Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi

0

Uygulamalı Yönetim Muhasebesi Eğitimi

Yönetim muhasebesi eğitimi amacı; işletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasında sorumluluk üstlenmiş kişilerin muhasebe sistemlerinden yararlanarak alacakları kararları etkileyen bilgileri ve bu bilgileri oluşturmada yararlanılacak muhasebe temel kavramlarını, maliyetleme sistemlerini ve başarı değerlemesi ve stratejik yönetim hedefleri için yararlanılabilecek modern yöntem ve tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarmaktır. Eğitime katılanlardan teorik derslerden sonra verilen uygulamalı örnekler ile derse katılımı, problem çözme yeteneğini geliştirmesi, işlem üzerinde işlem yapma, akıl yürütmesi beklenecektir.

Yönetim Muhasebesi Eğitimin Hedefi Kitlesi 

İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personel, Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve kariyer hedefleriyle maliyet yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir.

Yöntem

Yönetim muhasebesi eğitimi anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir.

Eğitim Süresi 2 gündür.

Yönetim Muhasebesi Eğitimi içeriği

 • Yönetim Muhasebesi -Maliyet muhasebesi ilişkisi. Maliyetleme sistemlerinden karar amaçlı ve kontrole yönelik yararlanma.Standart maliyetleme sistemi,
 • Standart Maliyetleme, D.Hammadde de farklar, farkların Analizi. Performans raporları
 • Direkt İşçilik Maliyetlerinde, Genel Üretim Maliyetlerinde Farklar
 • Gelirlerde Sapmalar
 • Bütçeleme, Satış Bütçesi, Üretim Bütçesi, Genel üretim maliyetlerinin bütçelenmesi
 • Faaliyet Giderleri Bütçesi, Sermaye Harcamaları Bütçesi, Nakit Akım Bütçesi Bütçelenmiş Gelir Tablosu ve Proforma Bilanço
 • Tam Maliyetleme ve Değişken Maliyetleme Sistemlerine göre Gelir Tabloları
 • Değişken Maliyetleme Sisteminin Kısa Vadeli Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması
 • Değişken Maliyetleme ve Başabaş Analizi
 • Maliyetler ve İşletme Kararları, kısıtlı üretim zamanında azami kârın elde edilebileceği üretim programının hazırlanması, Makine değişim kararları, özel bir siparişin reddi veya kabulu kararları
 • İşletme içinde üretme veya dışardan satın alma kararları
 • Sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlaması
 • Faaliyet tabanlı maliyetleme, JIT, Kalite Maliyetleri
 • Kritik Hedefler Tablosu
 • Sorumluluk merkezleri ve sorumluluk muhasebesi
 • İşletmelerde Katma Değer Analizleri ve Katma Değer Kullanım Tabloları
 • Uygulama Örnekleri
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.