0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

0

SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz?

A ) 102 Bankalar Hesabı                                B ) 110 Hisse Senetleri Hesabı

C ) 255 Demirbaşlar Hesabı                         D )  153 Ticari Mallar Hesabı

 

SORU 2 ) Aşağıdaki  hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar arasındadır?

A ) 120 Alıcılar                                                   B ) 122 Alacak Senetleri Reeskontu

C ) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı   D ) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler

 

SORU 3 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi  Stoklar grubunda yer almaz?

A )  150 İlk Madde ve Malzeme                B ) 151 Yarı Mamüller – Üretim

C ) 153 Ticari Mallar                                        D ) 159 Verilen Sipariş Avansları

 

SORU 4 ) Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?

A ) 600 Yurtiçi Satışlar                                    B ) 500 Sermaye

C ) 320 Satıcılar                                 D ) 100 Kasa

 

SORU 5 ) 101 Alınan Çekler Hesabının dönem sonlarında 121 Alacak Senetleri Hesabında izlenmesi muhasebenin hangi temel kavram gereğidir?

A ) İhtiyatlılık                                                    B ) Özün Önceliği

C ) Tutarlılık                                                       D ) Tam Açıklama

 

SORU 6 ) 654 Karşılık Giderleri hesabının kullanılması muhasebenin hangi temel kavram gereğidir?

A ) Parayla Ölçme                                           B ) Maliyet Esası

C ) İhtiyatlılık                                                     D ) Kişilik Kavramı

 

SORU 7 ) İşletmenin 30.11.2011 tarihinde yaptığı Kasa sayımı sonucunda 8.400 TL olduğunu ancak muhasebe kayıtlarında 100 Kasa hesabı  8.000 TL borç bakiyesi  vermektedir. Yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?

A ) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlası Alacaklı  400 TL

B ) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanı  Borçlu 400 TL

C )  100 Kasa Hesabı Alacaklı 400 TL

D ) 197 Sayım Ve Tesellüm Noksanı  Alacaklı 400 TL

 

SORU 8 ) İşletme kasasında bulundurduğu  700,00 Euro ‘u  20.12.2011 tarihinde 1Euro=2,4400 TL bedelle bozduruyor. (Alış Kuru : 1 Euro=2,1500) Yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 656 Kambiyo Zararları Hesabı  700 TL Borçlu

B ) 646 Kambiyo Karları Hesabı 203 TL Alacaklı

C )  100 Kasa Hesabı 1.708 TL Alacaklı

D )  646 Kambiyo Karları Hesabı  700 TL Borçlu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.