0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin İçeriği ve Amacı

Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini sağlamak hedeflenmektedir

Seminerin İçeriği

 • İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz?
 • Müşteri-Kuruluş İlişkileri
 • Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler
 • Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi”
 • Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli ve ISO 9000:2008'in Süreçlere Bakış Açısı
 • Süreçlerin Belirlenmesi
 • İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi 
 • Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
 • Uygulama Çalışmaları

Kimler Katılmalı

Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar

Daha fazla : https://www.biymed.com/surec-yonetimi.htm

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.