0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

MALİ TABLOLAR (excel formatında tablolar)

0

Türkçe – İngilizce Ana Mali Tablolar

Ing-Tur_Bilanço-Gelir Tablosu

ablo Açıklama İndir
Geçici İlmühaber Örneği Türk Ticaret Kanunu’nun 411. Maddesi ve ilgili Maddelerine Göre Hazırlanmış İlmühaber (Word Formatında)
Amortisman Listesi Güncel Amortisman Listesi
Vekaletname Örneği Muhasebe müdürlerine verilebilecek bir vekaletname örneği.
Sulhname Yapılacak Kısmi Tahsilat İle Bakiye Alacaktan Vazgeçilmesine Dair Sulhname.
İngilizce Gelir Tablosu İngilizce hazırlanmış Gelir Tablosu, Türkçe karşılıkları ile birlikte. Excel Formatında
İngilizce Bilanço İngilizce hazırlanmış bilanço, Türkçe açıklamaları ile birlikte. Excel Formatında
Dipnotlar Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları. Word formatında
Fon Akım Tablosu Fon Akım Tablosu. Excel formatında
Kur Farkı Tablosu Kur Farkı Hesaplama Tablosu. Excel Formatında
Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu. Excel formatında
Özkaynak Değişim Tablosu Yıllara İlişkin Özkaynak Değişim Tablosu. Excel formatında
Stok Kartı Stok Kartı
Stok Tabloları Stok Tabloları Excel Formatında
Matrah Artırımı Hesaplama KV Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 6111 Sayılı Kanunun Matrah Artırımı Hesaplama Tablosu excel Formatında
Matrah Artırımı Hesaplama GV Gelir Vergisi Mükellefleri için 6111 Sayılı Kanunun Matrah Artırımı Hesaplama Tablosu excel Formatında

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.