Satın alma Yönetimi Konuları

0

Satın alma Yönetimi Konuları

 • Satın Alma Kavramı ve Satın Alma Yönetimi Çerçevesi
 • Stratejik Satın Alma, Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Planlaması
 • Hafta Satın Alma Bütçesinin Hazırlanması, İşletme Hedef ve Amaçlarıyla Satın Alma Faaliyetlerinin Uyumu
 • İşletme Satın Alma Organizasyon Yapısı
 • Satın Alma Sürecinin Yönetimi, Satın Alma Yönetiminde Kullanılan Formlar, Pazarlık Yönetimi
 • Satın Alma Yönetiminde Şartname ve Sözleşmeler
 • Satın Alma ve İş Ahlakı , Satın Alma Bölümü İçin Performans Kriterleri (KPI) ve Ölçümlemesi, Satın
 • Alma Gelecek Trendleri ve Genel Değerlendirme
 • Tedarik ve Stok Kavramı
 • Tedarikçi Seçimi ve Ön Değerleme, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi Performans Değerlemesi,
 • Tedarikçi Geliştirme
 • ISO 9000 ve Satın Alma Yönetimi
 • Tedarik ve Stok Politikaları, Stok Kontrolünde Maliyetler
 • ABC Yöntemi, Deterministik Stok Kontrol Modelleri; Ekonomik Sipariş Miktarı, Yeniden Sipariş Noktası, Miktar İskontoları, Ekonomik Parti Hacmi, Siparişlerin Bekletilmesi Modelleri
 • Emniyet Stokları Ve Hizmet Düzeyi, Stok Yenilemede Ortak Sipariş Periyodu, Tedarik Zincirinde Çok Kademeli Stok Yönetimi.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.