Yöneticilik Eğitimi : Hedef Odaklı Yönetim Ve İletişim

0

Yöneticilik Eğitimi : Hedef Odaklı Yönetim Ve İletişim

Eğitimin amacı:

Katılımcıların Yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak

Eğitim Yöntemi:

Eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir. Yapılacak olan grup çalışmaları/video çekimleri ile katılımcılar kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarını (doğru /yanlış) gözlemleyecek ve irdeleyecekler böylelikle doğru davranış kalıplarını geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Katılımcılar:

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları

Eğitimden elde edilecek yararlar:

 • Gelişen yöneticilik ve Liderlik dünyası hakkında bilgiler edinilecek

 • Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazanılacak

 • Şirket içi iletim gelişecek, sürtüşmeler azalacak

 • Şirketin işlerinin daha iyi yürümesi sağlanacak

 • İş akışları hızlanacak

Yöneticilik Eğitimi : Hedef Odaklı Yönetim Ve İletişim

(Süre 2 gün)

İçerik

 • Yönetim Kavramı
 • Temel Yönetim Kavramlarında Hedef Odaklılık
 • Yetki, Sorumluluk ve Delegasyon
 • Geri Besleme
 • Başarıya Yönlendirme ve Gelişim
 • Bireysel ve Toplam Performansın Etkileşimi
 • Hedeflerle Yönetim
 • Strateji, Hedef ve Aksiyon Planı Oluşturma
 • Performans Yönetimi
 • KPI – Key Performance Indıcator (Anahtar performans Göstergeleri)
 • Performans Yönetiminde Hedef ve KPI’lar
 • Hedef Odaklı Yönetimde İletişimin Önemi
 • Etkin İletişim Dinamikleri
 • Başarılı İletişim Kuralları
 • İletişim Hedefine Göre İletişim Türleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • İletişim Kazaları
 • Başarısız İletişimin Yaygın Sebepleri

Konuyla ilgili diğer Eğitimler ve Sertifika Programına Ait Modüller

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.