Browsing: forum

Nedir Ne Demektir

Medusa nedir?

Medusa nedir?Bir mitoloji kahramanıdır. Yunan ve Roma mitolojisine göre Medusa, Deniz tanrısının üç kızından biridir.Çok…

Nedir Ne Demektir

Flowmetre nedir?

Flowmetre nedir?Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden birim zamanda geçen su miktarına “debi” denir. Flowmetrenin diğer adıda “Debimetre” dir. Flowmetre;…

Nedir Ne Demektir

months ne demek?

months ne demek?İngilizce bir kelime olan “months” Türkçede;İsim olarak kullanıldığında; “aylar” anlamına gelmektedir.Bu konuda daha…

Nedir Ne Demektir

point ne demek?

point ne demek?İngilizce bir kelime olan “point” Türkçede;Fiil olarak kullanıldığında; “sivriltmek, noktalamak, bitirmek, doğrultmak, çevirmek,…

Nedir Ne Demektir

Şarkı nedir?

Şarkı nedir?Türk musikisinde küçük bir söz eseri şeklidir. Batı musikisindeki «lied» in karşılığıdır. En çok…

Nedir Ne Demektir

only ne demek?

only ne demek?İngilizce bir kelime olan “only” Türkçede;Sıfat olarak kullanıldığında; “tek, biricik, ancak, ağırbaşlı, başhemşire…

Nedir Ne Demektir

Etik nedir?

Etik nedir?Etik ya da ahlak felsefesi, felsefenin doğru ve yanlış kavramlarını inceleyen, savunan ve sistemleştiren…

Nedir Ne Demektir

Araştırma nedir?

Araştırma nedir?Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir özellikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli…

Nedir Ne Demektir

lob ne demek?

lob ne demek?İngilizce bir kelime olan “lob” Türkçede;Fiil olarak kullanıldığında; “topu havaya vurmak, hantalca koşmak”,İsim…

Nedir Ne Demektir

Vecd nedir?

Vecd nedir?Vecd, sözlükte “hayranlık duyma, muhabbet, kendinden geçerek unutacak kadar ilahi bir aşk hali” anlamlarına…

Nedir Ne Demektir

justice ne demek?

justice ne demek?İngilizce bir kelime olan “justice” Türkçede; İsim olarak kullanıldığında; “adalet, hak, yargı, dürüstlük,…

1 2 3 1.737