirmesi
 • Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?
 • Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?
  • Hangi Şartlar Altında Strateji Çalışması Yapılmalıdır?
  • Karar Standardizasyonu Kavramı
 • İşletme Malzeme Planlaması (MRP)
 • E-Satınalma
  • İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B)

 

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Satınalma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi Amacı; Lojistik; doğru zaman, doğru kaynak, doğru kalite, doğru miktar ve doğru fiyat ile satın alınması mümkün olan mal, hizmet ve bilgi hareketlerini koordine ve kontrol etmektir. Bu bağlamda Satın alma, Lojistik faaliyetlerin en başlangıcında ve çok önemli konumda yer alan temel bir faaliyettir.

Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akışı için sağlıklı girdi temini sağlamak satın almanın temel prensibidir. Bunu gerçekleştirebilmenin ön şartı ise doğru tedarikçilerle kalıcı iş birliktelikleri oluşturmaktan geçmektedir.

Eğitimimizde siz değerli katılımcılara, yenilikçi ve firmanıza değer katan bir tedarik zincirinin nasıl kurulacağına ve ilgili lojistik faaliyetleriniz daha verimli olması için nasıl geliştirileceğine yönelik değerli bilgiler, uygulamalar ve tecrübeler dahilinde güncel bilgileri kazandırmak temel amacımızdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • Satın alma yönetici ve çalışanları,
 • Planlama ve stok kontrol bölümü yönetici ve çalışanları,
 • İthalat, lojistik, fason yönetimi, kalite güvence bölümü ilgili çalışanları,
 • Tedarik zincirinin her aşamasında görev yapan yöneticiler ve çalışanlar,
 • Lojistik, depolama, sevkiyat ve dağıtım hizmetleri veren şirketlerin ve bölümlerin yönetici ve çalışanları,
 • Teknik ve idari kadroda çalışan diğer destek personelleri.

Satınalma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Satınalma ve Lojistik
  • Satın alma ve lojistik kavramları,
  • Satın alma bölüm yapısı ve organizasyonel ilişkileri,
  • Satın alma politika, hedef, amaç ve sorumlulukları,
  • Talep ve kapasite planlamaları,
  • Temel ve stratejik satın almanın önemi.
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tedarik zinciri analizi ve yönetimi,
  • Dünyada ve Türkiye’de Tedarik Zinciri Yönetimi,
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin tasarlanması,
  • Alıcı-Satıcı (Tedarikçi) ilişkileri,
  • Satın alma dahilinde temel lojistik faaliyetleri,
  • Dış Kaynak Kullanımı, 3 PL ve 4 PL kavramı.
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
  • Tedarikçi araştırma ve seçme,
  • Fiyat analizleri ve Karşılaştırma tabloları,
  • Fiyat görüşmelerinde kullanılan yöntemler,
  • Tedarikçi sınıflandırma,
  • Tedarikçi geliştirme,
  • Çok ve Tek satıcı ile çalışma,
  • Çatışma Yönetimi,
  • Tedarikçi Performans Değerlendirme,
  • Tedarikçi ödüllendirme ve cezalandırma.
 • ERP – MRP ve Satın alma
  • Satın alma ve ERP-MRP İlişkisi,
  • ERP’de satın alma modülü,
  • İhtiyaç analizi ve satın alma Planları,
  • ERP’de satın alma Kalite Yönetim Sistemleri.
  • Üretim, Depve Stok Yönetimi
  • Üretim Planlamanın satın alma ile olan ilişkisi,
  • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Malzeme Yönetimi,
  • Tam Zamanında Felsefesi (JIT),
  • Malzemelerin Sınıflandırılması ve DepTasarımı,
  • Stok Maliyetleri ve Kontrol Modelleri.
 • Sözleşme Yönetimi
  • Sözleşmede yer alan maddeler,
  • Sözleşmelere uygulanacak temel prensipler,
  • Sözleşmenin tedarikçi ile görüşülmesi süreci,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesi.
  • Uluslararası Satın alma ve Dış Ticaret
  • İthalat ile ilgili esas ve uygulamalar,
  • Bankacılık (Kambiyo) uygulamaları ve L/C analizi,
  • Dış Ticarette uygulanan Muhasebe sistemleri,
  • Serbest Bölgeler ve Eximbank uygulamaları,
  • İthalat belgeleri ve iade şikayet yönetimi

Satınalma’da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Satınalma profesyonellerinin ileri satınalma tekniklerini hayata geçirerek satınalmalarını geliştirip daha etkin bir satınalma yönetimi sağlamak.

