0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları

0

İnşaat ve Enerji Sektöründe
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları
2 Gün

  • İnşaat Sözleşmeleri
    • İnşaat sözleşmesinin unsurları . tarafları ve hukuki çerçeve
    • İnşaat sözleşmesinin tabi olduğu şekil
    • Sözleşmenin konusu , bedeli , Şartnameler ve özellikleri
    • İş miktarında artma veya eksilmeler / Tanımlı iş üzerinde değişiklikler
    • Teminatlar
    • Süre uzatımları
    • Mücbir sebepler
    • Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
    • İşlerin askıya alınması , işverenin ve yüklenicinin askıya alma koşulları
    • Kusur ve Sorumluluk halleri
    • Gecikmeler ve cezai şartlar
    • İnşaat Sigortaları
    • Sözleşme Dokümanları
    • Sözleşmenin feshi ve sonuçları
    • Geçici kabul / Kesin Kabul / teminatlar
  • Sözleşme Türleri
    • Uzun Vadeli Taahhüt Sözleşmeleri , özellikleri  ve  uygulanma alanları
    • İhale öncesi sözleşmeler (Pre-bid Agrreements)
    • İş Birliği Anlaşmaları (Collaboration / Cooperation Agreements)
    • Proje Finansmanı teminine yönelik Anlaşmalar
    • Joint Venture (Ortak Girişim) Anlaşmaları
    • İş Geliştirme Anlaşmaları
    • Tedarik Sözleşmeleri
  • Uluslararası Standart Sözleşmeler
    • FIDIC .  Tüm kitapların açıklanması ve karşılaştırmalı olarak tanıtımı
    • NEC Sözleşmeleri
    • KİK Sözleşmeleri
    • AD HOC İnşaat Sözleşmeleri
    • Standart Sözleşmelerde Hazırlık ve Yönetim aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Uyuşmazlıklar ve çözüm yolları
    • Uyuşmazlık Halleri
    • Uyuşmazlıkta yetki sorunu
    • Adli Sistem
    • Tahkim Hukuku ve Uluslararası tahkim
    • Süreler , başvuru şekilleri  ve sonuçları , uygulama örnekleri
    • Mutabık kalınan koşulların geçersizliği ve hardship klozu
    • Hukuksal anlamda riskli ülkelerde çalışılırken dikkat edilmesi geren konular

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.