Satış Eğitimi : Etkili Pazarlık ve Satış Becerileri

0

Satış Eğitimi : Etkili Pazarlık ve Satış Becerileri

Satış eğitimine ait eğitim tarihleri ve detaylı eğitim içeriği aşağıda yer almaktadır. Kurumunuza özel olarak satış eğitimi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Satış Eğitimi

Eğitim Adı: Satış Eğitimi
Eğitim Başlama Tarihi: 25 Haziran 2020
Eğitim Bitiş Tarihi: 26 Haziran 2020
Eğitim Saatleri: 10.00 – 17.00
Eğitimin toplam bedeli: 1350 TL + KDV
Eğitimin Yapılacağı Yer: Taksim Nippon Otel – İstanbul
Minimum Katılımcı sayısı: 4 Kişi (En az 4 kişi ile açılır)
Maksimum Katılımcı sayısı: 15 Kişi
Kayıt formu: Ön Kayıt / Kesin Kayıt

Satış ve pazarlamaya dayalı iş dünyasında, rekabet ortamının sürekli artması, işletmelerin satış kadrolarını, gelişmelere uyum sağlayacak şekilde ve satıcılık konusundaki deneyimlerini etkili ve uygulamalı yöntemlerle deneyimlendirmeleri gerekmektedir.

Marka ve marka yönetiminin satışa etkileri ile birlikte değerlendirilecek eğitim sürecinde mevcut satış kadrolarının sevk ve idaresini yapan ekibin de yararlanacağı bilgiler sunulacaktır.

Rol play uygulamaları ile desteklenecek eğitim sonucu katılımcıların çağdaş satış yönetim tekniklerini de öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim sonucunda katılımcılar;

Satış yönetimi, satış teknikleri, yöntemleri, konusunda bilgi edinecek, Liderlik, ekip kurma, problem çözme ve karar almanın satıştaki önemini kavrayacak, motivasyon, iletişim, delegasyon, ile satış ekiplerinin daha başarılı çalışmasını sağlanacak, değişim yönetimi, planlama, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, çatışmaları çözme ve yaratıcılık ile bireysel gelişimleri sağlanacak, Hedef belirleme, etkili sunuş, beden dili ve kişisel imaj ile iş hayatında daha başarılı bir duruş sergilemelerine yardımcı olacaktır.

Özellik arzeden (key account client) önemli müşterilere yapılacak satışlarda olan teknikler ve bunların uygulama şekilleri de eğitimin birçok bölümünde yer alacaktır.

Görsel ve işitsel tekniklerin de kullanılacağı eğitimde üst düzey satış teknikleri de öğretilecektir.

KİMLER KATILMALARI

Satış ekibi ve satışı yöneten teknik kadrolar ile mevcut ekibin geliştirilmesi yönünde eğitim almak isteyen kurumların satış kadrolarının bütünü

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Satış Kavramı
 • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
 • Satış Yönetiminin Görevleri
 • Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Satış Sürecinin Aşamaları
  • Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Aşaması
  • Ön Yaklaşım Aşaması
  • Yaklaşım Aşaması
  • Sunuş/Etkili Sunuş Yöntemleri
  • İtirazları Karşılama ve İkna Teknikleri
 • Satış Gücünün Amaçları ve Örgütlenmesi
 • Satış Gücü Örgüt Yapılarının Türleri
  • Bölge Temeline, Ürünlere ve Müşterilere Göre Örgütlenme
 • Satış Gücünün Büyüklüğünü Belirleme Yöntemleri
  • Satış Elemanlarının Verimliliği
 • Satışçıların Seçimi
 • Satışçıların Takibi ve Kontrolü
 • Satışçıların Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Satış Kotaları ve Satış Tahmini
 • Kişisel Satış ve Satış Promosyonu
 • Telefonla Satış Stratejileri
 • Satışta E Ticaret ve uygulamaları
 • Satış Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satış Yöneticisi Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Satış Yöneticisinin Başarısı İçin Genel Yönetim Konuları
  • Liderlik
  • Ekip Kurma
  • Problem Çözme ve Karar Verme
  • Motivasyon
  • İletişim
  • Delegasyon
  • Planlama
  • Tüketici Satın Alma Davranışı
  • Müzakere Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
  • Hedef Belirleme
  • Etkili Sunuş
  • Beden Dili ve Kişisel İmaj
  • Toplantı Yönetimi
  • Çatışmaları Çözme
  • Yaratıcılık
  • Satışı Kapatma
  • Müşterinin Satış Sonrası İzlenmesi
 • Satışta alacak ve tahsilat yönetimi
 • Özet ve Değerlendirme

Satış Eğitimi Bilgi Formu

Eğitim sırasında çekilen fotoğraflar ve referanslar için linke tıklayınız.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.