0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yargıtay Kararları Doğrultusunda İş Sözleşmelerini

0

Personel Yönetiminin Yargıtay Kararları Işığında İş Yasası Uygulamaları

 • İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE HAZIRLANMASI
  • İş Sözleşmesi nedir türleri ve özellikleri,
  • Belirli Süreli iş sözleşmesi,
  • Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
  • Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
  • Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
  • Takım Sözleşmesi
  • İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması,
  • Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi,
  • Yetkili mahkemenin belirlenmesi,
 • İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ
  • İş güvencesinin kapsamı,
  • İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular,
  • İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler,
  • İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre personel özlük dosyasında olması gereken belgeler nelerdir?
  • İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri ve işe iade kararlarında SGK uygulamaları,
  • Fesih bildirimize itiraz ve usulü,
  • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler,
  • Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri,
  • Kötü niyet tazminatı,
  • İşe iade davası ve sonuçları,
  • İkale (Bozma Sözleşmesi )  örnekleri ve koşulları
  • Boşa geçen süre ücretinin hesaplanması,
  • İş sonu tazminatının hesaplanması,
 • İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI
  • İşe davet ihtarname örnekleri,
  • İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
  • Kıdem tazminatı hesabı,
  • Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri,
  • İhbar tazminatı hesabı,
  • İhbar tazminatı bordro örnekleri,
  • İbraname örnekleri,
  • Çalışma belgesi örnekleri,
  • İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri,

Katılımcı sorularının cevaplanarak eğitimin tamamlanması sağlanacaktır.

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.