En yüksek maaşı alan meslekler! En iyi Meslekler 2020

0

En yüksek maaşı alan meslekler! En iyi Meslekler 2020

ABD’da bir kariyer firmasının en son alınan maaşlara göre 2020 yılında en yüksek ücreti alan meslekleri açıkladı. En yüksek maaşı alan meslekler! En iyi Meslekler 2020, Tüm mesleklere ait liste için meslekler linkine tıklayınız.

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

Portalın baş ekonomisti Andrew Chamberlain’e göre bu rapor, yüksek ücretin becerilere, yüksek öğrenime, rekabete ve otomasyona dayalı işlerde çalışmaya bağlı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bu nedenle de listede kimi iş kolları klasik, kimi ise çok daha yeni ve teknolojik. En çok kazanan 25 meslek ile, ABD’de bu alanlarda duyulan ihtiyaç şöyle:

25. Bilgi Sistemleri Yöneticisi – Kısa görev tanımı: Yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olur ve kuruluşlarının bilgisayar sistemlerini yükseltme yollarını araştırır. Ortalama yıllık maaş: 106,000 USD Açık pozisyon sayısı: 147

24. Analiz Müdürü – Kısa görev tanımı: Şirketin başarısını ölçmesine ve ihtiyaçlarını tahmin etmesine yardımcı olmak için işletme ve finans analizleri yapar. Ortalama yıllık maaş: 106,000 USD Açık pozisyon sayısı: 988

23. Tasarım Müdürü – Kısa görev tanımı: Tasarımı optimize etmek ve bir ürün sunmak için çalışır. İç ve dış tasarım ve bütçe konularında ürün müdürü ile işbirliği yapar.Ortalama yıllık maaş: 106,500 USD Açık pozisyon sayısı: 510

22. Ürün Müdürü – Kısa görev tanımı: Bir ürünü tasarlayan ve pazarlayan ekipleri yönetmeye yardımcı olur. Ortalama yıllık maaş: 107,000 USD Açık pozisyon sayısı: 7,758

21. Muhasebe Müdürü – Kısa görev tanımı: Şirkette muhasebe ve vergi fonksiyonlarını ele alır. Ortalama yıllık maaş: 110,000 USD Açık pozisyon sayısı: 1,495

20. Veri Mimarı – Kısa görev tanımı: İşle ilgili verileri bütünleştirir ve korur. Verilerin, işletme operasyonlarıyla nasıl ilişkili olduğunu ve ileride yapılacak herhangi bir değişikliğin, verilerin organizasyonda kullanılmasına etkilerini anlar. Ortalama yıllık maaş: 113,000 USD Açık pozisyon sayısı: 762

19. Aktüer (Sigorta Hesap Uzmanı) – Aktüer (Sigorta Hesap Uzmanı)Kısa görev tanımı: Risk ve belirsizliğin mali sonuçlarını analiz eder. Belirsiz gelecekteki olaylara, özellikle sigorta ve emeklilik programlarına ilişkin olaylara bakar. Birçoğu sigorta şirketleri için çalışır; ancak danışmanlık firmalarında, devlette, büyük şirketlerde, hastanelerde, bankaların ve yatırım firmalarının çalışan yardım bölümlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Ortalama yıllık maaş: 115,000 USD Açık pozisyon sayısı: 175

18. Kreatif (Yaratıcı) Direktör – Kısa görev tanımı: Reklamcılık ve pazarlama şirketlerindeki yaratıcı liderdir. Bir ürün vizyonu yaratmak için tasarımcılar, sanatçılar, metin yazarları, satış ekipleri ve pazarlamacılarla işbirliği yapar. Müşterilerle bir tasarım vizyonunu uygulanabilir bir ürüne dönüştürmek için çalışır; ve kurumsal ürün tasarımını kolaylaştırmak için yöneticilerle birlikte çalışır. Ortalama yıllık maaş: 115,000 USD Açık pozisyon sayısı: 696

17. Risk Müdürü – Risk MüdürüKısa görev tanımı: Olası kaza veya kayıp nedenlerini tanımlar. Bunları önleyici tedbirleri önerip ve uygular; ve en kötü senaryoda maliyetleri ve hasarı minimuma indirmek için planlar hazırlar. Ortalama yıllık maaş: 115,000 USD Açık pozisyon sayısı: 1,137