Eğitime Kimler Katılmalı

Satınalma bölümü çalışanları ve yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • 1.1. Stratejik Satınalma Anlayışının Adapte Edilmesi
  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma
  • Satınalma’da KEFE Analizi ve Kıyaslama
  • Satınalmanın Organizasyondaki Yeri ve Önemi
  • Satınalma Departmanın Organizasyonu ve Yapılanması
  • Satınalma Performans Kriterleri
  • Doğru Fiyat Yol Haritası
  • Üst Yönetimin Satınalma’dan Beklentileri
  • Satınalma Profesyonellerinde Olması Gereken Özellikler
 • 1.2. İleri Tedarikçi Yönetimi
  • Firmaya Özgü Tedarikçi Profili Belirleme
  • Yapay-Dikey Yapılanma ve Tedarikçi Sayısı Belirleme
  • Tek Tedarikçi Doğru Mudur?
  • Tedarikçi Araştırma ve Seçme
  • Global Sourcing – Supply Market
  • Tedarikçilere Göre Stratejiler
  • Farklı Şirketlerden Satınalma Taktikleri
  • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
  • Tedarikçi El Kitabı
  • Tedarikçi Değerlendirme
  • Tedarikçi Geliştirme
  • Tedarikçi Risk Analizi
  • Tedarikçi Çeşitlendirme
  • Tedarikçi Zinciri Yönetimi
  • Tedarikçi’nin Yönettiği Stok (VMI)
  • Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme
  • e-Tedarik
  • Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri / Tedarikçi Günleri
 • 1.3. İleri Fiyat Yönetimi
  • Fiyat Analizleri ve Fiyat Formülasyonları
  • Landed Cost Hesaplamaları
  • Miktara Göre Fiyat Değişmeli mi?
  • Satınalma’da Fiyat Sürekli Düşürülebilir mi?
  • Modern Maliyet Düşürme Teknikleri
 • 1.4. Fiyat Müzakereleri
  • Fiyat Müzakeresine Girmeden Önce Yapılması Gerekenler
  • Müzakere Sürecinde Bilinmesi Gerekenler
  • Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması
 • 2.1.Sözleşme Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı
  • Sözleşme Maddelerinin Satınalma Açısından Önemi
  • Örnek Sözleşme Maddeleri
  • e-Sözleşmeler / e-imza
  • Taşeron Sözleşmeleri
  • “Yap-Satın Al” Kararları
  • İleri Satınalma’da Dış Kaynak Kullanımı
 • 2.2.Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms) ve Ödeme Yöntemleri
  • Incoterms2010 Teslim Şekilleri
  • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme
  • Leasing, Factoring, Fortfaiting, Franchising
 • 2.3.Uluslararası Satınalma Yönetimi
  • Uluslararası Satınalma’da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi
  • Ülkelere Göre Fiyat Görüşme Stratejileri
 • 2.4.Endirekt Satınalma Yönetimi
  • Endirekt Satınalma’da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi
  • Endirekt Satınalma’nın Kategorize Edilmesi
  • Endirekt Satınalma’da Direkt Satınalma Anlayışı
  • Endirekt Satınalma’da Dış Kaynak Kullanımı
  • Endirekt Satınalma’da Maliyet Tasarrufları
  • Endirekt Satınalma’nın Geleceği ve e-Çözümler
  • Endirekt Satınalma’da En Sık Görülen Eksiklikler
 • 2.5.Satınalma Raporlama Yöntemleri ve Modern Teknikler
  • Satınalma Raporları ve ABC Analizleri
  • Merkezi ve Yerel Satınalma
  • Yalın Satınalma
  • e-Satınalma / e-İhaleler
 • 2.6.Satınalma Bütçe Yönetimi
  • Mevcut Dönem Fiyat Analizleri
  • Gelecek Dönem Tahminleri
  • Satınalınacak Malzeme/Hizmet Tahminleri
  • Gelecek Dönem Fiyat Analizleri
  • Gelecek Dönem Tedarikçi Belirleme ve Dağılımı
  • Gelecek Dönem Fiyat ve Tedarikçi Stratejileri

Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi

Eğitimin Amacı

Satınalma temel süreçlerinin, stratejik satınalma tekniklerinin ve öneminin açıklanması ve bu tekniklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanması.

Bu eğitim sonunda katılımcılar kendi şirketlerinde satınalma faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilecek ve stratejik satınalma tekniklerini uygulayarak tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebilecekler; bilgisayar yardımı ile daha yararlı raporlar alabilecek ve yeni satınalma stratejileri yaratabilecekler, optimum fiyatta anlaşarak, kısa ve uzun vadede firmalarına maliyet avantajı sağlayabileceklerdir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Satınalma bölümü çalışanları ve yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • Satınalma ve Stratejik Satınalma Nedir?
 • Temel ve Stratejik Satınalma Kavramları
 • Temel Satınalma Süreçleri
 • Satınalma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları
 • Satınalma Performansı Ölçü Kriterleri Nelerdir?
 • Satınalmanın Organizasyon İçindeki Yeri ve Diğer Departmanlar ile İlişkisi
 • Temel ve Stratejik Satınalmanın Önemi
 • Değişen Satınalma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir?
 • Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
 • Outsourcing Nedir?
 • Yap-Satınal Karar Mekanızması Nasıl İşler?
 • Outsourcing’de Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
 • Outsourcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
 • Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms 2000)
 • E, F, C ve D Ana Gruplarının Açıklanması.
 • Incoterms2000’de Yer Alan Teslim Şekilleri Nelerdir?
 • Hangi Teslim Şeklinde Nelere Özellikle Dikkat Etmek Gerekir?
 • Uluslararası İlişkilerde Ödeme Yöntemleri
 • Peşin Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Akreditifli Ödeme ve Akreditif Şekilleri
 • Tedarikçi Risk Analizi
 • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır? Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır?
 • Risk Yönetimine Genel Bakış.
 • Risk Yönetimi,
 • Risk Temel Kavramları,
 • Risk Alanları,
 • Risk Sınıflandırma,
 • Risk Yönetim Süreçleri,
 • Risk Belirleme de kullanılan Yöntemler/Teknikler,
 • 7 Kalite Geliştirme Aracı,
 • Satın Almada FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi,
 • Satın Almada Risk Kategorileri,

İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Satın alma süreçlerinin etkin yönetilmesi, Şirketler açısından stratejik önem arz eder. Üretimin bizzat kendisi ve buna bağlı olarak kalite, müşteri memnuniyeti, maliyetleri düşürmek, karlılığı ve verimliliği artırmak planlı bir satın alma yönetimi ile mümkündür. Eğitimdeki temel amaç, katılımcılara, güncel satın alma tekniklerini, etkin satın alma planlaması yapmanın yöntemlerini aktarmaktır. Söz konusu eğitim, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Etkin satın alma planlaması
 • Satın alma yönetiminde iyileştirici ve geliştirici bilgiler
 • Satın alma yönetimine dair teknik bilgi ve yetkinlikler

Eğitim İçeriği

 • Satın alma İçin Organizasyon
 • Satın alma İşlevi
 • Hukuksal Boyut
 • Satın alma Planlaması
 • Bütçeleme
 • Satınalma Stratejileri
 • Satın almada Sorunlar
 • Sisteminin Yapılandırması
 • Satın alma Siparişi – Ara Süreç ve Giriş
 • Teslim Alma İşlemleri
 • Müzakere
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM): Tedarikçi Riskleri ve Takip Sistem Yapılanması
 • Satın almada reaktif ve proaktif yaklaşım
 • İlişkisi olan birimlerle (finans, üretim, kalite kontrol, satış vs.) etkili iletişim nasıl kurulur?
 • Satınalma Performansı
 • Raporlama ve aktarma
 • E-Satınalma

Süre: 2 gün, 14 saat

Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satın alma ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

İlgili tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Yapılanma temel haritası oluşturmak
 • Satınalma stratejisi bileşenleri
 • Tedarikçi risk analiz noktaları
 • İşletme alt sistemleri
 • Organizasyonel elementler
 • Satınalma döngüsü

Eğitim İçeriği

 • Kurum içi ve dışı paydaşlar entegrasyonu
 • Yapılanma temel haritası
 • Satınalma yönetimi
 • Tedarik, tedarikçi ve satınalma ilişkisi
 • Tedarik zinciri yönetiminde ürün akış(lar)ı
 • Tedarik zinciri makro süreçleri
 • Satınalma stratejisi bileşenleri
 • Tedarikçi risk analiz noktaları
 • İşletme alt sistemleri
 • Alt sistemleri oluşturan temel fonksiyonlar
 • Satın alma sistematiği
 • Organizasyonel elementler
 • Satınalma döngüsü
 • Tedarikçi belirleme aşaması
 • Tedarikçi seçim yöntemleri
 • Bireysel karar verme
 • Satın alma karar süreci aşamaları

Süre: 2 gün, 14 saat

Tedarikçiler ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi

Eğitimin Amacı

Amaç: Hukuksal boyutlu sözleşme yönetimi, satın alma sürecinin en stratejik aşamalarından bir tanesidir. Bir tedarikçi araştırması yapılıp ürün veya hizmete ilişkin sözleşme şartları görüşüldüğünde, tedarikçilerin ve alıcıların belirlenen sözleşme şartları ile uyum içerisinde hareket etmeleri için sözleşme ve ilgili yönetim unsurlarına ihtiyaç duymaktadırlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • Lojistik ve Tedarik Zinciri bölümlerinde çalışanlar,
 • Tedarikçi/Yan Sanayi ve Taşeron firmaları çalışanları,
 • Sözleşme Hukuku konusunda uzmanlaşmak isteyenler,
 • Satın alma ve Tedarik Zinciri alanlarında kariyer hedefi olan,
 • Yeni mezun, Uzman, Orta düzey Yönetici seviyesindeki Kişiler.

Eğitim İçeriği

 • Satınalma Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
 • Temel Satınalma Türleri
 • Satınalma Stratejileri ve Portföy Analizi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi Geliştirme
 • Sözleşme Kavramı
 • Sözleşme Türleri
 • Sözleşme Hazırlama
 • Sözleşmenin Yürütülmesi
 • Sözleşme İzleme ve Kontrol
 • Sözleşme Sonlandırma ve Yükümlülüklerin Süresi
 • Satınalma Sözleşmelerinin Temel Unsurları
 • Sözleşme Yönetiminde Problemler ve Sözleşmelerin Yorumlanması

Süre: 1 gün, 7 saat

Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması eğitimin en önemli yanını oluşturmaktadır.

Eğitim, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını içermektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Şirketlerde sözleşme hazırlayan ve imzalayan tüm yöneticiler ve çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramsal bilgi aktarımı, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Sözleşmenin müzakere aşaması
 • Sözleşmenin ifası ve sona erdirilmesi uygulamaları
 • Sözleşme metninin hazırlanması yöntemleri
 • Dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık

Eğitim İçeriği

 • Sözleşme yönetimi temelleri ve başlıca özellikleri
 • Genel İlkeler ve Önemi
 • Satınalma (tedarik) kontratları, Satış kontratları ve diğerleri
 • Bir kontratın hazırlanma aşamaları
 • Sözleşme maddelerinin yorumları
 • Sözleşmelerde kritik maddeler
 • Başarılı Sözleşme yönetimi araçları
 • Kontrat değerlendirme modelleri
 • Kontrat yönetimi olgunluk modeli
 • Kontratlarda risk yönetimi
 • Sözleşme performans yönetimi
 • Kontratların şirket içinde etkin yönetilmesi
 • Sözleşme yönetimini destekleyen sistemler: Elektronik e-Kontrat yönetimi
 • Örnek Olay Çalışmaları ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Globalleşme ile hızla artan rekabetin en önemli ve büyük ilerlemeyi gösteren sektörlerinden biri lojistik sektörüdür. Eğitim ile amaçlanan; katılımcıların lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerini benimsemeleri, süreçlere ilişkin detaylı bilgi edinmeleri, stratejik kararlar alabilmelerinin desteklenmesi, karar verme ve sorun çözme yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • Firmaların, Lojistik, Dış Ticaret veya Sevkiyat bölümlerinde çalışanlar,
 • Lojistik sektöründe veya satınalma alanında çalışan veya çalışmak isteyenler,
 • Bu sektörde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyenler veya bu sektör ile ilgilenenler.

