0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Doğrudan Temin Satınalma Süreci İş Akış Şeması

0

Doğrudan Temin Satınalma Süreci İş Akış Şeması

indirmek için linke tıklayın

Tedarikçi firmadan ilgili evraklar talep edilir ve sözleşme metni hazırlanır.

Sözleşme metni hazırlarken şu hususlara dikkat edilir.İşin niteliğine göre;

-Sözleşmenin konusu

-Sözleşmenin bedeli

-Sözleşmenin süresi

-Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme metni hazırlanmalı.

 

 

Kamu İhale Kanunu (22. madde c bendi)

 

 

Sözleşme

8  

Hazırlanan sözleşme metni taraflarca incelenir. Eksiklikler giderilir, düzeltilmesi geren yerler düzeltilir. Son haliyle tarafların onayına sunulur. Onaylanan sözleşme taraflarca imzalanır.

 

 

Kamu İhale Kanunu (22. madde c bendi)

 

 

 

Sözleşme

Bütçesi bulunmayan satınalma talebi, iade edilir/bekletilir ?

 

Talep sahibi birim bilgilendirilir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Doğrudan Temin Usulü ile alım talimatı

 

 

 

Giden Evrak Kayıt

4 Harcama kalemi ve bütçesi uygun satınalma talebi için İhale onay belgesi hazırlanır.

 

İhale onay belgesi düzenleyen ve Harcama yetkilisinin onaylamasıyla satınalma işlemine devam edilir.

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ( 22.madde )

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.