16. Veri Bilimcisi – Kısa görev tanımı: Şirketin veri yığınlarını anlamlı parça ve bütünlere dönüştürür. Ortalama yıllık maaş: 115,000 USD Açık pozisyon sayısı: 1,985

15. Finans Müdürü – Finans MüdürüKısa görev tanımı: Şirketin stratejik olarak parasını yönetmesine yardımcı olur, böylece işletme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ortalama yıllık maaş: 115,000 USD Açık pozisyon sayısı: 2,582

14. Sistem Mimarı – Kısa görev tanımı: Ağ ve bilgisayar sistemleri oluşturan IT (Bilgi Teknolojileri) profesyonelidir. Sistem mimarı, omurgayı bir iş alanına taşıyan ağ sistemlerinin hazırlanması, yapılandırılması ve çalıştırılmasından sorumludur. Bu, teknik destek sunmayı veya hatta uzun vadeli bir iyileştirme planı araştırmayı da gerektirir. Ortalama yıllık maaş: 116,920 USD Açık pozisyon sayısı: 439

13. Eczacı – EczacıKısa görev tanımı: Reçeteli ilaçları dağıtır ve hastalara bu ilaçlar hakkında bilgi verir. Ortalama yıllık maaş: 118,000 USD Açık pozisyon sayısı: 4,502

12. Uygulama Geliştirme Müdürü – Kısa görev tanımı: Bir kuruluşun yazılım uygulamaları ile ilgili tüm faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek yoluyla işletme faaliyetlerini sürdürür. Ayrıca, mevcut sistem ve uygulamaları, iş için gerekli desteği, ve güncellemelerini yürütür. Ortalama yıllık maaş: 120,000 USD Açık pozisyon sayısı: 263

11. Sorumlu Angajman Müdürü – Sorumlu Angajman MüdürüKısa görev tanımı: Bir müşteri ile satış organizasyonu arasındaki ilişkiyi yönetmekten, proje boyunca hizmet sunumunu izlemekten sorumludur. Müşteri ile satış organizasyonu arasındaki temel irtibat noktası olarak hareket ederek proje performansını, finansmanını, kaynak planlamasını ve tırmanmaları azaltmayı görevlendirir. Ortalama yıllık maaş: 120,000 USD Açık pozisyon sayısı: 1,452

10. Çözüm Mimarı – Çözüm MimarıKısa görev tanımı: Meslektaşları ile projelerde işbirliği yapar ve şirketin uygulamalarının veya ürününün genel tasarımından sorumludur. Müşterilerle de buluşur, talepleri tasarımlara dönüştürür ve en iyi uygulamaları önerir. Ortalama yıllık maaş: 120,000 USD Açık pozisyon sayısı: 2,838

9. IT (Bilgi Teknolojileri) Müdürü – IT (Bilgi Teknolojileri) MüdürüKısa görev tanımı: Şirketin teknoloji altyapısını yönetir. Ortalama yıllık maaş: 120,000 USD Açık pozisyon sayısı: 3,152

8. Entegre Devre Tasarımcısı – Entegre Devre TasarımcısıKısa görev tanımı: Mikroelektronik ve entegre devreleri tasarlamak için elektronik mühendisliği ve teknik becerileri kullanarak, devre tasarımı ve üretiminden sorumludur. Ortalama yıllık maaş: 127,500 USD Açık pozisyon sayısı: 165

7. Yazılım Mimarı – Kısa görev tanımı: Büyük bir sistemi bir araya getirmek için ihtiyaç duyulan tüm araçları içeren bir yazılım geliştirme ekibi sağlar ve vizyonunu paydaşlarla paylaşır. Ortalama yıllık maaş: 128,250 USD Açık pozisyon sayısı: 655

6. Strateji Müdürü – Kısa görev tanımı: Şirket hedeflerine genel bir yön vermenin yanı sıra, genel şirket hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış politikalar ve planlar geliştirmek ve daha sonra bu planları uygulamak için kaynak tahsis etmekle yükümlüdür. Ortalama yıllık maaş: 130,000 USD Açık pozisyon sayısı: 701

