Mali Tablolar Analizi Nedir?

0

MALİ  TAHLİLİN KAPSAM VE ESASLARI

Mali tahlilin kapsam ve esasları, bir işletmenin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini saptayabilmek ve söz konusu işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesinden oluşmaktadır.

Mali analiz tekniklerinin muhasebe bilgisi olarak bilanço ve gelir tablosuna uygulanması,

ortaya çıkan sonuçların işletmenin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali durumu ve faaliyet

sonuçları bakımından ne anlama geldiklerini araştırma, yani bilgi kullanıcıların kararlarında

kullanılabilir bilgiye dönüştürmeye mali tablolar analizi denir

Mali tablolar analizinde başlıca iki işlem yapılır.

Birincisi; bir tablonun düzenlenmesi veya bir hesaplama işleminin yapılması suretiyle yeni bilgiler

üretmek, ikincisi de üretilen bilgileri yorumlamaktır.

Dolayısıyla mali tablolar analizinin biri hesaplama, diğeri yorumlama olmak üzere iki boyutu vardır.

Bir işletmenin, temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna mali analist tarafından

bilgi kullanıcıların ekonomik kararlarına dayanarak oluşturacak bilgiler üretmek üzere mali analiz

tekniklerinin uygulanması ve çıkan sonuçların işletmenin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali

durumunu ve faaliyet sonuçları bakımından ne anlama geldiğini yorumlanması işlemine mali

tablolar analizi denir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.