Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

0

Satınalma Uzmanlık Sertifika Programı

Toplam 6 gün

Sertifika Programının Tanımı

Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı 3 modülden oluşmaktadır. Toplam eğitim süresi 6 gün ve yaklaşık 42 saattir.

 • Modül 1 : Satınalma Yönetimi ve Teknikleri (2 gün)
 • Modül 2 : ileri Derece Satınalma Yönetimi (2 gün)
 • Modül 3 : Stratejik Satınalma Yönetimi (2 gün)

Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı modüler katılıma uygun olduğu için istenmesi halinde aşağıdaki tarihlerde yapılacak olan modüllere ayrı ayrı da katılım yapmak mümkündür.

Modül 1 : Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satınalma eğitimi güncel eğitim tarihleri

Eğitim Başlangıç Tarihi 15 Eylül 2018 Eğitim Başlangıç Saati 10.00
Eğitim Bitiş Tarihi 16 Eylül 2018 Eğitim Bitiş Saati 17.00
Eğitim Yeri Taksim Titanic City Otel İstanbul 2 Günlük Eğitim Bedeli

990 TL+KDV

Modül 2 : İleri Derece Satın Alma Yönetimi

Modül 3 : Stratejik Satınalma Yönetimi

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Satınalma konusunda çalışan ve yöneticiler ile bu konuda uzmanlaşmak isteyen eğitime katılabilir.

Satın Alma Uzmanlık Sertifika Programı

Eğitimin İçeriği:

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.
 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?
 • Temel satın alma süreci.
  • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
  • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.
 • Stok maliyetine giriş.
 • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.
 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.
 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. çeşitli organizasyon uygulamaları.
  • Satın alma bölümünün organizasyonu.
  • Satın almanın kalite sorumluluğu.
 • Tedarikçi çeşitleri.
  • Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.
  • çok satıcı. çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.
 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.
 • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
  • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.
  • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.
  • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.
 • Tedarikçi seçimi.
  • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.
  • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.
  • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.
  • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Pareto analizi.
 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?
 • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri
 • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.
 • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?
 • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.
 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
 • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.
 • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.
 • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.
 • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.
 • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.
 • Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.
 • Satın alma performansının ölçümü.
  • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları
  • Hangi kriter doğru olabilir?
 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.
  • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?
  • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.
 • Satın almada toplam kalite yönetimi.
 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

İLERİ DERECE SATINALMA YÖNETİMİ(Satınalma ve Satın Alma Yönetimi Süreçleri 2)

 • Satınalma İçin çeşitli örgüt Şemaları
 • Satınalmada Diğer Birimlerle İş-Evrak Akışı (örneklerle). Satınalmaya Gelen ve Satınalmanın Kullandığı Evraklar ve Bu Evraklara Bağlı Olarak Yapılan İşlemler
 • Satıcı ve Malzemelerin Tanımlanması
 • Fiyatların Tanımlanması
 • Piyasa Etüdü Yapmanın Detayları
  • Yeni Bir ürün İçin
  • Yeni Bir Tedarikçi İçin
  • Değişen Fiyatlar İçin
 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme (örnekler) Kontrat Nasıl Yapılır, Hangi Noktalar önemlidir? Hukuksal Açıklar ve Yönetimi, Doğru-Yanlış örneklerle
  • Sözleşme Yönetimi
  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  • Sözleşmede En önemli Maddeler
  • Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır?
  • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri
 • Bütçeleme
  • Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
  • Takibi Nasıl Yapılır?
  • örnek İncelenmesi
 • Satınalmada Yaşanan Yapısal ve İşlevsel Sorunlar (Vaka/case study üzerinden tartışmalar)
 • Satınalma Sisteminin Kurgusu
 • Satınalma Siparişi – Giriş
 • Teslim Alma İşlemleri
  • Kalite Kontrol kabulü
  • Kabul Numunesi işlemleri
  • Depo Kabul İşlemleri
 • Fiyatlandırma Kontrolü
 • Satınalma Faturalarının Analizi
 • Satınalma Planlaması
 • ürün toplama esasına göre planlama
 • Satınalmada Müzakere Süreci
  • Müzakere Kavramı ve Planlaması
  • Müzakereye Hazırlanma
  • Teklif Alma ve Değerlendirme
  • Müzakerede Basarı ve Başarısızlık Faktörleri
  • Müzakere Sürecinde Etkin iletişim
  • Türkçe ve Beden Dili
  • Dinleme, Doğru Sorular Yöneltme, Satıcıya Sorulacak Doğru Sorular, İnsan Sarrafı Olma
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi Hayat Eğrisi. Kapasite/Fiyat/Kar ilişkisi
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?
 • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?
 • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?
 • ABC (PARETO) Analizleri Nedir? Niçin önemlidir? Nasıl Uygulanır? Maliyet Tabanlı İş Planı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınama ilişkileri
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Felsefesi
  • öncelikler Sıralaması
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Hangi Şartlar Altında Söz Konusudur?
 • Satınalmacının Performans Değerlendirmesi
 • Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?
 • Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?
  • Hangi Şartlar Altında Strateji çalışması Yapılmalıdır?
  • Karar Standardizasyonu Kavramı
 • İşletme Malzeme Planlaması (MRP)
 • E-Satınalma
  • İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B)