Eğitim İçeriği

 • Lojistik Yönetimi
  • Lojistiğin Tanımı, Önemi ve Maliyetleri
  • Lojistiğin Satınalma Faaliyetlerine etkisi
  • Temel Lojistik Kararlar, Stratejik Lojistik Planlaması
  • Optimizasyon Kavramı, Modelleme Felsefesi ve Yaklaşımı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Dünyada ve Türkiye’de Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Satınalma dahilinde Temel Lojistik Faaliyetleri
  • Dış Kaynak Kullanımı, 3 PL ve 4 PL Kavramı
  • Tedarik Zinciri Analizi ve Yönetimi.
 • Üretim, Depve Stok Yönetimi
  • Üretim Planlamanın Satınalma ile olan ilişkisi
  • Tam Zamanında Felsefesi (JIT) ve SMED
  • Malzemelerin Sınıflandırılması ve DepTasarımı
  • Stok Maliyetleri ve Kontrol Modelleri.
 • Stratejik Yönetim ve Satınalma
  • Klasik ve Stratejik Satınalma Kavramları
  • Stratejik Yönetim Kavramları Ve Teknikleri
  • Satınalma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları
  • Teknoloji İle Değişen Satınalma Anlayışı.
 • Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri
  • Tedarikçi ve Yan sanayi Kavramları
  • Satınalma’da Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri
  • Optimal Sipariş Miktarı Tespiti.
 • Sözleşme Yönetimi
  • Sözleşmelere Uygulanacak Temel Prensipler
  • Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Süreci
  • Sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesi.
 • ERP Sistemleri Satınalma Maddeleri
  • ERP nedir ?
  • Satınalma Açısından ERP
  • ERP’de Satınalmayı Etkileyecek Noktalar.

Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yeni ve bütünsel Lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden sorumlu orta düzey yöneticiler

Eğitimin içeriği

 • Temel lojistik faaliyetler
 • Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki Yeri
 • Lojistik yönetimi’nin bileşenleri
  • müşteri hizmetleri,
  • talep tahminleri,
  • üretim planlaması,
  • stok yönetimi,
  • lojistik iletişimi,
  • malzeme yönetimi,
  • sipariş işleme ve ambalajlama
 • Lojistik maliyetleri
  • müşteri hizmetleri,
  • nakliye, aktarma,
  • depolama maliyetleri,
  • elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, rant,
  • stok taşıma maliyetleri,
  • işçilik,
  • enerji,
  • kayıp ve hasar, teknolojik eskime, iade yönetimi, vb görünür görünmez maliyetler
 • Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl oluşturabiliriz? Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma yöntemleri.
 • Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) lojistik kavramı(3PL)
 • Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
 • Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar (stratejik planlamada lojistiğin önemi,
  • Genel lojistik stratejileri, toplam kalite yönetimi (TKY),
  • Tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time),
  • Dinamik-etkin davranış yönetimi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management-CRM) etkin tüketici yanıtı (efficient customer response-ECR),
  • Küresel lojistik, lojistik uygulamalarda verimlilik artışı sağlanması,
  • Lojistik bilgi sistemleri,
  • Dış kaynak kullanımı (outsourcing),
  • 4. Taraf lojistik hizmet şirketleri (fourth party lojistics), ortaklıklar, stratejik anlaşmalar, teknoloji,.
 • Lojistik bilgi sistemleri (geleneksel bilgi akışı,
  • Bilgi tabanlı lojistik ve ürün akışı,
  • Dağıtım kanalı akışı,
  • Tedarik zinciri akışı,
  • Elektronik veri değişimi(EDI-electronic data interchange),
  • Geleneksel metotlarla EDI
  • Bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem otomasyonuna aktarılması.
  • Sanal ortamda ticaret (e-commerce)
 • Etkin lojistik organizasyonu (uyumlu lojistik organizasyonunun elemanları,
  • Organizasyon yapılarının temel türleri,
  • Lojistiğin koordinasyonu, matris organizasyonlarda lojistik)
 • Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü ( lojistik performansı kontrol yöntemleri).
 • Tedarik zinciri yönetimi
  • Tedarik zinciri yönetim-TZY- anlayışı,
  • TZY’nin temelindeki süreç vizyonu,
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreci,
  • Tedarik zincirinin analizi
  • TZY’nden beklenilen standart faydalar.
 • Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması
  • depo yerlerinin seçimi,
  • rut planlama,
  • en kısa yol problemi
  • Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında en kısa yol/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması.
  • Artan rekabet ortamında dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler.
  • Zorlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel yaklaşımlar.
 • Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP)
  • Dağıtım kaynaklarının planlanması,
  • Tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi
  • Pazar verilerinin değerlendirilmesi, müşteri davranışlarının yorumlanması.
 • Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı
 • Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi,
  • Süreçlerin tasarlanması
  • Elektronik alt yapı ve programların sistemim uyumlu olarak çalışmasının sağlanması.
  • Performans ölçütlerinin belirlenmesi
  • Karar standartlarının performans değerlendirilmesine olabilecek etkileri.
 • Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı

Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bir ülkenin gelişimindeki en temel etmenlerden biri üretimdir. Üretim, gerek istihdam yaratan, gerekse ulusal gelire önemli ölçüde katkıda bulunan ekonominin en temel unsurlarından biridir.

