0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satış Eğitimi – Etkili Satış

Satış Eğitimi : Etkili Pazarlık ve Satış Becerileri Eğitimi

Satış eğitimine ait eğitim tarihleri ve detaylı eğitim içeriği aşağıda yer almaktadır. Kurumunuza özel olarak satış eğitimi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Satış ve pazarlamaya dayalı iş dünyasında, rekabet ortamının sürekli artması, işletmelerin satış kadrolarını, gelişmelere uyum sağlayacak şekilde ve satıcılık konusundaki deneyimlerini etkili ve uygulamalı yöntemlerle deneyimlendirmeleri gerekmektedir.

Marka ve marka yönetiminin satışa etkileri ile birlikte değerlendirilecek eğitim sürecinde mevcut satış kadrolarının sevk ve idaresini yapan ekibin de yararlanacağı bilgiler sunulacaktır.

Rol play uygulamaları ile desteklenecek eğitim sonucu katılımcıların çağdaş satış yönetim tekniklerini de öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin TarihiEğitimin Verileceği Yer
18 Mart 2021
19 Mart 2021
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
15 Nisan 2021
16 Nisan 2021
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
15 Haziran 2021
16 Haziran 2021
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
14 Eylül 2021
15 Eylül 2021
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Satış Eğitimi sonunda katılımcılar;

Satış eğitimi sonunda, Satış yönetimi, satış teknikleri, yöntemleri, konusunda bilgi edinecek, Liderlik, ekip kurma, problem çözme ve karar almanın satıştaki önemini kavrayacak, motivasyon, iletişim, delegasyon, ile satış ekiplerinin daha başarılı çalışmasını sağlanacak, değişim yönetimi, planlama, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, çatışmaları çözme ve yaratıcılık ile bireysel gelişimleri sağlanacak, Hedef belirleme, etkili sunuş, beden dili ve kişisel imaj ile iş hayatında daha başarılı bir duruş sergilemelerine yardımcı olacaktır.

Özellik arzeden (key account client) önemli müşterilere yapılacak satışlarda olan teknikler ve bunların uygulama şekilleri de eğitimin birçok bölümünde yer alacaktır.

Görsel ve işitsel tekniklerin de kullanılacağı eğitimde üst düzey satış teknikleri de öğretilecektir.

Satış Eğitimine Kimler Katılmalıdır

Satış ekibi ve satışı yöneten teknik kadrolar ile mevcut ekibin geliştirilmesi yönünde eğitim almak isteyen kurumların satış kadrolarının bütünü

Eğitim süresi

2 Gün

Satış Eğitimi içeriği

 • Satış Kavramı
 • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
 • Satış Yönetiminin Görevleri
 • Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Satış Sürecinin Aşamaları
  • Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Aşaması
  • Ön Yaklaşım Aşaması
  • Yaklaşım Aşaması
  • Sunuş/Etkili Sunuş Yöntemleri
  • İtirazları Karşılama ve İkna Teknikleri
 • Satış Gücünün Amaçları ve Örgütlenmesi
 • Satış Gücü Örgüt Yapılarının Türleri
  • Bölge Temeline, Ürünlere ve Müşterilere Göre Örgütlenme
 • Satış Gücünün Büyüklüğünü Belirleme Yöntemleri
  • Satış Elemanlarının Verimliliği
 • Satışçıların Seçimi
 • Satışçıların Takibi ve Kontrolü
 • Satışçıların Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Satış Kotaları ve Satış Tahmini
 • Kişisel Satış ve Satış Promosyonu
 • Telefonla Satış Stratejileri
 • Satışta E Ticaret ve uygulamaları
 • Satış Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satış Yöneticisi Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Satış Yöneticisinin Başarısı İçin Genel Yönetim Konuları
  • Liderlik
  • Ekip Kurma
  • Problem Çözme ve Karar Verme
  • Motivasyon
  • İletişim
  • Delegasyon
  • Planlama
  • Tüketici Satın Alma Davranışı
  • Müzakere Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
  • Hedef Belirleme
  • Etkili Sunuş
  • Beden Dili ve Kişisel İmaj
  • Toplantı Yönetimi
  • Çatışmaları Çözme
  • Yaratıcılık
  • Satışı Kapatma
  • Müşterinin Satış Sonrası İzlenmesi
 • Satışta alacak ve tahsilat yönetimi
 • Özet ve Değerlendirme

Satış Eğitimi Bilgi Formu

  Kayıt Formu

  Eğitim sırasında çekilen fotoğraflar ve referanslar için linke tıklayınız.

  Comments are closed.