0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi

İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitiminde, İşletme körlüğü, bir şirkette kullanılan yöntem ve uygulamalardaki hataların ve gelecekteki olası fırsatların ve risklerin çalışanlar tarafından algılanamaması sorunudur. Çünkü çalışanlar, zamanla şirketteki uygulamalara ve iş yapış şekillerine alıştıkları için sorunları, riskleri ve fırsatları görmeleri zorlaşır. Üstelik bu durum, yöneticiler için çok daha sıkıntılı olabilmektedir.

Günlük problemlerle meşgul olan yöneticiler, işletme körlüğü nedeniyle, halledilmesi son derece kolay olan problemlere bile çözüm bulmakta zorlanabilmekte ve özellikle şirketin geleceğini ilgilendirecek konularda, oluşabilecek fırsatları fark edemeyerek veya riskleri öngöremeyerek şirkete önemli kayıplar yaratabilmekte veya şirketi yüksek kazanımlardan mahrum bırakabilmektedirler.

Yönetim teknikleri ile birleştirilerek tasarlanan bu eğitimde, katılımcılara işletme körlüğü hakkında tanımlayıcı bilgiler aktarılacak ve onların işletme körlüğü ile baş etmelerine yardımcı olacak yöntemler ve beyaz alanları tanımlayıcı öğretiler aktarılacaktır.

Eğitimin farklı noktalarında yapılacak uygulamalar, canlandırma çalışmaları ve oyunlar ile pratik yapmalarına imkan tanınacaktır.

Kimler Katılmalı

Yönetici ve yöneticiliğe aday orta ve üst düzey kadrolar

İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi İçeriği

 • İşletme körlüğü nedir?
 • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
 • Kişiye ve şirkete yansımaları nasıl olur?
 • Nasıl anlaşılır?
 • Sağlıklı karar vermemizi engelleyen ve işletme körlüğüne yol açan zihinsel tuzaklar
 • İşletme körlüğü ile baş etmenin birinci ve en önemli kuralı nedir?
 • Bütünü görebilme ve SWOT Analizi
 • Güçlü ve zayıf tarafları analiz etme
 • Gelecekteki fırsatları ve riskleri öngörebilme
 • Şirket içinde farkındalığı artırma ile ilgili sıra dışı tavsiyeler
 • Empati kurma yöntemleri
 • Yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarma yöntemleri
 • İşletme körlüğü ile baş etmede bireysel öneri sisteminden nasıl faydalanabiliriz?
 • Fırsatları ve riskleri öngörebilen bir kurum kültürü oluşturabilmek için yöneticilere düşen görevler nelerdir?
 • Ölçme ve Değerlendirme Körlüğü
 • Ulusal Kültür ve Örgüt Kültürü İşletme Körlüğünde Ne Derece Etkilidir?
 • Güç Mesafesinin Etkileri
 • Belirsizlikten Kaçınmanın Etkileri
 • Bireyci Ya Da Ortaklaşa Davranışçı Olmanın Etkileri
 • Kültürel Anlamda Dişi Ya Da Erkeksi Olmanın Etkileri
 • İşletme Körlüğü Nasıl Engellenebilir?
 • İşletme Körlüğünü Aşmada Kalite Yönetimi
 • Proje (İyileştirme) Takımları
 • Örnek uygulama ve canlandırma çalışmaları

İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi Başvuru Formu

  Eğitim Adı
  Adınız Soyadınız
  Firma Adı
  Epostanız
  Katılımcı Sayısı
  Telefon No
  Eğitim Yeri
  Mesajınız
   

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.