0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Temel Bütçeleme Eğitimi

0

TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ

Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar
Süre 1 gün

 

Eğitimin Amacı :

İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .

 

Kimler katılabilir :

Bütçe çalışmaları hakkında temel bilgiler edinmek isteyen : İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri, satış ve pazarlamacılar, Satın almacılar, Üretimde görev yapan mühendisler, İnsan Kaynakları yöneticileri, Finansçılar, Ar-Ge ciler ve konuya ilgi duyan tüm şirket çalışanları

 

Eğitimin İçeriği :

 • İşletmelerde Bütçeleri, genel tanım ve kavramlar, bütçede sorumluluk Prensibi

 • Bütçelerin Amaçları, Yararları ve Fonksiyonları

 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri

 • Bütçe türleri ve Bütçe sistemleri

  • Program Bütçe

  • Yatırım Bütçesi

  • Nakit Akış Bütçesi

  • Sorumluluk Bütçesi

  • Orta vadeli ve çok yıllı bütçeler

 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler

 • Bütçeleme Teknikleri

 • Esnek Bütçeleme

  • Sıfır Tabanlı Bütçeleme

  • Öncelik Sıralı Bütçeleme

  • Dinamik Bütçeleme

  • Kritik Hedefler Bütçesi

 • Bütçeleme Süreci ve Bütçe Organizasyonu

  • Bütçe Komitesi, Bütçe Dosyası, Bütçe Takvimi

  • Ekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler

  • Kapasite ve çalışma günü planlaması

  • İşletme ve Fabrika başa başının hesaplanması

  • Bütçe formatlarının hazırlanarak dağıtılması, taslakların toplanması, uyumlaştırma ve Onay safhaları

 • Bütçelenmiş Mali Tablolar

 • Bütçe Raporları ve Analizleri

 • Bütçenin Denetimi ve Bütçe kontrol Teknikleri

 • Bütçelemede Enflasyon Faktörü

 • Bütçede Revizyon

 • Bütçe Yazılımları

 • Üretim işletmesinde basit bir Bütçeleme örneği

Eğitim Başvuru Formu
Eğitim Adı
Adınız Soyadınız
Firma Adı
Epostanız
Katılımcı Sayısı
Telefon No
Eğitim Yeri
Mesajınız
 
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.