Bir sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, öncelikle iyi bir planlama yaklaşımının uygulanmasına bağlıdır. Ancak işler, her zaman planlanan şekilde gerçekleşememekte, dolayısıyla işlerin sürekli veya periyodik olarak kontrol edilmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınması, bir anlamda yenide planlanması gerekmektedir.

Bu detaylara bağlı olarak doğrudan veya dolaylı bir işletmenin tüm bölümleri Üretim Planlama ve Yönetimi ile ilgilenmekte veya ilgilenmelidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Üretim Yönetimi ve Sistemleri
  • Üretim Kavramı ve Sistemi
  • Üretim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
  • Üretim Sistemleri Sınıflandırılması
  • Üretim Yönetimi ve Alt Sistemleri
  • Dönemsel Bazda Üretim Planlama
 • Talep Tahminleri
  • Talep Tahmin Kavramı ve Üretim Planlamadaki Önemi
  • Talep Planlama ve İlgili İşletme Bölümleri
  • Talep Tahmin Yöntemleri ve Sınıflandırılması
  • Zaman Serisi Analizleri ve Bileşenleri
 • Üretim Planlama ve Ana Üretim Çizelgeleme
  • Üretim Planlamada Temel Yaklaşımlar
  • Toplu Üretim Planlama Problemleri ve Çözümleri
  • Doğrusal Programlama
  • Toplu Üretim Planırdan Ana Üretim Çizelgesine Geçiş
  • Ana Üretim Çizelgeleme
 • Kapasite Planlama
  • Kapasite Tanımı ve Ölçümü
  • Kapasiteye bağlı Üretim Planlamada Girdiler/Çıktılar
  • Stok Denge Denklemi
  • Kapasite Gereksinim Planlama Kavramı
  • Sonsuz Kapasite Planlama ve MRP
 • Montaj Hatlarının Dengelenmesi
  • Montaj Hatları ve Hat Dengeleme Kavramı
  • Montaj Hatlarının Dengelenmesinin Amaçları
  • Montaj Hatlarının Dengelenmesini Etkileyen Temel Etmenler ve Kısıtlar
  • Dengelemesinde Kullanılan Temel Kavramlar
  • Dengeleme Yöntemlerinin Sınıflandırılması
 • Üretim Çizelgeleme
  • Üretim Çizelgesi
  • Rotalama
  • İş Yükleme
  • İş Sıralama

Süre: 2 gün, 14 saat

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşımların ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların uygun düzeyde kullanımının temini ve satış-stok-üretim-tedarik arasında uyumlu bir dengenin kurulmasıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Planlama, üretim, depo ve lojistik bölümü çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Üretim sistemleri
 • üretim planlama ve kontrol
 • klasik ve çağdaş üretim sistemleri
 • itme ve çekme esaslı sistemler
 • Satış tahminleri
 • Gerçekçi satış tahmini yapılabilir mi?
 • Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı
 • Yatırım ve kapasiteye bağlı toplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)- taşıma tasarım modeli, doğrusal programlama modeli, değişmesi olası şartların planlama kapsamına alınması, öngörülere dayalı modeller,
 • Kapasite verileriyle standart temel üretim programının oluşturulması (standart plan). Gerçekçi üretim programının oluşumu ve değişen Pazar şartlarına bağlı kaba kapasite kullanımı planlaması (RCCP)
 • Talebe bağımlı stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII)
 • Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, değişken stok seviyesi tanım ve kullanımları. Stok devir hızı değişkeninin devreye alınması. Birim üzerinde oluşan bu değerlerin genel stok ve stok maliyetleri ve işletme stok devir hızının hesaplanması konusunda yaklaşımlar,
 • Stok kalemleri için PARETO analizi
 • Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti,
 • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi konusunda oluşturulabilecek olan yaklaşımlar. Stok maliyetleri bileşenlerinin tanımlanacaktır. Detaylı olarak analiz edilecek, incelenecek ve kullanılması kullanımı konusunda çeşitli yaklaşımlar sunulacaktır.
 • Stok kontrol yöntemleri
 • KLASİK YÖNTEM
 • JIT-MODİFİYE
 • JIT
 • Kurumsal kaynakların planlaması (ERP)
 • Üretim ve satın almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklüğü tespiti)
 • Kapasite zorunlulukları,
 • Pazar zorunlulukları
 • ürün zorunlulukları
 • ticari zorunluluklar
 • Uygun parti hacimlerinin yakalanamadığı durumlarda hedeflerin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar.
 • Kapasite ihtiyacının çıkartılması (CRP)
 • Hat dengeleme, metot mühendisliği
 • İstasyonların tespitleri, eleman sayılarının tespitleri, araç ve gereçlerin tespitleri.
 • Makine yükleme, iş sıralama ve üretim programı (kısa-orta-uzun vadeli planlama) oluşturma
 • İstasyon, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, iş etütleri, zaman etütleri

Süre: 2 gün, 14 saat

Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Üretim Yönetimi, tüm ülkelerin vatandaşlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve işletme için servet yaratılmasının kalbi olması nedeni ile her işletme öğrencisinin anlaması gereken hayati bir konudur.