STRATEJİK SATINALMA YöNETİMİ EĞİTİMİ

 • Satın alma ve Stratejik Satın alma Nedir?
  • Temel ve Stratejik Satın alma Kavramları
  • Temel Satın alma Süreçleri
  • Satın alma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları
  • Satın alma Performansı ölçü Kriterleri Nelerdir?
  • Satın almanın Organizasyon İçindeki Yeri ve Diğer Departmanlar ile İlişkisi
  • Temel ve Stratejik Satın almanın önemi
  • Değişen Satın alma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir?
  • Satın alma çalışanlarında Olması Gereken Temel özellikler Nelerdir?
 • Sözleşme Yönetimi
  • Taslak Satın alma Sözleşmesinin Hazırlanması
  • Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
  • Sözleşmedeki En önemli Maddeler Nelerdir?
  • Sözleşmede Kazan-Kazan Modeli Nasıl Uygulanır?
  • Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Sürecinde Neler Yapılmalı?
  • Sözleşmenin Geçerlilik Süresi Ne Kadar Olmalı?
  • Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler Nelerdir?
  • Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılır?
 • Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti
  • Fiyat Görüşmeleri Niçin Gereklidir? Ne Zaman Yapılmalıdır?
  • Fiyat Görüşmeleri öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler Nelerdir?
  • Fiyat Görüşmelerinde İstenecek Stratejiler Nelerdir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır?
  • Fiyat Görüşmeleri Sonlasında İstelenecek Stratejiler Nelerdir?
 • Stratejik Satın alma Teknikleri
  • Stratejik Satın alma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?
  • Yeni Satın alma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?
  • Satın alma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır?
  • ABC Analizleri Nedir? Niçin önemlidir? Nasıl Uygulanır?
  • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?
  • Tedarikçi Geliştirme Sistemi Nasıl Uygulanır?
  • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?
  • e-Satınalma Nedir? Ne Zaman Uygulanmalıdır?
  • ERP ve MRP yazılımları ve satın alma ile ilgileri.
 • Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri
  • Tedarikçi Nedir? Tedarikçi ile Subcontractor arasındaki fark nedir?
  • Tedarikçi Tipleri Nelerdir?
  • Firmaya Uygun Tedarikçi Profili Nasıl Tespit Edilir?
  • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Global Sourcing Nedir?
  • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır? Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve çalıştırılır?
  • Fiyat Araştırması, Fiyat Karşılaştırması ve Fiyat Analizleri
  • Optimum Tedarikçi Nasıl Anlaşılır?
  • Stok Yönetimi Açısından Minimum Sipariş Miktarı Tespiti Nasıl Yapılır?
 • Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
  • Outsourcing Nedir?
  • Yap-Satın al Karar Mekanizması Nasıl İşler?
  • Outsourcing’de Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
  • Outsourcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
 • Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms 2000)
  • E, F, C ve D Ana Gruplarının Açıklanması.
  • Incoterms2000’de Yer Alan Teslim Şekilleri Nelerdir?
  • Hangi Teslim Şeklinde Nelere özellikle Dikkat Etmek Gerekir?
 • Uluslararası İlişkilerde ödeme Yöntemleri
  • Peşin ödeme
  • Vesaik Mukabili ödeme
  • Mal Mukabili ödeme
  • Akreditifli ödeme ve Akreditif Şekilleri

 

 • 2 günlük eğitim bedeli 990 TL+KDV`dir.
 • 4 günlük eğitim bedeli 1.800 TL+KDV`dir.
 • 6 günlük eğitim bedeli 2.400 TL+KDV`dir.

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.