0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Değişim Yönetimi Eğitimi

Değişim Yönetimi Eğitimi

Eğitim Amacı

Kurumların yeni oluşumlara entegrasyon süreçlerinde, değişimi en az zararla ve en hızlı şekilde atlatmaları ve yönetim stratejilerinde sapmalara neden olmadan performanslarını maximize etmeleri için, değişim yönetimi eğitiminin uygulamalarla desteklenmesi çok önemlidir.

Değişim yönetimi sürecinde, çalışanların performans ve motivasyonlarını destekleyen değişim yönetimi eğitimi, katılımcıların sektörlerine ve şirketlerine özel hale getirilmektedir. Değişim yönetimi eğitimini öncelikle üst yönetim ve yöneticilerin alması, değişim adımlarının yukarıdan aşağıya doğru aktarılarak sonrasında da alt departmanların değişim yönetimine dahil edilmeleri tavsiye edilmektedir.

Eğitim içeriği

 • Değişim Kavramı 
  • Değişimle İlgili Görüşler ve Değişim Kavramı
  • Değişim Nedenleri
  • Değişimin Kaçınılmazlığı
 • Değişim İhtiyacının Saptanması 
  • Değişim Gereksinimi
  • Değişim Gereksiniminin Kabullenilmesi
  • Değişim Sürecinin Planlanması
  • Değişimde Risk Yönetimi
  • Değişim Liderini Bekleyen Sorunlar
 • Değişim Yönetimi
  • Kurumsal Değerler, Vizyon ve Misyonun Değişime Katkısı
  • Değişimde Yönetici ve Çalışan Etkileşimi
  • Değişime Direncin Kırılması
  • Değişimde İstikrar ve Kararlılık
  • Değişim Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
  • Değişimin Etkisi ve Sonuçların Kontrolü
 • Değişim Liderliği
 • Uygulamalar

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.