Ayrıca Üretim yöneticileri ise çevreye karşı sorumlu bir şekilde piyasaya duyarlı olurken hizmetlerin ve ürünlerin üretilmesinden de etik olarak sorumludur. Bu yöneticilerin küresel bir ortamda işletim sorunları ile başa çıkmak için kullandıkları kavramları, araçları ve yöntemleri vardır.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • Tesis/Fabrika ve Üretim müdürleri,
 • Tesis Mühendisleri ve Saha Planlamacıları,
 • Endüstri ve İmalat Mühendisleri,
 • Tedarik Zinciri Planlamacıları,
 • Üretim Yönetimine ilgi duyan herkes

Eğitim İçeriği

 • Üretim ile Rekabet Etme
  • İşletme açısından Üretim ve TZY
  • Süreç Bakış Açısı
  • Rekabetçi Öncelikler ve Yetenekler
  • Bir Karar Verme Modeli olarak Üretim Stratejisi
  • Üretim Yönetiminde Yönelimler
  • Üretim Yönetiminde Sorunların Tanımlanması
 • Proje Yönetimi
  • İşletme Genelinde Proje Yönetimi
  • Projeleri Tanımlama ve Organize Etme
  • Projeleri Planlama
  • Projeleri İzleme ve Kontrol Etme
 • Süreç Stratejisi
  • İşletme Genelinde Süreç Stratejisi
  • Süreç Stratejisi Kararları
  • Hizmet Sektöründe Süreç Yapısı
  • İmalatta Süreç Yapısı
  • Müşteri Katılımı ve Kaynak Esnekliği
  • Sermaye Yoğunluğu
  • Stratejik Uyum
 • Süreç Analizi
  • Sistematik Yaklaşım
  • Sürecin Belgelenmesi
  • İş Ölçüm Teknikleri
  • Performans Değerlendirme
  • Süreci Yeniden Tasarlama ve Yönetme
 • Kalite ve Performans
  • Kalite Maliyetleri ve TKY
  • Altı Sigma ve Kabul Örneklemesi
  • İstatistiksel Süreç Kontrolü ve Yöntemleri
  • Süreç Yeterliliği
  • Kalite Dokümantasyon Standartları
 • Kapasite Planlama
  • Uzun Dönem Kapasite Planlama
  • Kapasite Zamanlaması ve Büyüme Stratejisi
  • Uzun Dönem Kapasite Kararlarına Sistematik Yaklaşım
  • Kapasite Planlama Araçları
 • Kısıt Yönetimi
  • Kısıtlar Teorisi
  • Darboğazların Tanımlanması ve Yönetimi
  • Hat Sürecinde Kısıtları Yönetmek
 • Yalın Sistemler
  • Yalın Sistem Yaklaşımını Kullanarak Sürekli İyileştirme
  • Yalın Sistemlerde Tedarik Zinciri Konuları
  • Yalın Sistemlerde Süreç Konuları
  • Yerleştirme Düzeninin Tasarımı – Kanban Sistemi
  • Değer Akışı Haritalama
  • İşletimsel Kararlar ve Uygulamaya Geçiş
 • Tedarik Zinciri Tasarımı
  • Hizmet ve İmalat için Tedarik Zincirleri
  • Envanter ve Tedarik Zinciri
  • Tedarik Zinciri Performansının Ölçümü
  • Kitlesel Özel Üretim
  • Dış Kaynak Kullanım Süreçleri
  • Stratejik Çıkarımlar
 • Üretim Yeri Seçimi
  • Yer Seçimini etkileyen Faktörler
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yer Seçimi Kararları
  • Tek Tesis için Kuruluş Yeri
  • Tesisin bir Ağ içinde konumlandırılması
 • Envanter Yönetimi ve Talep Tahmini
  • Ekonomik Sipariş Miktarı
  • Envanter Kontrol Sistemleri
  • Talep Yapıları ve Yargısal Yöntemler
  • Zaman Serisi Yöntemleri ve Seçimi
  • Çoklu Teknikleri Kullanma
  • Birleştirme: Bir Süreç olarak Tahmin
 • Üretim Planlama ve Çizelgeleme
  • Planlama ve Çizelgeleme Aşamaları
  • Talebi Yönetmek
  • Satış ve Üretim Planları
  • Çizelgeleme
 • Kaynak Planlama
  • Kurumsal Kaynak Planlaması
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • Hizmet Sağlayıcılar için Kaynak Planlaması

Süre: 2 gün, 14 saat

Satınalma ve Satış Yöneticileri için Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Eğitimin Amacı

Küresel krizlerin de olumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satın alma sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

İnsan ömrünün uzayıp, firma ömürlerinin kısaldığı bir dünyada doğru alıp, doğru satabilmek,’’Alırken Kazanabilmek’’felsefesine uygun değişimler yapmak zorunluluğu yaşanmaktadır.

Satışta ve satın almada başarı, müşteri ile uzlaşmanın sağlanması, gerektiğinde sıkı bir biçimde pazarlık yapabilmesine bağlıdır. Uzlaşma ver pazarlık müşteri ile ilk temastan başlayarak satışın bağlanmasına kadar her aşamada ürünün niteliğinden fiyatına, teslim süresinden garanti süresine kadar hemen her konuda gerekebilir.

