Depo Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


Kimler Katılmalı

 • Şirket sahipleri
 • Üst ve Orta düzey yönetim,
 • Satış ve Finans yöneticileri,
 • Karar alma düzeyindeki yönetici adayları

Eğitim İçeriği

 • Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları
  • Yetki, Güç ve Motivasyon
  • Yöneticilik – Liderlik
  • Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Değişme
  • İş Ahlakı
  • Çatışma ve Çatışma Yönetimi
  • İletişim
  • Örgütsel Kültür, Öğrenme ve Etkililik
  • Stratejik Yönetim
  • Kriz Yönetimi
  • Örgütlerde Yenilik
 • Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkileri
  • Yönetim Kavramı ve Yönetsel Faaliyet
  • Yönetim Bilimlerinin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi
  • Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Yönetim Fonksiyonları
  • Planlama
  • Örgütlenme
  • Yönetme
  • Koordinasyon  (Eşgüdüm)
  • Denetleme
 • Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
  • Çatışmanın Tanımı ve Türleri
  • Örgütsel Çatışmaya ilişkin Görüşler
  • Çatışma Kaynakları
  • Çatışmanın Gruplardaki Etkileri
  • Çatışmanın Faktörleri ve Yönetimi
  • Çatışmayı Yönetme Strateji ve Taktikleri
 • Müzakere
  • Kavrama Genel bir Bakış
  • Yönetimde Müzakere
  • Müzakere Eğitimi
 • Örgüt Geliştirme
  • Örgüt Geliştirme Kavramı
  • Örgüt Geliştirme ile ilgili Disiplinler
  • Örgüt Geliştirme Disiplininin Özellikleri
  • Örgüt Geliştirme Model ve Uygulamaları
  • Örgüt Geliştirmede Danışmanın Rolü
  • Değişime Karşı Koyma
 • Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Davranış Kavramı
  • Bireysel Davranış
  • Yönetim ve Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
  • Örgütsel Davranışta inceleme Metotları
  • Örgütsel Davranışın insan öğesi
 • Örgüt Kültürü
  • Örgüt Kültürü Kavramı
  • Örgütsel Kültürün Temelleri
  • Örgütsel Kültürü oluşturan Öğeler
  • Örgüt Kültüründe Değişim ve bir Model
  • Değişimin Yönetimi
  • Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları
  • Örgüt Kültürü ve Küreselleşme
  • Örgüt Kültürü, iş ve çalışma Ahlakı
  • Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü
 • Bireyler Arası İletişim
  • İletişim Kavramı, Tanımı, Önemi ve Nitelikleri
  • İletişim Türleri
  • İletişimin Fonksiyonları ve Özellikleri
  • İletişimin Sistematik Yapısı
  • İletişim Süreci ve İletişimin Öğeleri
  • İletişimde Kişisel Sınırlar ve Önemi
  • İletişim Ortamının Önemi ve Özellikleri
  • İletişimde Beş Aşama Kuralı
 • Motivasyon
  • Motivasyon Kavramı ve Tanımı
  • Motivasyon Teorileri
  • Motivasyon Teknikleri
 • Yönetime Katılma
  • Yönetime katılmanın Tarihçesi
  • Yönetime katılmanın Tanımı ve Niteliği
  • Yönetime Katılma Alanları ve Modelleri
  • Yönetime Katılmayı etkileyen Faktörler
  • Yönetime katılma Türleri
  • Yeni üretim teknikleri ve Yönetime Katılma
  • Ülkemizde Yönetime Katılma
 • Liderlik
  • Liderlik
  • Liderlik Teorileri
 • Organizasyonlarda Stratejik Yönetim
  • Strateji Nedir ?
  • Yönetimde Stratejik Anlayışın Gelişimi
  • Stratejik Planlama Modelleri
  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Planının Uygulanması
 • Sosyalizasyon Süreci
  • Sosyalizasyon Sürecinin Sosyolojik Analizi
  • Sosyalizasyon Sürecinde Rol oynayan Temel Faktörler
  • Sosyalizasyon Engelleri
  • Temel Sosyalizasyon Teorileri
 • Öğrenme
  • Öğrenme Kavramı ve Tanımı
  • Öğrenme Kuramları
  • Öğrenmede Motive Edici (Pekiştirici) Koşullar
  • Öğrenmede Ceza ve Ödül
 • Yönetimde Kişilik ve Kişilik Teorileri
  • Kişilik Kavramı ve Tanımlaması
  • Kişiliği Oluşturan Faktörler
  • Kişiliğin Üç Yönü : Karakter, Mizaç, Yetenek
  • Kişiliğin Katmanları ve Özellikleri
  • Kişilik Teorileri ve Kişiliğe Tipolojik Açıdan Yaklaşımlar
  • Kişilik ve Benlik Kavramları
  • Kültür ve Kişilik
  • Kişilik Tespitinde Kullanılan Teknikler ve Kişilik Envanterleri
 • Kişisel Yetkinlik
  • Kişisel Yetkinlik Kavramı
  • Kişisel Yetkinlik ve Kaynakları
  • Kişisel Yetkinliğini Etkileyen Faktörler
  • Kişisel Yetkinliğin gelişiminde içsel ve Dışsal faktörlerin etkisinde Üç Boyutluluk ve Bilişsel Süreç
  • Örgütsel Davranışta Kişisel Yetkinlik Kavramı

 • Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi
  • Öğrenen Örgüt Kavramı
  • Örgütsel Öğrenmede Yaklaşımlar
  • Öğrenen Örgütlerde Kültürün Özellikleri
  • Öğrenen Örgütlerin Oluşturulması ve Yönetiminde Liderliğin Rolü
  • Öğrenen örgütlerde Başarılı Liderlik Uygulamaları için Gereken Özellikler
  • Öğrenen Örgütlere ilişkin Sorunlar
 • Toplam Kalite Yönetimi
  • Toplam Kalite Yönetimi, Unsurları, öncüleri ve Kalite Kavramı
  • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Çemberleri
 • Stres ve Stresle Başa Çıkma
  • Stres Kavramı ve Tanımı
  • Çalışma Yaşamı ve Stres
  • Yöneticiler ve Stres
  • Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları
  • Stresin Belirtileri ve Etkileri
  • Stresle başa Çıkma
  • Stresle Başa çıkmada Organizasyonel Yöntemler
  • Stresin Azaltılmasında Yöneticilere düşen Görevler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Eğitim Adı
Adınız Soyadınız
Firma Adı
Epostanız
Telefon No
Eğitim Yeri
Mesajınız
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Leave A Reply