5. Eczane Müdürü – Eczane MüdürüKısa görev tanımı: Eczane operasyonlarının tümünü denetler ve yönetir. Ortalama yıllık maaş: 130,000 USD Açık pozisyon sayısı: 1,766

4. Yazılım Geliştirme Müdürü – Kısa görev tanımı: Yazılım geliştirme projelerine liderlik eder. Ortalama yıllık maaş: 132,000 USD Açık pozisyon sayısı: 3,495

3. AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) Müdürü – AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) MüdürüKısa görev tanımı: Yeni ürünlerin iş çerçevesine dahil edilmesini, mevcut altyapı ile ürünlerin güncelleme / iyileştirilmesi için öneriler getirilmesini de içeren tüm araştırma geliştirme programları ile girişimlerini yönlendirir. Ortalama yıllık maaş: 142,120 USD Açık pozisyon sayısı: 112

2. Avukat – Avukat Kısa görev tanımı: Kişileri, kuruluşları ve devlet kurumlarını cezai ve hukuki davalarda temsil eder ve danışmanlıkta bulunur. Ortalama yıllık maaş: 144,500 USD Açık pozisyon sayısı: 995

1. Tıp Doktoru – Tıp DoktoruKısa görev tanımı: Hastaları muayene eder, ilaçları reçete eder, yaralanma ve hastalıklar için gerekli operasyon ve tedavileri uygular. Ortalama yıllık maaş: 180,000 USD Açık pozisyon sayısı: 2,064

İşte yılın en iyi, en popüler 100 mesleği..

CareerCast.com tarafından 25’incisi yayınlanan meslek derecelendirme raporu, 2013 en iyi 100 mesleğini sıraladı.

Meslekler kazanç getirileri ve çalışan memnuniyetleri göz önünde bulundurularak sıralandı.

*İşte yılın en iyi 100 meslek sıralaması.