Programın amacı, satışçılara ve satın almacılara satışın bağlanması, satın almanın gerçekleşmesi için yaşamsal bir gereklilik niteliğindeki ‘’Uzlaşma sağlama ve pazarlık yapma becerileri konusunda katkı sağlamaktır.

Eğitim uygulamalı ve rol play çalışmalı olarak sunulmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Satınalma ve satış yöneticileri ile bu konuda yetiştirilmek istenilen yeni istihdam personel.

Eğitim İçeriği

 • Satın alma yönetiminde pazarlık güç kaynakları
 • Pazarlık yetenekleri
 • Saldırgan pazarlık taktikleri
 • Zorlayıcı taktikler(çok acımasız)
 • Saldırgan olmayan pazarlık taktikleri
 • Yatıştırıcı taktikler
 • Satın alma pazarlığı için
 • Kurallar
 • Hazırlık(satıcıyı tartın)
 • Bütünleştirici müzakere ‘de yöntem
 • Nasıl pazarlık edeceğiz ?
 • Evet” dedirtme yöntemleri
 • Müzakerelerde direnç kırmak ve pazarlığı kapatmanın yolları
 • Soru sorma ve dinleme kabiliyetimizi geliştirmek
 • Müzakere ve pazarlıklarda soru teknikleri
 • Etkili dinlemenin önemi
 • Zor müşterilerle başa çıkabilme yetisi
 • İkna Yöntemleri
 • İtirazların nitelikleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Sadece fiyat değil,ürünün özellikleriyle de farklılık yaratarak satış yapma becerisi
 • Satışı yapılan ürünlerin vadesine uygun tahsilatların yapılması
 • Satış tahsilat yöntemlerini geliştirecek tedbirler
 • Satışçının vadeyi uzatmasının sonucunda bozulan gelir gider dengesinin satışçı kalitesi üzerindeki etkisi
 • Satış raporlamaları konusunda temel bilgiler,
 • Satış/Pazarlama bölümü ile Finans bölümü arasındaki uyumsuzluğun nedenleri,uyum sağlama yöntemleri
 • Satışçı da olması gereken kişisel özellikler ve eğitimin katkısı
 • Satış temsilcisinin değişen rolü
 • Satış sürecini(satış öncesi/satış sonrası) yakından tanımak
 • Fırsatları fark etmek,özellikleri yarara döndürmek
 • Şikayet ve itirazları fırsata dönüştürmek için iletişim becerisini geliştirmek
 • Çapraz satış kavramı ve firmaya yarattığı katma değer
 • Bireysel hizmet tarzlarına uygun davranmak
 • Müşteri özellikleri ve satın alma nedenlerini anlamak

Süre: 2 gün, 14 saat

Müzakere Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimde, şirket içi ve dışı ilişkilerin sıcak karşılaşma alanlarından biri olan Müzakere olgusunun nasıl ve hangi yöntemlerle bir süreç silsilesi olarak ele alınması gerektiği ve sürecin yönetiminde ilkelerin yanı sıra diplomatik tarzın nasıl oluşturulacağı ve konu hakkında profesyonelleşmenin sağlanması aşamaları uygulamalarla ortaya konmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Alıştırmalar, Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Becerilerin kazanılması
 • Müzakere ederken kullanılan dil kalıpları
 • Zor Müzakereciler ve onlarla ilişki kurma teknikleri
 • Müzakere ederken kullanılabilecek olan hilelerin farkına varma
 • Müzakere tarzlarımızı görme ve yaklaşımlarımızın farkına varma

Eğitim İçeriği

 • Hazırlık
 • Hedefler
 • Beceriler
 • Müzakere Süreci
 • Müzakerede Basamaklar
 • Konuyu ve Kişileri Dengeleme
 • Müzakere Sürecinde Hazırlık
 • Müzakere Neden Bir Süreçtir?
 • Müzakere Ortamı ve Gücün Önemi
 • Neden Müzakereye İhtiyaç Duyarız?
 • Müzakere Sürecini Belirleyen Faktörler
 • Müzakere Sürecinde Stres ve Yönetimi
 • Müzakere ederken kullanılan dil kalıpları
 • Zor Müzakereciler ve onlarla ilişki kurma
 • Müzakere Sürecinde Sadakat Yaratma Teknikleri
 • Grup halinde müzakere ederken dikkat edilmesi gerekenler
 • Müzakere ederken kullanılabilecek olan hilelerin farkına varma
 • “İşbirliği” ve” Rekabet” arasındaki ilişkilerin avantajları ve dezavantajları
 • Müzakere tarzlarımızı görme ve müşterilerimize nasıl yaklaştığımızın farkına varma
 • Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Etkisini birçok sektör üzerinde günden güne daha da yoğun bir şekilde gösteren küreselleşmenin en önemli tetikleyicilerinden biri de Lojistik alanında yaşanan gelişmelerdir.

Lojistik faaliyetlerinin en önemli halkasını oluşturan çağdaş depo yönetimi, yoğun katma değerli olarak çalışan tedarik zincirleri boyunca son derece karmaşık ağlar oluşturarak zaman, maliyet ve kalite ile ilgili çeşitli gereksinimleri karşılamak zorundadır. Bunun yanı sıra, bu sistemin verimli bir şekilde işletilmesinden sorumlu doğrudan veya dolaylı herkes için süreklilik arz eden birçok zorluklar mevcuttur.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • Lojistik – Tedarik Zinciri Yöneticileri,
 • Depo ve Sevkiyat Personeli,
 • Üretim Planlama Yöneticileri,
 • Satın alma ve Pazarlama Yöneticileri.

