Depo Eğitimi

Forklift Operatörü Görev Tanımı

0

SORUMLULUK VE YETKİLER

 • Forklift aracılığı ile gelen atık araçlarını boşaltmak,
 • Forklift aracılığı ile 1-2-3 nolu bunkerlere Homojenize ettiği atıkları kreyn aracılığı ile Birincil Kırıcıya düzenli olarak beslemek,
 • Birincil Kırıcıya beslenen atıkların miktarını kaydetmek ve arşivlemek
 • İkincil kırıcıdan çıkan ürünü final depolama alanlarına aktarmak,üretim miktarını kayıtlamak
 • Sevk edilecek ürünü araçlara yüklemek ve kayıtlara almak
 • Çalışma sonunda tüm sistemin temizliğini yaptırmak
 • Üretimi arttırmak amacı ile öneriler getirmek
 • Olası elektrik ve mekanik arızalarına yapabilirliği içersinde olanlarına bilgilendirerek müdahale etmek
 • Gerek bakım gerek temizlik durumunda sistemi devre dışı bırakarak müdahaleleri İ.Sİ.G.kuralları içinde yapmak
 • Olası acil durumlarda (yangın,kaza,sel baskını v.b.) ilk müdahaleyi yapmak/yaptırmak ,itfaiyeye  ve İşletme Sorumlusuna haber vermek
 • Gerekli görülen eğitimlere (yangın,İ.S.İ.G.,ilk yardım v.b.)katılmak
 • İşlerle ilgili diğer talimatların zamanında yerine getirilmesini sağlamak
 • Tesis kapasite artırımı için önerilerde bulunmak,
 • İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların aşamasının, sonucunun İşletme Sorumlusuna raporlamasını yapmak

İŞ PROFİLİ:

 • En az Ortaokul mezunu olmak
 • Forklift kullanım sertifikası olmak
 • Askerliğini tamamlamış olmak
 • En az 2 yıl tecrübe
 • İş planlamasında tecrübe sahibi olmalı

Share.

Leave A Reply