0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satın Alma Bölümü Temel Faaliyetleri

0

Satın Alma Bölümü Temel Faaliyetleri

Satın alma eğitimi boyunca detaylı olarak incelenen satın alma bölümünün faaliyetlerinin ana başlıkları aşağıda verilmiştir. Satın alma eğitimi sırasında tüm bu başlıklar yani satınalma bölümünün görev ve sorumlulukları detaylı olarak anlatılmaktadır.

SATINALMA BÖLÜMÜNÜN FAALİYETLERİ

1.     TEMEL FAALİYETLER

 • Satınalma kayıtlarının saklanılması,
 • Fiyat kayıtlarının saklanılması,
 • Stok ve tüketim kaynakları bilgilerinin saklanılması,
 • Satıcı kayıtlarının tutulması,
 • Spesifikasyon dosyalarının saklanılması,
 • Katalog dosyalarının saklanılması,

2.      ARAŞTIRMA

 • Pazar etütlerinin yapılması,
 • Malzeme etütlerinin yapılması,
 • Fiyat-maliyet analizlerinin yapılması,
 • Değer analizlerinin yapılması,
 • Tedarik kaynaklarının incelenilmesi ve arttırılması,
 • Alternatif malzeme çalışmalarının yapılması,

3. SATINALMA :

 • Satınalma isteklerinin kontrol edilmesi,
 • Kontrat veya doğrudan satınalma tercihinin yapılması,
 • Satış elemanları ile görüşmeler yapılması,
 • Kontratların hazırlanılması,
 • Kontratların hukuksal koşullarının kontrolü,
 • Teslimat takipleri,
 • Malzeme teslim belgelerinin kontrolları,
 • Faturaların onaylanılması,
 • Satıcılarla iletişim.

4. MALZEME YÖNETİMİ :

 • En düşük stoklarla çalışmayı sağlamak,
 • Stok dengelerinin tutturulmasına yardımcı olmak,
 • Stok devir hızının arttırılmasına yardımcı olmak,
 • Malzeme nakillerinde üzerine düşeni yerine getirmek,
 • Malzeme isteklerini birleştirerek birim maliyetlerin düşümünü sağlamak,
 • Ambalajların standartlaştırılmasına gereken etkiyi yapmak,

5. MALİYET TAHMİNLERİ YAPMAK

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.