Eğitim İçeriği

 • Depolar ve Depolama
  • Depo ve Depolama Kavramları
  • Depolamanın Önemi ve Lojistik içindeki Rolü
  • Depolama Kararı ve Yer Seçimi
  • Depo Çeşitleri
  • Depolama Fonksiyonları ve Faaliyetleri
  • Depolarda Yerleşim
  • Depolamanın Yapılması
 • Malzeme Elleçleme
  • Malzeme Elleçleme Prensipleri
  • Elleçleme Araçları
  • Paletler
  • Raf Sistemleri
  • Otomatik Elleçleme Sistemleri
 • Paketleme ve Ambalajlama
  • Paketleme ve Ambalajlama nedir?
  • Ambalajlama Esasları
  • Ambalaj Çeşitleri
  • Ambalaj Seçimini Etkileyen Faktörler
  • Ambalaj Maliyeti
  • Ambalajlama Metodolojisi
  • Ambalajları İşaretleme ve Etiketleme Esasları
  • Sektörlerde Ambalaj Kullanımı
 • Stok Kavramı ve Stok Maliyetleri
  • Stok Kavramı ve Fonksiyonları
  • Stokların Sınıflandırılması
  • Stok Bulundurmanın Önemi ve Amaçları
  • Stok Bulundurmanın Yararları ve Sakıncaları
  • Stok Problemleri Sınıflandırılması
  • Stok Türleri ve Maliyetleri
 • Etkin Stok Yönetimi
  • Stok Yönetiminin Önemi ve Amacı
  • Etkin Stok Yönetimi ve Kontrol Yöntemleri
  • Stok Yönetiminde Kullanılan Performans Ölçüleri
  • Etkin Stok Yönetiminde Tavsiyeler
 • Stok Yönetiminde Programların Kullanımı
  • Malzeme İhtiyaç Planlama
  • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)
  • Kapasite İhtiyaç Planlaması
  • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Süre: 2 gün, 14 saat

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Depo yeri secimi, depo ebatları, raf sistemleri, istif makineleri (forklift,  reachtrucks), barkod otomasyon sistemleri RFİD, depo yönetimi kapsamında depolamadaki süreçler, mal toplama modelleri, envanter yönetimi, Sektörel bazda depo modelleri gibi bilgiler katılımcıları bilgilendirmek amacıyla sunulacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Lojistik – Tedarik Yöneticileri, Depo ve Sevkiyat Personeli, Üretim Planlama Yöneticileri, Satınalma ve Pazarlama Yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
 • Depo ve depocunun önemi
 • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
 • Sıfır hatalı stok yönetimi
 • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
 • Güvenli çalışma
 • Deponun iç organizasyonu
 • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
 • Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
 • Depo yerinin seçimi
 • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
 • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
 • Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri
 • Aktarma standartları
 • Hacimden yaralanma standartları
 • Performans ve kontrol raporları
 • Maliyet tasarruf yöntemler
 • Depo verimlilik esasları ve hesapları
 • Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
 • Adresleme teknikleri
 • Mal hareket şekilleri  FİFO-LİFO
 • KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Modeli.
 • JIT’e farklı bir yaklaşım
 • Depo projelendirme esasları
 • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
 • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
 • İstif makinelerinin kullanımı, istif makinelerinin kullanımında TPM’nin yeri. TPM’nin önemi
 • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı
 • Temel depolama prosedürleri
 • Stok sorumluluğu
 • Sorumluluk analizi
 • Kabul prosedürü
 • Sevkiyat prosedürü
 • Depolama dokümanlar ve Talimatlar
 • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
 • Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
 • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
 • Malzeme kodlama sistemleri

Süre: 2 gün, 14 saat

Lojistik ve Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı, katılımcılara lojistik yönetiminin temel kavramlarını aktarmaktır. Aynı zamanda bu eğitimde lojistik yönetiminin fonksiyonları ve uygulama esasları ile şirketlerin depo yönetimi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile olan ilişkisini aktarmak eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İlgili tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Lojistik konusundaki bakış açılarının çeşitlenmesi
 • Lojistik ve depo yönetimi konusunda ileri düzey bilgiler
 • Lojistik ve depo süreci ile ilgili iş yaşamında kullanabilecek uygulamalar

Eğitim İçeriği

 • Taşımacılık Kavramı ve Örnek Vakalar
 • Depolama Kavramı ve Örnek Vakalar
 • Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetler
 • Müşteri Hizmet Düzeyi(CSL) ve Lojistik Açıdan Önemi
 • Lojistikte 7 Amaç ve 7 Doğru
 • Lojistik Maliyetler ve Toplam Maliyet Kavramı
 • Müşteri Hizmet Düzeyi ve Lojistik Maliyet İlişkisi
 • Lojistik Yönetimi
 • Temel Lojistik Faaliyetler
 • Lojistikte Performans Yönetimi
 • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi, Depoların Değişen Rolleri
 • Depo Türleri
 • Depo Yönetiminin Amaçları
 • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
 • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri
 • Depo Tasarım Metodolojisi
 • Depolamada Kritik Başarı Faktörleri (Performans Göstergeleri)

Süre: 2 gün, 14 saat

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.