Memurluktan istifa dilekçesi örneği

0

Memurlar için istifa dilekçesi örneği indir

…. BAKANLIĞINA………….. İL MÜDÜRLÜĞÜNE…… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94′üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı İmza

 

 Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Cep No:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.