0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bütçe nedir?

Bütçe nedir?
Bütçe, gelecekteki bir döneme ait planlarımız için tahmini gelir ve gider tablosudur.

Örnek Cümleler;
Bu ay ki bütçemizin daha fazla olacağını tahmin ediyorum.
Yıllık bütçe geliri geçen yıllara göre daha düşük.
Düğün için ayrılan bütçenin büyük bir kısmı artacak.

Bütçe sistemleri;

Performans Bütçe Sistemi 
Kamu bütçeleme sistemidir, Fayda-maliyet analizlerini göz önünde bulundurarak bütçeler. Halk hizmetlerinde, devletin verdiklerinden en yüksek hizmet çıktısının elde edilmesi amaçlanmıştır.

Program Bütçe Sistemi 
Bir kaç kaynakla ulaşabileceğimiz en yüksek sosyal faydayı hangi hizmetlerle ulaşırız sorusuna göre bütçelendirme yapılır.

Planlama | Programlama | Bütçeleme Sistemi 
Hükümetin sınırlandığı bütçeden en fazla şekilde yararlanmaktır. Bir çok ülkede bu sistem benimsenmiştir.

Bütçe Çeşitleri;

Performans Bütçe;
Mal ve hizmet üretimi yapan kamu kuruluşlarının yaptıklarının ölçülmesi şeklinde bütçelendirme yapılır.

Milli Bütçe;
Kamu ve özel hizmet arasındaki kaynak dağıtımın eşit şekilde dağıtılması doğrultusundaki bütçelendirme çeşididir.

Program Bütçe;
Kamu etkinlerinde, verimin en iyi şekilde kullanımını amaçlayan bütçe çeşididir.

Telafi Edici Bütçe;
Kamu harcaması ve kamu gelirindeki düzenin sağlanmasını amaçlayan bütçe çeşididir.

Devri Bütçe;
Bütçe açığının kapatılması doğrultusundaki bütçe çeşididir.

Denk Bütçe;
Kamu gelirinin kamu harcamalarının kapatılması amaçlanmıştır. Adından da gördüğümüz gibi bütçenin denk olması temeldir.

İktisadi Devlet Teşekkülü Bütçeleri;
Özel hukuk hükümlerine göredir, bütçenin tamamı devletindir. İşletme bütçesi özelliği taşır.

Devlet Bütçesi;
Hükümetin bir yıllık programıdır. Hükümet, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını baz alarak bu bütçeyi hazırlar.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.