01. Aktüer (Aktüer; finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir)

Yıllık gelir: 91 bin 211 Dolar

02. Biyomedikal Mühendisliği

Yıllık gelir: 85 bin 163 Dolar

03. Yazılım Mühendisliği

Yıllık gelir: 89 bin 147 Dolar

04. Odyolog (Odyoloji işitme işlevini tüm fiziksel ve nörolojik öğeleriyle inceleyen bilim dalı)

Yıllık gelir: 68 bin 135 Dolar

05. Mali Planlayıcı

Yıllık gelir: 107 bin 222 Dolar

06. Diş Sağlığı Uzmanı

Yıllık gelir: 69 bin 107 Dolar

07. Mesleki Terapist

Yıllık gelir: 74 bin 108 Dolar

08. Optometrist ( Gözlük veya kontakt lens işleri)

Yıllık gelir: 95 bin 254 Dolar

09. Fizyoterapist (Fizyoterapi alanında en az lisans mezunu sağlık meslek mensubudur)

Yıllık gelir: 78 bin 102 Dolar

10. Bilgisayar Sistem Analisti

Yıllık gelir: 79 bin 145 Dolar

11. Kayropraktik Uzmanı (Elle tedavi uzmanı)

Yıllık gelir: 66 bin 361 Dolar

12. Konuşma Bozuklukları Uzmanı

Yıllık gelir: 69 bin 143 Dolar

13. Fizyolog (İnsan vücudu ile ilgili problemlerin çözüme kavuşturulması)

Yıllık gelir: 83 bin 58 Dolar

14. Üniversite Profesörü

Yıllık gelir: 64 bin 343 Dolar

15. Veteriner

Yıllık gelir: 83 bin 184 Dolar

16. Diyetisyen

Yıllık gelir: 54 bin 124 Dolar

17. Eczacı

Yıllık gelir: 113 bin 71 Dolar

18. Matematikçi

Yıllık gelir: 101 bin 171 Dolar

19. Sosyolog

Yıllık gelir: 74 bin 195 Dolar

20. İstatistikçi

Yıllık gelir: 74 bin 200 Dolar

21. Fizikçi

Yıllık gelir: 106 bin 195 Dolar

22. Gözlükçü

Yıllık gelir: 33 bin 148 Dolar

23. Ayak Hastalıkları Uzmanı

Yıllık gelir: 119 bin 234 Dolar

24. Web Geliştirici

Yıllık gelir: 78 bin 191 Dolar

25. Tarihçi

Yıllık gelir: 66 bin 250 Dolar

26. Çevre Mühendisi

Yıllık gelir: 79 bin 145 Dolar

27. Şartlı Tahliye Memuru

Yıllık gelir: 48 bin 165 Dolar

28. Petrol Mühendisliği

Yıllık gelir: 122 bin 167 Dolar

29. Meteoroloji Uzmanı

Yıllık gelir: 90 bin 183 Dolar

30. Jeolog

Yıllık gelir: 84 bin 169 Dolar

31. İnsan Kaynakları Müdürü

Yıllık gelir: 99 bin 182 Dolar

32. İnşaat Mühendisi

Yıllık gelir: 78 bin 140 Dolar

33. Ortodonti Uzmanı

Yıllık gelir: 187 bin 163 Dolar

34. Solunum Terapisti

Yıllık gelir: 55 bin 80 Dolar

35. Tıbbi Kayıtlar Teknisyeni

Yıllık gelir: 33 bin 150 Dolar

36. Astronom

Yıllık gelir: 96 bin 228 Dolar

37. Psikiyatrist

Yıllık gelir: 170 bin 179 Dolar

38. Bilgisayar Programcısı

Yıllık gelir: 73 bin 176 Dolar

39. Sosyal ve Topluluk Müdürü/ Yöneticisi

Yıllık gelir: 59 bin 180 Dolar

40. Pazar Araştırma Analisti

Yıllık gelir: 60 bin 242 Dolar

41. Avukat Yardımcısı

Yıllık gelir: 47 bin 179 Dolar

42. Dişçi

Yıllık gelir: 143 bin 153 Dolar

43. Cilt Bakım Uzmanı

Yıllık gelir: 29 bin 183 Dolar

44. Endüstriyel Makine Tamircileri

Yıllık gelir: 46 bin 126 Dolar

45. Hekim (Genel Uygulama)

Yıllık gelir: 176 bin 61 Dolar

46. Lojistik

Yıllık gelir: 72 bin 147 Dolar

47. Muhasebeci

Yıllık gelir: 63 bin 175 Dolar

48. Yönetim Danışmanı

Yıllık gelir: 78 bin 223 Dolar

49. Sosyal Hizmet Uzmanı

Yıllık gelir: 41 bin 169 Dolar

50. Hekim Yardımcısı

Yıllık gelir: 89 bin 97 Dolar

51. Cerrah

Yıllık gelir: 311 bin 78 Dolar

52. Meslek Danışmanı

Yıllık gelir: 54 bin 172 Dolar

53. Duvar Ustası

Yıllık gelir: 47 bin 179 Dolar

54. Bilirkişi

Yıllık gelir: 56 bin 194 Dolar

55. Hemşire (Kadrolu)

Yıllık gelir: 66 bin 116 Dolar

