0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tutanak hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

2

Tutanak hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

 • Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.
 • Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur)
 • Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.
 • Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. (Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.)
 • Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.
 • Tutanakların vuku bulan olay ile aynı gün içerisinde tutulması gerekmektedir. Eğer işe devamsızlık nedeninden tutulan bir tutanak ise devamsızlık yapan personel şahitler huzurunda ev ve cep telefonundan aranarak işe neden gelmediğinin sorulması gerekmektedir. Devamsızlık yapan personelin verdiği cevap kelimesi kelimesine ilgili tutanağın üzerine şahitler huzurunda yazılıp imza altına alınması gerekmektedir.( Örnek : ………….isimli personel aşağıda isimleri yazılı personellerimizin şahitliği huzurundan 0216……………. numaralı telefondan aranarak kendisine ulaşılmıştır ve personel bir daha işe gelmek istemediğini beyan ederek yanıt vermiştir. )
 • İşe devamsızlık halinde tutulan tutanaklar her gün için ayrı ayrı tutulması gerekmektedir, kesinlikle 3-4 günlük devamsızlıkların tek bir evrakta gösterilmesi uygun değildir. Her gün için ayrı ayrı tutanak tutulması gerekmektedir.

Genel olarak hangi durumlar için tutanak tutulur

 • Devamsızlık – İşe gelmemek
 • İşe geç gelmek
 • Verilen görevi yerine getirmemek
 • İşyerinin huzurunu bozmak, dedikodu yapmak
 • İşyerinin huzurunu bozmak, amirleri ve
  diğer çalışanlar hakkında gururu zedeleyici ifadeler kullanmak
 • Kurum içinde kavga etmek, küfürlü konuşmak

Share.

2 yorum

 1. Tutanak örneği

  TUTANAK

  İstanbul, __/__/2016

  PERSONEL__________

  Adı Soyadı :
  T.C Kimlik no :
  Görevi :
  Bölümü :

  Kurumumuzda kurum çalışanlarının huzurunu bozucu ve itibarını zedeleyici amirleri hakkında “dedikodu” mahiyetinde ifadeler kullandığınız, ahlak ve iyi niyet hallerinin ihlaline sebebiyet verdiğiniz tespit edilmiştir.Konuya ilişkin bu tutanak ilk uyarı mahiyetinde olup devamı tespit edilirse gerekli işlemlerin yapılacağı tarafınıza bildirilir.

  Konuyla ilgili olarak mesai bitimine kadar ( bugün ) savunmanızı yazınız.

  Durumu belirten iş bu tutanak tebellüğ yerine geçmesi için şahitler huzurunda imza altına alınmıştır……./……./2016

  TANIK TANIK İŞVEREN/VEKİLİ

  Adı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Görevi : Görevi : Görevi : İmzası İmzası İmzası

 2. Örnek:

  SAVUNMA İSTEM YAZISI

  İstanbul, __/__/2016

  Sayın _______________, ________________________olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak uyarınca, İşyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.

  Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz. …./…../2016

  Tebliğ Eden Tebellüğ Eden İşveren / İşveren Vekili Adı-soyadı İmza

  Kaşe İmza

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.