0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Geçici iş göremezlik raporu nasıl alınır?

0

Geçici iş göremezlik raporu nasıl alınır?

Geçici iş göremezlik raporu nasıl ve nereden alınır?

Sigortalının hastalanması ya da başka nedenlerle çalışamaz hale gelmesi durumunda, SGK tarafından ona geçici iş göremezlik ya da rapor parası ödenmektedir. Peki bu geçici iş göremezlik raporu nereden ve nasıl alınır?

Geçici iş göremezlik raporu

İşçi hastalandığında, iş kazası geçirdiğinde, meslek hastalığına tutulduğunda ya da analık izni sırasında istirahat etmek zorunda kalabilir ve bu istirahat sürelerine ait ücretlerin bir kısmı SGK tarafından işçiye ödenir. İşte bu ödenen para geçici iş göremezlik parasıdır ve halk arasında rapor parası olarak da bilinmektedir.

Geçici iş göremezlik raporu nereden alınır?

Aslında rapor parası, adından da anlaşılacağı üzere, çalışamayan işçiye ödenen bir paradır. Bu nedenle; ister hastalanma, ister iş kazası ya da meslek hastalığı ya da analık hali olsun, işçinin bu durumunun sağlık raporuyla ispatlanması gerekir.

sgk rapor parası ne zaman yatar

Bu sağlık raporunun ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşundan alınması şarttır. Dolayısıyla aşağıdaki yerlerden alınan sağlık raporları yeterli olacaktır:

  • Devlet hastanesi
  • Üniversite hastanesi
  • Sağlık ocağı / Aile hekimliği
  • Özel hastane
  • SGK ile anlaşmalı diğer sağlık sunucuları

istirahat raporu nasıl alınır

Buralardan alınacak sağlık raporu, sigortalının belirli bir süre istirahat etmesi gerektiğine dair bilgi içermelidir. Ancak birkaç ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Tek hekimden alınacak sağlık raporunun en çok 10 güne kadar olan kısmı SGK tarafından ödenmektedir. Bu hekimden, kesinti vermeksizin, tekrar 10 güne kadar sağlık raporu alınırsa, bu 10 günün rapor parası da ödenmektedir. Ancak bir takvim yılında, en çok 40 güne kadar tek hekim raporlarının parası ödenmekte, 40 günden fazlası için rapor parası ödenmemektedir.

SONUÇ

Geçici iş göremezlik raporu, bildiğimiz anlamda, işçinin istirahat etmesi gerektiğine dair alınan sağlık raporudur. Tek hekimden ya da sağlık kurulu tarafından verilebilir. Bu rapor sağlık ocağı, aile hekimliği, özel ya da devlet hastanelerinden alınabilir.

Tek hekimden alınan sağlık raporlarının, bir takvim yılı içinde, en çok 40 güne kadar olanının rapor parasının ödendiğini, 40 günden sonrasının rapor parasının ödenmeyeceğini hatırlatmak isterim.

NOT: SGK tarafından yetki verilmiş işyeri hekimi ise tek seferde en çok 2 gün rapor verebilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.