0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

Üretim planlama eğitiminde üretim sistemleri, satış tahminleri, toplu üretim planlama, talebe bağlı stok yönetimi, stok maliyetleri, stok kontrol yönetimi, kurumsal kaynak planlama, kapasite ihtiyaç hesabı, hat dengeleme, metot mühendisliği, iş ve zaman etütleri gibi konularda derinlemesine bilgi ve eğitmenimizin tecrübeleri aktarılacaktır. Üretim planlama ve stok yönetimi eğitimi hakkında daha fazla bilgi için kayıt formunu doldurabilirsiniz. Kayıt formuna istinaden detaylı bilgi tarafınıza eposta ile gönderilecektir.

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
Eğitimin TarihiEğitimin Verileceği Yer 
18 Ağustos 2022
19 Ağustos 2022
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
8 Eylül 2022
9 Eylül 2022
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
6 Ekim 2022
7 Ekim 2022
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
10 Kasım 2022
11 Kasım 2022
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu

Üretim Planlama Eğitimin Amacı

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitiminin amacı, temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşımların ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların uygun düzeyde kullanımının temini ve satış stok üretim tedarik arasında uyumlu bir dengenin kurulmasıdır.

Üretim Planlama Eğitimi İçeriği

 • Üretim sistemleri,
  • Üretim planlama ve kontrol,
  • Klasik ve çağdaş üretim sistemleri,
  • itme ve çekme esaslı sistemler
 • Satış tahminleri.
  • Gerçekçi satış tahminleri
  • Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı,
 • Yatırım ve kapasiteye bağlı toplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)
  • taşıma tasarım modeli
  • doğrusal programlama modeli,
  • değişmesi olası şartların planlama kapsamına alınması,
  • öngörülere dayalı modeller,
 • Kapasite verileriyle standart temel üretim programının oluşturulması (standart plan)
  • Gerçekçi üretim programının oluşumu
  • Değişen Pazar şartlarına bağlı kaba kapasite kullanımı planlaması (RCCP)
 • Talebe bağımlı stok yönetimi
  • malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII)
 • Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri,
  • Azami stok seviyesi,
  • Emniyet stok seviyesi,
  • Değişken stok seviyesi
  • Stok devir hızı değişkeni.
  • Birim üzerinde oluşan bu değerlerin genel stok ve stok maliyetlerive işletme stok devir hızının hesaplanması konusunda yaklaşımlar,
 • Stok kalemleri için PARETO analizi.
  • Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti,
 • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi konusunda oluşturulabilecek olan yaklaşımlar.
  • Stok maliyetleri bileşenlerinin tanımlanacaktır.
 • Stok kontrol yöntemleri (KLASİK YÖNTEM-JIT-MODİFİYE JIT)
 • Kurumsal kaynakların planlaması (ERP)
 • Üretim ve satın almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklüğü tespiti).
  • Kapasite zorunlulukları,
  • Pazar zorunlulukları,
  • ürün zorunlulukları,
  • ticari zorunluluklar.
  • Uygun parti hacimlerinin yakalanamadığı durumlarda hedeflerin sağlanma
 • Kapasite ihtiyacının çıkartılması (CRP)
 • Hat dengeleme, metot mühendisliği
  • İstasyonların tespitleri,
  • Eleman sayılarının tespitleri
  • Araç v gereçlerin tespitleri.
 • Makine yükleme, iş sıralama ve üretim programı (kısa-orta-uzun vadeliplanlama) oluşturma
 • İstasyon, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, iş etütleri, zaman etütleri

Eğitim Başvuru Formu

  Kayıt Formu

  Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimine ait Genel Bilgiler

  • Üretim planlama ve kontrol eğitimi
  • Üretim planlama sertifika programı
  • Üretim planlama ve stok kontrol eğitimi
  • Üretim planlama nasıl yapılır.
  • Üretim planlama semineri
  • Üretim planlama eğitimi

  Fotoğraflar

  Üretim Planlama Eğitimi Fotoğrafları

  Üretim planlama eğitimine ait referanslarımızı incelemek için referanslar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Comments are closed.