56. Arkeolog

Yıllık gelir: 56 bin 181 Dolar

57. Müze Müdürü

Yıllık gelir: 49 bin 222 Dolar

58. Psikolog

Yıllık gelir: 68 bin 182 Dolar

59. Cam Ustası

Yıllık gelir: 37 bin 188 Dolar

60. Teknik Yazar

Yıllık gelir: 65 bin 168 Dolar

61. Mimar

Yılık gelir: 73 bin 170 Dolar

62. Etkinlik Koordinatörü

Yıllık gelir: 46 bin 193 Dolar

63. İş Güvenliği/ Sağlık Müfettişi

Yıllık gelir: 66 bin 140 Dolar

64. Kredi Yöneticisi

Yıllık gelir: 58 bin 259 Dolar

65. Nükleer Arındırma Teknisyeni

Yıllık gelir: 38 bin 164 Dolar

66. Tesisatçı

Yıllık gelir: 48 bin 193 Dolar

67. Tıbbi Teknolog

Yıllık gelir: 57 bin 95 Dolar

68. Mahkeme Yazıcısı

Yıllık gelir: 49 bin 254 Dolar

69. İşveren

Yıllık gelir: 50 bin 70 Dolar

70. Biyolog

Yıllık gelir: 71 bin 159 Dolar

71. Muhasebeci- Sayman

Yıllık gelir: 35 bin 152 Dolar

72. Tıbbi Laboratuar Teknisyeni

Yıllık gelir: 37 bin 128 Dolar

73. Halkla İlişkiler Yöneticisi

Yıllık gelir: 93 bin 252 Dolar

74. Sigortacı

Yıllık gelir: 61 bin 182 Dolar

75. Yönetici Asistanı

Yıllık gelir: 46 bin 137 Dolar

76. Elektrikçi

Yıllık gelir: 49 bin 177 Dolar

77. Otomobil Bakım Servisi

Yıllık gelir: 38 bin 183 Dolar

78. Sigorta Acentası

Yıllık gelir: 47 bin 342 Dolar

79. Yargıç

Yıllık gelir: 120 bin 394 Dolar

80. Nükleer Mühendisliği

Yıllık gelir: 102 bin 121 Dolar

81. Online Satış Müdürü

Yıllık gelir: 88 bin 249 Dolar

82. Makine Mühendisliği

Yıllık gelir: 79 bin 135 Dolar

83. Saç Stilisti

Yıllık gelir: 23 bin 141 Dolar

84. Haberleşme Cihazları Mekanik Tamircileri

Yıllık gelir: 54 bin 139 Dolar

85. Vergi Tahsildarı

Yıllık gelir: 50 bin 210 Dolar

86. Resepsiyonist

Yıllık gelir: 26 bin 111 Dolar

87. Kanalizasyon Tesisi Operatör

Yıllık gelir: 25 bin 160 Dolar

88. Kütüphaneci

Yıllık gelir: 55 bin 158 Dolar

89. Endüstriyel Tasarımcı

Yıllık gelir: 61 bin 174 Dolar

90. Okul Müdürü

Yıllık gelir: 87 bin 119 Dolar

91. Zoolog

Yıllık gelir: 57 bin 161 Dolar

92. Antropolog

Yıllık gelir: 56 bin 181 Dolar

93. İlkokul Öğretmeni

Yıllık gelir: 53 bin 131 Dolar

94. İnşaat/ Yapı Müfettişi

Yıllık gelir: 53 bin 159 Dolar

95. Zararlılarla Mücadele İşcisi

Yıllık gelir: 30 bin 135 Dolar

96. Acil Tıp Teknisyeni

Yıllık gelir: 31 bin 165 Dolar

97. Endüstri Mühendisliği

Yıllık gelir: 77 bin 130 Dolar

98. Elektrik Mühendisi

Yıllık gelir: 86 bin 140 Dolar

99. Hemşire (Pratik Lisanslı)

Yıllık gelir: 41 bin 84 Dolar

100. Havacılık ve Uzay Mühendisi

Yıllık gelir: 102 bin 128 Dolar

 • meslekler ve maaşları tablosu 2018
 • meslekler ve maaşları 2018 türkiye
 • en iyi meslekler 2018
 • meslekler ve maaşları 2018 türkiye aylık
 • meslekler ve aylık maaşları 2018
 • en iyi meslekler ve maaşları 2017
 • en iyi meslekler 2018 türkiye
 • Sağlık alanındaki meslekler ve maaşları 2018
 • en iyi meslekler 2018
 • en iyi meslekler ve maaşları 2018
 • en iyi meslekler 2018 türkiye
 • en iyi meslekler ve maaşları 2017
 • türkiye’de geleceğin meslekleri
 • geleceğin meslekleri 2020
 • geliri yüksek meslekler
 • önü açık meslekler 2018
 • meslekler ve özellikleri
 • meslekler ve maaşları
 • en iyi meslekler
 • en iyi meslekler 2018
 • meslekler testi
 • geleceğin meslekleri
 • meslekler ingilizce
 • meslekler ve görevleri

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.